Paket 2022-2023

PAKET 1 -  UTBILDA UNGDOMSLEDARE

Bidrar till mål: 

  • Inkludering av underrepresenterade grupper 
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 

Ungdomsledare är det viktigaste för ungdomsverksamheten. Svenska Curlingförbundets ungdomsledarutbildning går igenom både strukturer för verksamheten och hur vi skapar en inkluderande miljö och en normmedveten verksamhet.

Sökbara medel: Utbildningskostnaden som är 1500 kronor per deltagare.


PAKET 2 -  RIKTADE INSATSER FÖR ATT VÄLKOMNA UNDERREPRESENTERADE GRUPPER

Insatserna ska bidra till att verksamhet attraherar barn och unga upp till 25 år från grupper som är underrepresenterade i föreningens verkamhet. 

Bidrar till mål: 

  • Inkludering av underrepresenterade grupper 

Detta paket finns för förening som vill göra en ordentlig satsning på att bredda sin verksamhet. Satsningen görs i två delar. 

Första delen
Föreningen börjar med en nulägesanalys av befintlig verksamhet. Styrelsen ska genomgå utbildningen Leda Förening och göra en plan för hur verksamheten ska bedrivas på ett inkluderande sätt. 

Andra delen
Andra delen av projektet handlar om uppsökande verksamhet och här har föreningen möjlighet att arvodera ledare för att jobba med uppsökande verksamhet. Föreningen ska också säkerställa att det erbjuds nybörjarverksamhet för äldre ungdomar, en flexibilitet i verksamheten och en plan för inkludering, aktivering och utbildning av föräldrar.

Sökbara medel: 20 000 kronor


PAKET 3 -  UTVECKLING AV FÖRENINGENS SOCIALA AKTIVITETER

Insatserna ska bidra till att verksamhet stimulerar barn och unga upp till 25 år att umgås och trivas i föreningens miljö. 

Bidrar till mål: 

  • Inkludering av underrepresenterade grupper 
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 

Syfte: Skapa möjlighet till samtal och kringaktiviteter där ungdomar kan lära känna varandra och lära sig av varandra. Det kan till exempel vara att erbjuda tillfällen i curlinghallen för att umgås, spela spel, se på film, göra läxor, fika eller annat. 

Notera att ni behöver en plan för hur verksamheten ska fortgå på lång sikt även när projektstödet är slut.   

Sökbara medel: 10 000 kronor


PAKET 4 -  STÖTTA UNGAS DELAKTIGHET OCH UTBILDNING 

Insatserna ska stötta barn och unga upp till 25 år som vill utveckla sina kunskaper kring idrotten eller bidra till idrottens utveckling. 

Bidrar till mål: 

  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 

Inom ramen för att stötta ungdomars delaktighet kan föreningen öka stöd för att för att skapa en ungdomsstyrelse. Ungdomsstyrelsen får utbildning genom SCF och en budget att arbeta med för att genomföra sin strategi i förening. 

Stödet kan också gå till ungdomar som vill vidareutbilda sig inom idrotten. Det kan handla om ledarskap, om ismakeri, domarskap eller annat inom curling.   

Sökbara medel: Upp till 10 000 kronor


PAKET 5 -  NYA SÄTT ATT TRÄNA/TÄVLA

Insatserna ska utveckla verksamheten och skapa förutsättningar att utvecklas med curling där det är fokus på utveckling, glädje och en enkelhet att delta. 

Bidrar till mål:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper 
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 

Aktiviteter där fokus är på utveckling och socialt umgänge. Det är viktigt att ungdomarna kan anmäla sig själva och att aktiviteten innebär där pojkar och flickor spelar tillsammans. 

Exempelvis: Swerock Junior Challenge, interna tävlingar eller Curlingmärken

Sök medel för: Kostnadstäckning eller max 5000 kronor.


PAKET 6 – FÖRÄLDRAUTBILDNING

Föräldrarnas kunskap och inkludering i idrotten har en positiv påverkan på ungdomars möjlighet till deltagande och kan även bidra till att utveckla föreningens verksamhet. 

Bidrar till mål:  

  • Inkludering av underrepresenterade grupper 
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 

Med utbildade föräldrar, finns fler som kan stötta och förbättra ungdomsverksamheten. Det ökar också kunskapen om verksamheten och underlättar för föräldrarna som ska anmäla barn till aktiviteter och så vidare. 

I svensk curlings föräldrautbildning, går vi igenom curlingens struktur, ledarskap, hur man gör olika övningar, hur föräldrar kan hjälpa tränarna att strukturera en säsong och även hur de använder vårt utvecklingsprogram för att göra träningspass anpassade för målgruppen. 

Maxbelopp att söka: 5 000