Gå till innehåll
Undersajt
Undersajt
Figurspel foto 2
Figurspel foto 3

Figurspelsregler Klassisk

Figur är en individuell form av curling. Den går ut på att man spelar 8 bestämda uppgifter. Det spelas 4 stenar per uppgift och det går att få maximalt 3 poäng per sten vilket ger maximalt 96 poäng. Här redovisas Svenska Curlingförbundets regler. Det finns både s.k. Klassiskt och Modernt figurspel där sistnämnda är betydligt mer krävande. Nedan redovisas de klassiska reglerna.

Det finns även en APP att ladda ned till mobilen som heter "figurspel" om man vill ha reglerna lätt tillgängliga.

Apple figurspelsapp Länk till annan webbplats.

Google figurspelsapp Länk till annan webbplats.

 

Figur0


Av skissen framgår såväl måttuppgifterna som hur "liggstenarna" skall placeras vid de olika spelfigurerna. På varje bana spelas 2 stenar i vardera riktningen.

Skissen visar liggstenar upplagda för inhandslägen. Vid outhandsspel skall liggstenarna i tillämpliga fall placeras i spegelvända lägen

Figur1

Figur 1 "Hålla rent" Clearing

En liggsten placeras på tee. Den ska slås helt ur boet. Även slagstenen ska helt ut ur spel. Hamnar den helt utanför boet ger det 3 poäng. Ligger den kvar inom 12-fots-cirkeln (dvs minst tangerar boet) ger det 2 poäng. Kvar inom 8-fotscirkeln ger 1 poäng. Kvar i 4-fotscirkeln blir 0 poäng.

Kommentar: Figuren motsvarar i möjligaste mån den situation i lagspel då det är taktiskt riktigt att hålla rent framför och/eller i boet, i varje fall för en eventuell dragning till "4-foten" med sista sten. Av praktiska skäl läggs liggstenen på tee. En placering framför boet skulle ge deltagare och funktionärer stora bekymmer att förhindra stenarna att störa verksamheten på sidobanorna.

Figur2

Figur 2 Gardering

En liggsten placeras på tee (stenläge 2). Om spelarens sten passerar hoglinjen och stannar högst 6 tum (täcker eller tangerar sidolinje) från centrallinjen ("linan") utan att helt ha passerat tvärlinjen (2 fot framför boet) räknas 2 poäng. Vidrör den spelade stenen centrallinjen utan att helt ha passerat tvärlinjen räknas 3 poäng. Om den spelade stenen passerat tvärlinjen utan att vidröra liggstenen räknas för motsvarande lägen visavi centrallinjen 1 poäng respektive 2 poäng.

Kommentar: Garder inne i eller i omedelbar närhet av boet är i regel mindre bra. Att redan i den andra figuren lägga en gard (på nypebblad bana) kan anses väl svårt, men det är ett mycket vanligt krav i lagspel att i motsvarande situation kunna lägga en bra centergard.

Figur3

Figur 3 Utslagning plus helst vick

Liggstenen placeras med kanten 2 1⁄2 fot från tee med framkanten mot linjen i 45 graders vinkel mot centrallinjen (stenläge 3). Liggstenen ska slås helt ur boet. 3 poäng räknas om slagstenen minst tangerar 4-fotscirkeln. 2 poäng om slagstenen åtminstone tangerar 8-fotscirkeln. 1 poäng om slagstenen minst tangerar 12-fotscirkeln.

Figur4

Figur 4 Inläggning

3 poäng räknas om slagstenen minst tangerar 4-fotscirkeln. 2 poäng om slagstenen minst tangerar 8-fotscirkeln och 1 poäng om slagstenen minst tangerar 12-fotscirkeln.

Figur5

Figur 5 Framknack

En liggsten placeras 10 fot från teelinjen och två fot sidledes från centrallinjen (stenläge 5). Slår spelande stenen fram liggstenen så att den når boet räknas poäng enligt figur 4.

Figur6

Figur 6 Utslagning av garderad sten

En liggsten placeras på tee och en annan som gard i vinkeln mellan hoglinjen och centrallinjen (stenläge 6).

Kommentar: Spelstenen ska utan att vidröra garden slå liggstenen helt ur boet. Spelstenens läge efter utslagningen ger poäng enligt figur 3.

Figur7

Figur 7 Inläggning genom port

En liggsten placeras 10 fot från tee med innerkanten mot centrallinjen. En annan placeras 2 fot från den första på andra sidan centrallinjen (stenlägen 7). Passerar den spelade stenen genom porten utan att vidröra liggstenarna och därefter når boet räknas poäng enligt figur 3.

Figur8

Figur 8 "Indelning" Klyvning

En liggsten placeras i vinkeln mellan centrallinjen och tvärlinjen 2 fot framför boet (stenläge 8). För att poäng ska erhållas måste slagstenen träffa (röra) liggstenen. 3 poäng räknas om båda stenarna når och stannar i boet. 2 poäng om endast slagstenen når och stannar i boet. 1 poäng om endast liggstenen når och stannar i boet.

Figur9 särspel

Särspelsfigur "Inläggning"

Spelare inblandade i särslagning spelar 4 stenar var (2 i vardera spelriktningen). Poäng fördelas enligt följande: 5 poäng om stenen täcker eller tangerar teepunkten, 4 poäng om stenen täcker eller tangerar 1-fotscirkeln, 3 poäng om stenen tangerar eller stannar inom 4-fotscirkeln, 2 poäng om stenen tangerar eller stannar inom 8-fotscirkeln, 1 poäng om stenen tangerar eller stannar inom 12-fotscirkeln. Om avgörande inte skett efter en omgång spelas en sten i taget tills avgörande sker ("sudden death").

Publicerad: 2023-01-10

Sponsorer

Partner Colorama
Partner Nermans
Partner Länsförsäkringar
Partner Spelabingoföridrotten

Stöd till curling för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

ICA Hagahallen

Postadress

Karlstads CK - Curling
Stadionvägen 8
65340 Karlstad

Besöksadress

Vid entrén till Tingvalla
Isstadion
Stadionvägen 8 Karlstad

Kontakta oss

Tel: 054-15 75 75
E-post: info@kck.se