För ledaren

Föräldrautbildning

Utbildning för dig som förälder till curlingspelande barn och ungdomar. Utbildningen syftar till att ge en grundförståelse för curling samt kunskaper om administrativa och praktiska delar kring idrotten. 

Innehåll: 

 • Att vara förälder inom curling
 • Om svensk juniorcurling
 • Grundläggande taktik
 • Grundläggande teknik i slajd och sopning
 • Grundläggande isvård
 • Aktiviteter på is för föräldrar

TILL UTBILDNINGEN


Hjälptränarutbildning

Online-utbildning för dig som ny i ditt ledarskap eller som ny inom curling. Ger dig grundläggande färdigheter i ledarskap och kompetens som gör att du kan vara till god hjälp för befintliga tränare. 

Innehåll: 

 • Att använda Svensk Curlings Utvecklingsprogram
 • Grundutbildning i S-cup
 • Introduktionsutbildning för tränare
 • Struktur för svensk juniorcurling
 • Kommunikation: Skapa ett positivt klimat på träningen
 • Träningsplanering

TILL UTBILDNINGEN


Leda upplevelse: Utbildning för instruktörer

Klubbinstruktörsutbildningen Leda Upplevelse vänder sig till alla som hälsar nya spelare välkomna till sporten. Vi går igenom en instruktion från start till slut och disktuerar förhållningssätt. Vi rekommenderar att göra klubbinstruktörstudbildning i samband med rekryteringsutbildning. 

Innehåll

 • Föreningens syfte och mål
 • Ledarskap och kommunikation i mötet med curlaren
 • Struktur för första tillfälle på isen
 • Nybörjarkurs
 • Aktiviteter

Vill du utbilda dig till instruktör tillsammans med oss? Läs mer i Aktuella inbjudningar


Leda rullstolscurling

Utbildning för dig som ska leda träningar för rullstolscurlare. 

Innehåll

 • Svensk Curlings utvecklingsprogram
 • Strukturen inom svensk rullstolscurling
 • Inkluderande Curling
 • Ledarskap
 • Teknik för curling i rullstol
 • Träningsplanering
 • Rekrytering

TILL UTBILDNINGEN


Ungdomsledare 

Ungdomsledarutbildningen riktar sig till dig som ska verka som ungdomsledare i förening. Utbildningen innehåller teori och praktiska uppgifter som är kopplade till ungdomsverksamheten. 

Innehåll

 • Svensk Curlings utvecklingsprogram
 • Administration av ungdomsidrott
 • Ledarskap och kommunikation
 • Inkluderande ledarskap
 • Rekrytering av ungdomar och ledare
 • Strukturer för ungdomsverksamhet
 • Träningsplanering
 • Grundläggande teknik i slajd och sopning

Vill du utbilda dig till ungdomsledare? Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och kan läsa mer i Aktuella inbjudningar

ANMÄLAN TILL UNGDOMSLEDARUTBILDNING


Tekniktränare för gående curlare

Tekniktränarutbildningen baseras på World Curling Federations material och riktar sig till ledare på samtliga nivåer. Utbildningen passar dig som vill lära från grunden, öka din förståelse, eller jämföra dina egna erfarenheter med de gällande internationella riktlinjerna.

 • Tekniska grunder i slajd 
 • Tekniska grunder i släpp
 • Tekniska grunder i sopning
 • Att lära ut curlingteknik
 • Videoanalys
 • Upptäcka och rätta till tekniska fel

Vill du utbilda dig i teknik? Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och kan läsa mer i Aktuella inbjudningar


Tekniktränare för rullstolscurlare

Praktisk utbildning under en dag där vi går igenom: 

 • Ställa stol i linje
 • Greppa stick
 • Anpassa rörelsen efter utövaren
 • Tajming
 • Linje
 • Videoanalys

CoachEttan

Coach-ettan vänder sig till dig som jobbar med med lag och vill vara coach förlag som tävlar eller ska börja tävla på nationell nivå. 

Innehåll 

 • Coachande förhållningssätt och kommunikation, del 2. 
 • Coachens roll
 • Träning- och tävlingsplanering
 • Antidoping
 • Curlinglagets sammansättning och kommunikation
 • Individens- och gruppens utveckling

Vill du utbilda dig till coach för nationellt spel? Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och kan läsa mer i Aktuella inbjudningar

ANMÄLAN TILL COACHETTAN


CoachTvåan

Coach-tvåan välkomnar alla som vill coacha lag som tävlar eller ska börja tävla på internationell nivå. 

Innehåll 

 • Coachande förhållningssätt och kommunikation, del 3. 
 • Grundläggande mental träning
 • Curlarens fysträning och nutrition
 • Analys av stenar och isförhållanden
 • Scoring och statistik

Vill du utbilda dig till coach för internationellt spel? Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och kan läsa mer i Aktuella inbjudningar

ANMÄLAN TILL COACHTVÅAN


Mästerskapscoach

Utbildning för mästerskapscoache rriktar sig till dig som vill, eller ska börja coacha lag på mästerskap. En del av mästerskapscoachens utbildning går ut på att göra praktik på mästerskap. 

Innehåll

 • Planera mästerskap
 • Coachens roll under mästerskap
 • Följa upp mästerskap
 • Omvärldsanalys

Vill du utbilda dig till mästerskapscoach? Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och kan läsa mer i Aktuella inbjudningar