Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Distriktsförbunden möttes i Sandviken

Under dam VM i Sandviken träffades distriktsförbunden under en dag för att prata om roller och ansvar under ledning av förbundets vice ordförande Doris Högne Rydheim.

Alla distriktsförbunden var representerade via företrädare från styrelserna och hela förbundsstyrelsen var på plats. Syftet var att tillsammans skapa ett större engagemang på distriktsnivå och se hur förbundet skulle kunna stödja i arbetet.

Vi konstaterade att distrikten idag framför allt fokuserar på
tävlingsverksamheten. På distriktsnivå görs det inte särskilt mycket
utvecklingsarbete eller rekryteringsinsatser. Vi diskuterade hur vi ville att det skulle vara framöver och vilket stöd som behövdes från förbundet för att få till en bra verksamhet.

Vi fick en information från ungdomskommittén att de ska pröva att genomföra ungdomsverksamheten i tre regionala indelningar. Flera blev intresserade av detta och funderade över om det var något för framtiden. Vi såg fram emot utvärderingen av ungdomskommitténs försök för att sen kunna ev. gå vidare i dessa tankar.

Vi bestämde att mötas igen digitalt innan sommaren och till dess ha stämt av dagens diskussion med övriga styrelseledamöter som inte deltog på plats.

Publicerad: 2023-03-29