Dokumentmallar

Det finns ett antal viktiga dokument som en förening behöver ha på plats som grund i sin verksamhet. Här hittar ni en guide till vad som behövs och exempel exempel som kan hjälpa er. 

Curlingförbundets dokument

Stadgar
Vision och värdegrund
Inkludering, jämställdhet och mångfald
Krishantering
GDPR-Policy
Riktlinjer för ungdomsverksamhet
MyClub_sammanställning av kostnader

Mallar och rutiner för Curlingförening

Stadgemall
Krishantering
GDPR dokument för förening
Hantering för registerutdrag
Tävlingslicenser: Mall för kommunikation från förening till medlem