Träningsläger för Ungdomsledare.17-18 september i Karlstad

Välkommen till Curly Camp för ungdomsledare!

Inbjudan riktar sig till dig som är ungdomsledare i förening. Främsta syftet är kompetensutveckling gällande slajd- och sopteknik och vi kommer att både prova och utbyta övningar att göra på is.

Tillsammans kommer vi också se över gemensamma aktiviteter under säsongen 2022-2023. 

Lördagen 11.00 kommer Johan Högman, författare av avhandlingen "Barn i Rörelse" och föreläser för samtliga ledare. Läs mer nedan. 

Kostnad

Deltagande är gratis. SCF står för mat, is och kursprogram. 

Deltagare står för: Resa och boende

Anmälan

>ANMÄLAN


Föreläsning: Barn i rörelse

Ny forskning visar att idrottsföreningar har svårt att nå unga som står utanför föreningslivet. Inom idrottsrörelsen pågår ett stort arbete med att nå och aktivera de unga som står utanför föreningslivet.

En populär strategi är alternativa idrottsaktiviteter såsom ”organiserad spontanidrott” eller olika prova-på-evenemang, vanligtvis i samarbete mellan föreningsliv, skola och kommun.

Johan Högman, forskare vid Karlstad universitet, visar i sin avhandling att dessa aktiviteter har små förutsättningar att lyckas.

Varför är det så?

Och vad krävs egentligen för att främja idrott och fysisk aktivitet hos de barn och ungdomar som tillvardags inte är medlemmar i en idrottsförening?

Här diskuterar Högman resultaten av sin forskning och om behovet av att tänka i nya banor om vi ska nå de unga som är minst fysiskt aktiva.