Leda Förening

Leda Förening riktar sig till föreningens förtroendevalda och ansvariga. I tre olika workshops skapar ni en grund och en plan för verksamheten som är anpassad för er.
Varje workshop innehåller en presentation som är 10-15 minuter lång och ett arbetsmaterial. Syftet med utbildningen är att hjälpa styrelsen leda föreningens strategi och att se på verksamheten ur ett mer långsiktigt perspektiv än de dagliga aktiviteterna.
De olika delarna är:  
Del 1: Föreningens grunder: Analysera föreningens nuläge, sätt era mål och bygg en strategi för vad ni vill prioritera och varför. 

Del 2: Inkluderande förening: Vilka normer råder i föreningen? Vad innebär de för nya och befintliga medlemmar och vad kan föreningen tänka på/jobba med för att skapa en öppen och inkluderande miljö?

Del 3: Medlemsmodellen: Hur kan föreningen jobba för att vara en attraktiv förening där medlemmar vill stanna och engagera sig?

Gör utbildningen i er klubb, tillsammans med distriktet eller andra klubbar och ta gärna hjälp av SISU Idrottsutbildarna.

TILL UTBILDNINGEN