Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Information från valberedningen

Valberedningen vill påminna om att följande platser ska besättas vid förbundsmötet söndagen den 8 oktober 2023.

Styrelsen:

Ordinarie ledamot, val för två år Marie Henriksson Står till förfogande

Ordinarie ledamot, val för två år Jalle Jungnell Avsägelse föreligger

Ordinarie ledamot, val för två år Michael Jörgensen Avsägelse föreligger

Ordinarie ledamot, val för två år Emma Pettersson Står till förfogande

Revisorer:

Lekmannarevisor, val för ett år Helene Lorenius Står till förfogande

Lekmannarevisorssuppleant, val för ett år: Mia Lehander Står till förfogande

Valberedningen anmodar föreningarna och distrikten att lämna förslag på kandidater till styrelsen respektive revisorer till Valberedningen.

Valberedningen önskar förslagen, i enlighet med stadgarna, senast den 31 augusti.

Namnförslag skickas till:

Per Näsman, Tallvägen 5, 191 41 Sollentuna

eller

per E-post: per.nasman@nasman.com

 

Publicerad: 2023-08-24