Sök projektstöd

Under 2022 och 2023 har Svenska Curlingförbundet möjlighet att stötta klubbar med projekt som ska utveckla ungdomsverksamheten inom två områden: 

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

SCF har 100 000 kronor per år att fördela till projekt som strävar mot målet och syftet under året.  

Syfte och mål med stödet

Syftet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. 

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Om inriktningen

Med underrepresenterade grupper behöver förbundet och föreningen göra en analys av sin egen verksamhet och se vilka målgrupper som ni behöver fokusera på. Vi tar utgång i diskrimineringsgrunderna. 

Arbetet ska utgå ifrån att skapa en verksamhet som är inkluderande för alla på lång sikt, även om vi fokuserar på specifika, underrepresentera grupper i projekten.

Ni som förening är välkomna att kontakta förbundet för att få hjälp att analysera er verksamhet och era behov.

Sökbart från RF/SISU distrikt

Projektstöd är också möjligt att söka från RF/SISUs distrikt. Kontakta er konsulent för att ta reda på vad som gäller i ert distrikt.