Ledare för vuxenverksamhet

Välkommen till ledarutbildning för dig som leder vuxna! Utbildningen riktar sig till dig som ska leda tränings- och motionsverksamhet för föreningens vuxna medlemmar (25 och uppåt)

Denna utbildning är digital och består av sju ämnen. Varje ämne innehåller en teoretisk del online med inlämningsuppgifter, som görs via vår utbildningssida s-cup.se och ett digitalt möte där vi diskuterar och reflekterar över materialet. 

Utbildningens innehåll

  • S-CUP Svensk Curlings utvecklingsprogram
  • Strukturer för verksamheten
  • Rekrytering 
  • Kommunikation
  • Inkluderande ledarskap
  • Tränings- och tävlingsplanering 
  • Grundläggande spelteknik gällande slajd, sopning och spel med sticka.

Tider

Utbildningen startar våren 2023. Se utbildningskalendern för exakta datum. 

Kostnad

Kostnad för utbildningen är 1500 kronor per deltagare.

Anmälan

Anmälan öppnar senare under hösten 2022.