Riktlinjer för projektstöd

Välkommen att söka projektmedel för att stärka curlingen och ungdomsverksamheten!

Under 2022-2023 är inriktningen för Projektstöd till idrottsföreningar följande: 

 • Inkludering av underrepresenterade grupper 
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 

Projektstödet ska användas till att få föreningar att jobba från grunden med föreningen för att bättre kunna inkludera underrepresenterade grupper och för att tillgodose trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.  

Med underrepresenterade grupper behöver förbundet och föreningen göra en analys av sin egen verksamhet och se vilka målgrupper som ni behöver fokusera på. Vi tar utgång i diskrimineringsgrunderna. 

Ni som förening är välkomna att kontakta förbundet för att få hjälp att analysera er verksamhet och era behov.

Ansökan

Ansökningar med ovan presenterade inriktning tas emot löpande från november 2021 och under hela 2022. Läs mer om hur du gör en ansökan. 

Förutsättningar för att söka projektstöd

 • Att det finns utbildad ungdomsledare i klubben (med undantag för paket som innebär att utbilda ledare)
 • En uttalad plan för sin ungdomsverksamhet
 • Klubben har samtliga medlemmar registrerade i idrottonline. Upptäcker vi att förening inte sköter detta, nekas föreningen att söka projektstöd. 
 • Att klubben sköter sina registerutdrag
 • Att klubben når jämställdhetsmålen från Riksidrottsförbundet, eller tydligt visar att de försöker nå målen. 

Projekt som beviljas av SCF:

Projekt beviljas för att:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer med fokus på att aktiviteterna ska vara inkluderande. 
 • Säkerställa att aktivitetsledare och föreningsledare har kunskap om hur vi skapar trygga miljöer och hur vi arbetar normmedvetet med vår föreningsverksamhet. 
 • Riktade insatser för att välkomna underrepresenterade grupper till föreningen. 
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.
 • Utbildning för föräldrar

För att underlätta arbetet har vi tagit fram färdiga paket som är sökbara för föreningar.