Sök projektstöd

Under 2020 har Svenska Curlingförbundet möjlighet att stötta klubbar med projekt som ska utveckla ungdomsverksamheten. 

SCF har 100 000 kronor att fördela till projekt som strävar mot målet och syftet under året.  

SYFTE OCH MÅL MED STÖDET

Att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen är att

• Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och
• att IF har utbildade barn- och ungdomsledare.
• Stärka idrotten i idrottssvaga områden

Sökbara områden och tid

Tre områden är möjligt att söka stöd inom.

  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
  • Utbildade barn- och ungdomsledare i IF.
  • Idrottssvaga områden (förening söker endast via Distriktidrottsförbund).