Hem / För föreningar / Utbildningar / Aktuella inbjudningar / Digital ungdomsledarutbildning, omgång 2

Digital ungdomsledarutbildning, omgång 2

Välkommen till Svenska Curlingförbundets ungdomsledarutbildning! Utbildningen riktar sig till dig som ska leda klubbverksamhet för juniorer. Utbildningen innehåller teori och praktiska uppgifter som är kopplade till ungdomsverksamheten.

Utbildningens teoretiska del går online på s-cup.se. Deltagare tar del av presentationer och lämnar in uppgifter via s-cup.  

Utbildningen var populär och nu arrangerar vi en omgång till för nya deltagare som inte hann anmäla sig till första starten. De olika delarna examineras sedan genom gruppövningar/diskussioner via Zoom under våren. 


Tillfällen för praktisk via Zoom, våren 2021: 

Vi kommer ha sju träffar under våren 2021. Om det är något tillfälle som inte passar, kan vi ordna med ytterligare pass för de som har behov. 

8 mars 20.00-20.45: Del 1: Inledning 

22 mars 20.00-21.30: Del 2: Kommunikation

6 april 20.00-21.30: Del 3: Inkluderande ledarskap

19 april 20.00-21.30: Del 4: Struktur för ungdomsverksamhet & SCF Aktiviteter

3 maj 20.00-21.30: Del 5: Rekrytering

17 maj 20.00-21.30 Del 6: Träningsplanering

31 maj 20.00-21.30 Del 7: Teknik i slajd och sopning


Kostnad

Kostnad för utbildningen är 1000 kronor per deltagare. I detta ingår bok, diplom och Ungdomsledartröja. 

Utbildningskostnaden är sökbar via >PROJEKTSTÖD


Anmälan

>TILL ANMÄLAN

Utbildningens innehåll

  • S-CUP Svensk Curlings utvecklingsprogram
  • Ledarens utvecklingstrappa
  • Strukturer för en ungdomsverksamhet (mål, syfte och verksamhetsplan)
  • Bidrag och resurser
  • Rekrytering av ungdomar och ledare
  • Kommunikation
  • Inkluderande ledarskap
  • Tränings- och tävlingsplanering för olika målgrupper (ålder och nivå)
  • Grundläggande teknik i slajd och sopning