Hem / För föreningar / Utbildningar och lägerverks... / Aktuella inbjudningar / Föreläsning: Barn i Rörelse. 17 september 11.00

Föreläsning: Barn i Rörelse. 17 september 11.00

Hur kan idrotten förändra sig för att nå de unga som idag står utanför föreningslivet?

Välkomna till Karlstads Curling Arena för att lyssna till Johan Högman som skrivit avhandlingen Barn i Rörelse. Du kan även delta digitalt. Föreläsningen är kostnadsfri.

Ny forskning visar att idrottsföreningar har svårt att nå unga som står utanför föreningslivet. Inom idrottsrörelsen pågår ett stort arbete med att nå och aktivera de unga som står utanför föreningslivet.

En populär strategi är alternativa idrottsaktiviteter såsom ”organiserad spontanidrott” eller olika prova-på-evenemang, vanligtvis i samarbete mellan föreningsliv, skola och kommun.

Johan Högman, forskare vid Karlstad universitet, visar i sin avhandling att dessa aktiviteter har små förutsättningar att lyckas.

Varför är det så?

Och vad krävs egentligen för att främja idrott och fysisk aktivitet hos de barn och ungdomar som tillvardags inte är medlemmar i en idrottsförening?

Här diskuterar Högman resultaten av sin forskning och om behovet av att tänka i nya banor om vi ska nå de unga som är minst fysiskt aktiva.

>ANMÄLAN