Utbildningsvillkor

Här hittar du villkoren för att delta i förbundets utbildningar och läger. Genom att anmäla dig till en utbildning eller till ett läger, accepterar du villkoren. 

Betalning

Du kan betala via faktura, banköverföring eller swish. Svenska Curlingförbundet fakturerar efter genomförd utbildning eller läger. För utbildningar och läger som är berättigade med idrottslyftsmedel, fakturerar vi föreningen som sökt idrottslyftet.

Bankgiro 603-3377 

Betalning via Swish kan göras till Swish-nummer: 123 079 88 19 

Märk din betalning med ditt och utbildningens namn. 

Avbokningsregler

Alla anmälningar till utbildningar är bindande från anmälningstillfället. Avbokning inom 14 dagar innan utsatt utbildningsdatum debiteras med 50% av utbildningsavgiften.

Avbokning inom 7 dagar innan utsatt datum debiteras med 100% av utbildningsavgiften. 

Utbildningsdeltagare som avbokar står också för frakt av utbildningsmaterial som ska skickas tillbaka till förbundet. 

Projektstöd

Flertalet av Svenska Curlingförbundets utbildningar kan delfinansieras med hjälp av Projektstöd. Svenska Curlingförbundet fakturerar då föreningen för utbildningen eller lägret.

I fall där utbildningsdeltagaren avbokar och blir betalningsskyldig enligt avbokningsreglerna, godkänns inte projektstödet. 

Fullföljande av utbildning online

Vid utbildning online, ska du ha lämnat in samtliga uppgifter en vecka innan examinationstillfället. Examinationstillfälle publiceras i samband med inbjudan till utbildningen. 

Deltagare som inte färdigställt sina inlämningar en vecka innan examinationstillfället får invänta nästa termins utbildning och examination. Svenska Curlingförbundet kommer att debitera 50% av utbildningskostnaden. 

Spridande av material från utbildning online

Som deltagare av utbildningar som går online via s-cup.se får du en kursnyckel till den specifika utbildningen. Du som deltagare ansvarar för att inte sprida kursnyckeln till utomstående.

I fall då detta sker, kommer både den som spridit kursnyckeln och de som använt den utan att officiellt anmäla sig till utbildningen, att debiteras fullt pris för utbildningen. 

Hantering av personuppgifter

Svenska Curlingförbundet använder personuppgifter vid utbildning för att registrera aktiviteten gentemot SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet. 

Namn och e-postadresser sparas i Svenska Curlingförbundets interna system för kontaktlistor och uppföljning av deltagare. Läs mer om Svenska Curlingförbundets hantering av personuppgifter samt om dina rättigheter via länken nedan. 

SVENSKA CURLINGFÖRBUNDETS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER