Ansöka om projektstöd

ANSÖKA

Under 2022 tar Svenska Curlingförbundet emot ansökningar löpande. Ansökningar måste vara inne innan projektet startas för att ha en chans att bli beviljade. Skicka in er ansökan med minst tre veckor till godo innan projektets start, för att vi ska hinna behandla dem. 

Läs noggrannt riktlinjerna för projetkstöd innan ni söker. 

KOM IHÅG!

 • Ni som förening registrerar själva vilka personer som kan söka medel. Det är även ni som avregistrerar personer som inte ska söka medel.
 • Vi godkänner kostnadseffektiva alternativ så var noga med er budget.
 • Alla kostnader ska budgeteras och bifogas med ansökan
 • Eventuella överskott betalas tillbaka.

Tips för dig som formulerar ansökningar och återrapporter

 • Håll era ansökningar och rapporter så enkla och tydliga som möjligt.
 • Läs riktlinjerna!
 • Fyll i samtliga fält, även i återrapporten. På så sätt undviker ni att få kompletteringar och processen går fortare för oss alla.
 • Stäm alltid av era mål innan ni fyller i er återrapport!

BESLUT

Svenska Curlingförbundet gör alltid en bedömning av projekten som kommer in. Vi kan efterfråga en mer detaljerad projektbeskrivning när vi anser att det behövs.

Ni kan få stöd för hela det sökta beloppet eller en del. Detta beror på storlek, verksamhetens omfattning, satsningens omfattning, tidsperioden eller delar som faller utanför föreningsstödets ramar.

Vi strävar efter att föreningen ska ges möjlighet att komma igång med sin satsning även med ett mindre stöd. Detta kan innebära att projekten behöver anpassas till de beviljade medlen. Vi anger alltid vad stödet får användas till i våra beslut.

Detta beviljar vi inte:

 • Bidrag till tävlingsverksamhet såsom YJSM, JSM eller motsvarigheter inom senior verksamhet, som seriespel.
 • Sådant som kan räknas till ordinarie verksamhet, exempelvis träningsläger.
 • Resekostnader som är orimligt höga på grund av brist i planering eller onödiga färdsätt.
 • Bidrag till hallhyra.
 • Bidrag till föreningens tävlingskläder, handskar och byxor.
 • Bidrag till hallutrustning såsom fasta inventarier eller isvårdande material.
 • Bidrag till av SCF redan subventionerade medel såsom anmälningsavgifter.
 • Bidrag till material som blivit utslitet, exempelvis uthyrningsskor.