Domarutbildning

Välkommen till domarutbildning, säsongen 2022-2023! Utbildningen är digital med två möjligheter till praktisk examination. I Uppsala 6-8 januari eller senare under våren, tillfälle annonseras så snart som möjligt.

Utbildningen ger kompetens att döma både på distrikts- och på nationell nivå. 

Upplägg

Deltagarna går först igenom utbildningen digitalt, via vår utbildningssida s-cup.se. Detta följs upp av ett praktiskt tillfälle.

Praktik

Första möjligheten till praktik är Uppsala den 6-8 januari 2023. 

Andra möjligheten till praktik är Härnösand den 9-12 mars

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Deltagare står för sina egna omkostnader i samband med examination. 

Innehåll

  • Svensk Curlings värdegrund och domarens roll
  • Spelprogram, tävlingsformer och slutspel
  • Träning, teedragning och mätning
  • Ranking
  • Spel på tid och rutiner vid långsamt spel
  • Spelargenomgång
  • Rullstolscurling, Mixed dubbel, Figurspel och Kids Curling
  • Regler om sopning och soputrustning
  • Regelboken
  • Goda råd

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret innan den 1 december 2022.