Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Ekonomiska stöd till distrikten 2022-2023

Utbilda utbildare: Upp till 20 000 kronor per distrikt

Vi behöver bli fler som utbildar ledare. Under hösten 2022 har SCF ett mål att fler distrikt själva ska kunna leda ungdomsledarutbildning och utbildning i teknikträning.

Det finns möjlighet för distrikten att söka 10 000 kronor per utbildning som ni vill ta er an (ungdomsledare och/eller tekniktränare). Medlen kan exempelvis gå till att arvodera era utbildare.

Ni beslutar sedan själva vilka avgifter och upplägg ni väljer för utbildningarna i ert distrikt.

Anmäl lämpliga personer till sara.carlsson@curling.se. Vi utbildar era utbildare och de kan ta över verksamheten i ert distrikt.

Stöd till Vuxenverksamhet: Upp till 20 000 kronor per distrikt

Distrikt som arrangerar sammankomster för gemensam träning och socialt kan söka upp till 20 000 kronor för dessa arrangemang.

Färdiga upplägg finns hos SCF för er att ta del av. Ni ansvarar själva för att hitta ledare, bjuda in curlare och ordna med praktiskt som is och mat.

Sök för:

  • 10 000 kronor för att arrangera träningsdag eller träningsläger för befintliga medlemmar.
  • 10 000 kronor för att arrangera nybörjartävling för era föreningars nytillkomna medlemmar, förslagsvis våren 2023. (läs exempel från Umeå).

Anmäl intresse till sara.carlsson@curling.se

Återstartsstöd: Ansök för att utveckla verksamheten

Precis som föreningar, har distrikten möjlighet att söka Återstartsstöd för att utveckla sin verksamhet. Läs mer om återstartsstödet.

Ungdom: Ökat fokus på regionala sammankomster

Utbytet mellan föreningar är värdefull för ungdomsverksamheten. Landets ungdomsledare rapporterar att barn och unga som deltar i aktiviteter utanför den egna föreningen blir inspirerade och tycker att det är roligt att spela med andra.

Vi vill uppmuntra samtliga distrikt att arrangera något form av regionalt läger under säsongen. Det kan vara en dag eller två. SCF har färdiga upplägg och planeringar som går bra att använda sig av.

Publicerad: 2022-08-18