Hem / För föreningar / Rekrytering / Följ våra rekryteringsklubbar / Uppdatering från Rekryteringsklubben Karlstads CK

Uppdatering från Rekryteringsklubben Karlstads CK

Inom ramen för rekryteringsstödet, har KCK jobbat med ungdom, vuxen och rullstolscurling. Sju nya juniorer har tillkommit och klubben kämpar vidare för att bedriva den verksamhet som går med pågående restriktioner.

Klubbens projektansvariga Klas Nerman, berättar mer om aktiviteterna.

Juniorverksamheten hösten 2020

Under ledning av universitetsstuderande Tova Sundberg har höstens ordinarie tisdagsträning
schemalagts med 6-8 stycken tränare, huvudsakligen ungdomar, som 2 tillsammans lett
juniorerna. Ledarna har utbildat sig under hösten och har god nytta av övningsbanken med olika övningar som kursen gick igenom. 

7 st nya juniorer mellan 8 och 12 år har under hösten deltagit i en varierad träning. De flesta
av juniorerna har ibland också deltagit i söndagarnas extraträning. 

Övrig undomsverksamhet

Under höstlovet fick ett 100-tal ungdomar pröva på floorcurling på stadsdelen Kronoparken. Fribiljetter till ”Pröva På” delades ut och 2 föräldrar o 3 barn kom. Engelska skolan har prövat på floorcurling i årskurs fyra och fem. Vi räknar med att de kommer för att testa curling på is, bara pandemitrycket lättar något. 

Vuxna – Prova På-verksamhet

KCK:s hemsida har uppdaterats och förtydligats. Vi arrangerar Prova På klockan 18.00 på tisdagar då det är gratis för juniorer och kostar 50 kronor för vuxna att testa curling. Det är samma tid som juniorerna tränar så att deltagare enkelt ska kunna ansluta till verksamheten när de testat ett par gånger. Genom annonsering på Facebook och Instagram har vi nått ca 2500 personer i närområdet. Antalet följare har ökat på Facebook och vårt nyöppnade Instagramkonto.

Rullstolscurling

KCK:s rullstolscurlare har tränat under hela hösten, med 2-3 träningar per vecka för de flitigaste. Pandemin har lett till dels att några rullare har tagit paus dels till att rekryteringsverksamheten lagts på is. Vi hoppas på bättre pandemisituation för nya värvningsförsök.

Övrigt om utbildning 

KCK:s styrelse deltar i webbutbildningen Leda Förening