Stöd till verksamheten

Föreningsstöd Rullstolscurling

Under säsongen 2022-2023 kan föreningar få två olika stöd med syfte att utveckla sin rullstolscurling. 


Rekrytera och utveckla

Föreningsstöd för att utveckla befintlig verksamhet och för att rekrytera nya curlare.

SCF betalar ut ett ekonomiskt stöd på 20 000 kronor/förening.

Meddela intresse till This is a mailto link för vidare dialog med SCF.

Genomförande av projektet innebär att föreningen: 

  • Föreningens styrelse och ledare ska göra e-utbildningen “Starta och driv rullstolscurling”
  • Har utbildade ledare eller anmäler ledare till utbildning
  • Att det finns ett rimligt underlag för att föreningen ska få igång minst fem spelare under en säsong.
  • Kontakt och gemensam organisation med lokal parasportaktör
  • Lämnar in sin plan för rullstolsverksamheten 2022-2023 

Medlen kan användas som föreningen beskriver i sin plan. De kan användas för att skapa gemensamma aktiviteter i föreningen, stötta verksamheten eller stötta föreningens spelare att resa till läger och/eller tävling. 


Ledar- och ismakarstöd

Nu finns möjlighet för föreningar med dedikerade ledare för rullstolscurling att ansöka om ett ledar- och ismakarstöd. Syftet är att säkerställa kvalitet på träning och utveckling för befintliga curlare. 

Mejla er ansökan till: This is a mailto link

I ansökan skriver ni vem eller vilka som är era ledare och ismakare samt hur många tillfällen ni planerar att träna under säsongen. Stödet ska gå till ledare och även bidra till att det finns god kvalitet på is för föreningens curlare i rullstol. 

Stödet är på 200 kronor per tillfälle och max 15 000 per förening. 

Föreningar som ansöker förbinder sig också att genomföra minst en aktivitet som syftar till att rekrytera nya spelare under säsongen.


Behöver ni något annat?

Hör av er och berätta om er verksamhet och era mål så hjälps vi åt att hitta de resurser som behövs.