För föreningen

LEDA FÖRENING

Leda Förening riktar sig till föreningens förtroendevalda och ansvariga. I tre olika workshops skapar ni en grund och en plan för verksamheten som är anpassad för er. Varje workshop innehåller en presentation som är 10-15 minuter lång och ett arbetsmaterial. 

Allt material finns på s-cup så ni kan starta när det passar er. 

Del 1: Föreningens grunder: Föreningen får stöd att analysera föreningens nuläge, samt sätta era mål och göra en strategi för vad ni vill prioritera och varför. 

Del 2: Inkluderande förening: Vilka normer råder i föreningen? Vad innebär de för nya och befintliga medlemmar och vad kan föreningen tänka på/jobba med för att skapa en öppen och inkluderande miljö?

Del 3: Medlemsmodellen: Hur kan föreningen jobba för att vara en attraktiv förening där medlemmar vill stanna och engagera sig?

Gör utbildningen i er klubb, tillsammans med distriktet eller andra klubbar och ta gärna hjälp av SISU Idrottsutbildarna.

TILL UTBILDNINGEN


LEDA REKRYTERING

Leda Rekrytering består av ett arbetsmaterial i tre steg som vi kallar för Curlarens Resa.

Utbildningen består av ett arbetsmaterial med övningar, tips och checklistor för föreningen. 

Räkna med att första tillfället tar en timme och att ni sedan kan avända cirka 30 minuter per tillfälle och arbeta med materialet löpande under säsongen. 

Vi arrangerar också utbildningen med jämna mellanrum, som webbinarier där flera klubbar kan diskutera tillsammans och byta idéer. Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och läs mer i Aktuella inbjudningar

TILL UTBILDNINGEN


NATIONELL TÄVLINGSLEDNING

För föreningar som arrangerar nationella tävlingar finns en webbutbildning på s-cup med all info som behövs för arrangemanget. 

Innehåll

 • Före tävling
 • Under tävling
 • Efter tävling
 • Standard för ismakeri (under utveckling)

TILL UTBILDNINGEN


DOMARUTBILDNING

Domarutbildningen innehåller en teoretisk del som görs av samtliga deltagare via S-cup. Den innehåller också en praktisk del med examination tillsammans med någon av våra utbildare under tävling. 

Utbildningen är gratis att gå. Deltagare står för sina egna omkostnader i samband med examination. 

Innehåll

 • Svensk Curlings värdegrund och domarens roll
 • Spelprogram, tävlingsformer och slutspel
 • Träning, teedragning och mätning
 • Särspel och ranking
 • Spel på tid och rutiner vid långsamt spel
 • Spelargenomgång
 • Rullstolscurling, Mixed dubbel, Figurspel och Kids-Curling
 • Regler om sopning och soputrustning
 • Regelboken
 • Goda råd
 • Spelsituationer

Vill du utbilda dig till domare tillsammans med oss? Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och läs mer i  Aktuella inbjudningar

ANMÄLAN TILL DOMARUTBILDNING


ISMAKARUTBILDNING 

Behöver ni utbildning i ismakeri till er förening eller distrikt?

Kontakta oss och vi ordnar så en utbildare kommer till er och hjälper till efter era behov. 

Steg 1 Grundutbildning

”Att göra och underhålla is” riktad mot anläggningar/klubbar skall genomföras en gång/år.

Mål: En bred baskunskap i curling-is skötsel hos många ismakare och curlare. Varje klubb med egen is skall ha en steg 1 utbildad ismakare.

Steg 2 och steg 3 ” avancerad utbildning (teori och praktik)

En hög kvalitetsutbildning mot anläggningar/klubbar i syfte att ge spetskompetens för att klara av att göra och underhålla arena-is. Utbildningen genomförs en gång vartannat år.

Mål: att ge arrangören av mästerskap rätt kunskaper och förutsättningar för en hög is kvalitet. Utbilda ismakare som kan genomföra arenais-tävlingarna.