Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Utvecklingsplan 2022-2024

Med två års intervall tar Svensk Curling fram en utvecklingsplan tillsammans med Riksidrottsförbundet. För säsongen 2022-2024 så innehåller planen tre strategiska inriktingar som vi fått från RF och under varje inriktning sätter förbundet mål och beslutar om huvudsakliga aktiviteter. Detta är vår förbundsutvecklingsplan 2022-2024

Strategisk inriktning:
Barn och ungdom 7-25 år

Mål

En förbättrad kvalitet på ungdomsverksamhet i svenska curlingföreningar
Minst 15 föreningar (25%) har ledare i utbildning varje säsong

Aktiviteter

 • Fortsätta utveckla och digitalisera ledarutbildningar.
 • Ungdomsledarforum med fokus på inkludering, nya sätt att träna/tävla och trygga idrottsmiljöer.
 • Kontakt i nätverk med ungdomsledare en gång varje kvartal.

Mål

Fler barn och unga deltar i aktiviteter utanför den egna föreningen
Aktiviteterna är inkluderande och attraherar fler än den som tävlar för att vinna

Aktiviteter

 • Fortsatt omstrukturering och implementering av nya tävlingsupplägg.
 • Flytta ut nya och testade koncept till distrikt och förening.
 • Aktiviteterna har inkluderande utformning, språk och marknadsföring.
 • Riktade marknadsföringsinsatser som bygger vidare på de projekt vi har pågående.

Mål

Fler barn och unga med utländsk bakgrund deltar i vår verksamhet
75% av alla våra föreningar och deras ledare ska ha verktyg för att skapa trygga och inkluderande miljöer innan 2024.

Aktiviteter

 • Utbilda föreningar i normmedveten och inkluderande idrott.
 • Utbilda ledare i inkluderande ledarskap.
 • Arbeta med verksamhetens struktur enligt IM-rapporten Länk till annan webbplats. för att ge verktyg till våra föreningar.

Strategisk inriktning:
Vuxna över 25 år och äldre motionärer

Mål

Fler vuxna motionärer som idrottar i förening. Vuxna och äldre upplever att det är enkelt och roligt att idrotta i förening
Målet är att öka till 4000 till 2024. Varav minst 50 i åldersspannet 21-30.

Aktiviteter

 • Implementera nya spelsätt och träningsmaterial för att underlätta spontana träningstillfällen eller kompismatcher i den egna föreningen.
 • Riktade marknadsföringsinsatser som bygger vidare på de projekt vi har pågående. Sprida kunskap och förståelse för positiva effekter med rörelse och i ett socialt sammanhang.
 • Stötta våra föreningar i uppbyggandet av mer moderna system för att underlätta spontanidrott.
 • Specifika tävlingar med socialt fokus för de spelare som passerar junioråldern.
 • Utbilda fler ledare för att välkomna vuxna nybörjare och utveckla föreningsverksamhet för vuxna.

Mål

Ökad kvalitet på klubbverksamheten.
25% av föreningar erbjuder ledarledd verksamhet för vuxna motionärer.

Aktiviteter

 • Ledarutbildningar för vuxenverksamhet.
 • Stöd med material (S-cup) till föreningar för att underlätta planering och ledande av verksamhet.
 • Uppmuntra distrikten att arrangera sociala sammankomster med fokus på social träning och tävling för vuxna. Exempelvis utökad mixed-verksamhet.

Mål

Öka antalet kvinnliga curlare från 412 till 800
Det långsiktiga målet är att ha 30% kvinnor.

Aktiviteter

 • Utbilda fler kvinnliga ledare.
  Riktad marknadsföring till vuxna kvinnor, både att börja curla och att bli ledare.

Mål

Fler vuxna med utländsk bakgrund deltar i vår verksamhet.
75% föreningar av våra föreningar och deras ledare ska ha verktyg för att skapa trygga och inkluderande miljöer för alla innan 2024.

Aktiviteter

 • Utbilda föreningar i normmedveten och inkluderande idrott.
 • Utbilda ledare i inkluderande ledarskap.
 • Arbeta med verksamhetens struktur enligt IM-rapporten Länk till annan webbplats. för att ge verktyg till våra föreningar.

Mål

Normalisera och öka andelen gående curlare med stick.

Aktiviteter

 • Öka representationen av stickcurlare i vår kommunikation och marknadsföring.
 • Särskilda aktiviteter för stick-curling.
 • Uppmuntra klubbar och distrikt att inkludera stickcurling i verksamheten.

Strategisk inriktning:
Paraidrott

Mål

Fler engagerade ledare i förening

Aktiviteter

Ledarutbildning obligatoriskt och kostnadsfritt för de föreningar som deltar i utvecklings- och rekryteringssatsningar.

Mål

Ytterligare 5 “Gröna Klubbar”
En grön klubb är en förening som fått certifikat från Svensk Curling att föreningen har utmärkt paraverksamhet.

Aktiviteter

 • Digitala möten med klubbarna. Information om hur det går till och visa på framgångarna hos de som lyckas.
 • Föreningsguide “Starta och bedriv rullstolscurling.” Mål: 10 föreningar under 2022-2023.

Mål

Fler rullstolscurlare
Femton nya per säsong

Aktiviteter

 • Riktade utvecklings- och rekryteringsstöd till totalt sex föreningar under 2022-2023.
 • Identifiera fungerande rekryteringsvägar i samarbete med Parasport.

Mål

Öka kvalitet på föreningens träningar som är specifika för paracurling.
Ökad kunskap och utveckling för redan aktiva spelare.

Aktiviteter

Coachstöd till lag som vill tävla nationellt.
Ledarstöd till förening ska även engagera fler ledare in till rullstolscurling.

Mål

En lyckad inkludering av Mattcurling

Aktiviteter

 • Övertagande av mattcurling från Parasport.
 • Se över medlemsstrukturen för att välkomna mattcurlare i vår verksamhet.
 • Skapa några gemensamma aktiviteter och utbyten för att bredda hela curlingen.

Publicerad: 2022-06-20

>> Ladda nerÖppnas i nytt fönster.