Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

FloorCurling på Bräckeskolan

Göteborgs Curlingklubb kommer under 2023 göra ett pilotprojekt som handlar om att rekrytera ungdomar till Föreningsidrotten.

En rörelsesatsning för ungdomar som genomförs med stöd ifrån Riksidrottsförbundet och Curlingförbundet. Projektet är uppdelat i tre delar där den första Floorcurlingen är genomförd. Övriga delar kommer vara i Curlinghallen.

Läs mer om ledare Anders Schalins reflektioner av FloorCurling i skolan, där vi får ta del av både upplägg och reflektioner.

Sammanfattning och reflektioner

Jag tror att man inom Curlingen kan ha mycket nytta av floorcurling. Då till rekrytering samt att få uppmärksamhet till sporten. Floorcurling har fördelen att ungdomar snabbt kommer igång och kan förstå iden med spelet. Redan efter 10 minuter kan man spela match med taktik, utslagningar, guarder och poängräkning.

Något som så klart tar betydligt längre i riktig curling på is då man först behöver lära sig slajda och hålla balansen på isen. Fullt möjligt dock att spela curling på is utan slajd. Då sittandes på knäna på en matta nära boet.

I floorcurling med grupper om ca 20 elever rekommenderar jag att ha minst 4 stycken banor med 8 stenar på varje. Vid färre banor bör man dela upp klassen så att en halva kör styrketräning eller dyligt. Efter lektionerna så delades lappar ut om att fortsätta spela curling. Efter första klassens lektion så var intresset för att ta en lapp ganska trevande. Men under veckan så finslipades konceptet och intresset ökade hela tiden. Vid den sista lektionen så var det stor trängsel runt högen med lappar.

Lektionstiden 60 minuter känns lagom för floorcurling. För längre lektioner än 60min rekommenderas att ha någon annan aktivitet på slutet. Exempelvis Skidskyttecurling

Floorcurling Bräckeskolan v3 2023

Under vecka-3 så fick sju klasserna årskurs 5 och 6 testa på floorcurling. Detta skedde klassvis på ordinarie idrottslektioner i Bräckeskolans idrottshall. Ca 150 elever deltog under veckan. Floorcurlingen spelas med två-manna lag med 8 stycken stenar på varje bana. Fyra stycken floorcurling set användes, så det spelades på 4 banor. Det användes bara fyra målmattor så stenarna hämtades tillbaka efter färdig omgång. Spelavståndet till mitten på boet var ca 6,5m. Fyra av klasserna hade 60 minuters lektionstid vilket kändes lagom för floorcurling. Tre av klasserna hade den längre lektionstiden 90 minuter. Då kördes leken skidskyttecurling de sista 25 minuterna som avslutning.

Körschema till Floorcurlingen

1. Kort introduktion med att curling också spelas på is. Eleverna informeras om att de skall få spela curling på is om två veckor.

2. En liten uppvärmning för att få upp ångan och bli på tårna. Jogging på plats med crawl framåt och bakåt. Streching åt vänster,höger, framåt och båkåt med armarna sträckta uppåt taket. osv..

3. Gå igenom hur man räknar poäng i Curling. Att man skall hamna med stenen närmast mitten när omgången är slut. Två stenar närmast mitten ger två poäng osv. Det laget som tar poäng börjar nästa omgång.

4. Lagen spelar varannan sten. Dvs först spelas en gul, sen en röd, sen en gul osv. Förklara att varje lag har 4 stycken stenar att spela i varje omgång. Efter att omgången är klar räknas poängen. Förklara kort lite taktik att man kan lägga en guard och slå bort motståndarens stenar.

5. Gå igenom hur man spelar stenar sittandes på huk eller på knä. Hur man greppar stenarna och att handtaget skall peka bakåt. Och vid vilken linje som stenarna skall släppas bakom.

6. Förklara att man inte får hänga på handtagen med kroppsvikten. Populärt annars att efter färdig omgång ta en sten i varje hand och rullåka tillbaka. Handtagen på curlingstenen belastas då med hela kroppsvikten. Inget bra för stenarnas livslängd.

7. Dela in eleverna i 8 stycken lag. De flesta blir i tvåmanna lag och några blir tre i laget.

Optimalt är 16 elever då det då bara blir tvåmannalag.

8. Innan match får varje elev testa att skjuta iväg 4stycken provstenar.

9. Efter ca 10minuters spel. Byt så att alla lag får nya motståndare

10. Avslutning och sammanfattning. Lappar om uppföljning och vilka möjligheter som finns för att spela curling på is.

Den första klassen blev lite pilot till pilotprojektet. Då försökte jag att lära eleverna att man i curling spelar två stenar innan lagkamraten tar över och spelar. Det blev bara rörigt och till nästa klass så strök jag den ambitionen. Vi förenklade då till att köra varannan sten istället. Den första klassen delades in i tvåmannalag och då det blev fler än åtta lag fick de som blev över vänta på att spela. Det blev ganska rörigt att hålla reda på byten, vilket kan ha att göra med att klassen var ganska livlig. Till nästa klass så ändrade vi till att klassen istället delades in i 8 stycken lag istället. Då kunde samtliga elever vara med hela tiden.

Nackdelen att det blev några som blev 3 i laget övervägdes av att ingen behövde sitta och vänta. Lektionerna var ca 60 minuter långa. Efter ca 15minuters spel var det byte så att de olika lagen fick nya motståndare. Varje lag spelade 3 matcher.

SkidskytteCurling

För de klasserna som hade den längre lektionstiden 90 minuter spelades skidskyttecurling som avslutning. Det blev mycket uppskattat.

Klassen delas in i två lag. En i varje lag börjar med att springa mellan två koner som står på varsin kortsida i gymnastikhallen. Löpningen görs tre gånger fram och tillbaka. Sedan springer deltagarna till Skytte/Curlingmomentet.

Där skall man skjuta tre stenar efter varan och träffa tre stycken stenar ca 6meter bort. För varje sten som missar får man springa en straffrunda fram och tillbaka mellan konerna.

Efter eventuella straffrundor springer man och växlar till nästa deltagare.

Rekommenderas att vara minst två stycken ledare. En som håller reda på antal varv som skall springas och växlingar. Och en som ställer upp och springer tillbaka med stenarna. Rekommenderas att ha många spelstenar uppställda på en rad då stafetten startar.

Publicerad: 2023-01-24