Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Den som är medlem i föreningen täcks av försäkringen. Det gäller även vid Prova på och aktiviteter som föreningen anordnar med syfte att rekrytera medlemmar. Försäkringen täcker inte vid uthyrning och andra kommersiella aktiviteter. Deltagarna bör då ha egen försäkring.

Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning. Gå in på Folksams webbplats för mer information.