Strategi 2025

Idrotten arbetar med en strategi mot 2025 och det innefattar även curlingen. Här kan du läsa mer om strategiarbetets övergripande delar.

Ni som vill arbeta mer med strategin mot 2025 kan kolla på Riksidrottsförbundets hemsida för strategiarbetet. 

VERK­SAMHETSIDÉ FÖR IDROTTSRÖRELSEN:

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveck­las under hela livet.

Verksamhetsidén är idrottsrörelsens uppdrag.

I strategidokumentet anges fem övergripande mål mot 2025 som Svensk idrott strävar efter. De övergripande målen är idrottsrörelsens ge­mensamma mål och därför har också vi som specialidrottsförbund, ett in­direkt ansvar att leda våra föreningar och våra curlare mot dem.

LIVSLÅNGT IDROTTANDE

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
  • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

IDROTTENS VÄRDEGRUND ÄR VÅR STYRKA

IDROTT I FÖRENING

  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

IDROTTEN GÖR SVERIGE STARKARE

  • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Arbetet mot målen 2025 pågår nu inom RF, SF, och i många föreningar.

Till Riksidrotssförbundets stämma  2017 ska en strategisk plan innehållande analys och förändringsförslag gällande organisationsformer och ekonomiska system läggas fram. Det pågår också ett idéarbete kring medlemskapet.

Hur kommer framtidens medlemskap se ut inom Svensk idrott?