Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Inkludering, jämställdhet och mångfald

Vårt uppdrag gällande inkludering,
jämställdhet och mångfald

Vårt uppdrag är att göra curling till en inkluderande sport, som återspeglar mångfalden i vårt samhälle. Vi ska göra detta genom att genom att inspirera, utbilda, vägleda och stödja alla intressenter såsom klubbar, lag, idrottare, tränare, föräldrar, personal, volontärer, supportrar, sponsorer, leverantörer och partners.

Vad mångfald, jämställdhet och
inkludering betyder för oss

Mångfald inom vår idrott innebär att curlingen ska vara en idrott där alla har en plats. Oavsett hudfärg, etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, fysisk förmåga, nationellt ursprung, språk, religion, politisk tro och socioekonomisk bakgrund.

Jämställdhet handlar om att skapa rättvisa och lika villkor för alla genom att eliminera hinder och fördomar som kan begränsa vissa individer eller grupper från att nå sin fulla potential.

För oss är inkludering när en mångfald av människor känner sig välkomna och uppskattade, har rättvis tillgång till möjligheter och resurser, stolt kan uttrycka sina perspektiv och värderingar samt fritt kan driva sina intressen och talanger.

Våra värderingar

Idrott för förändring: Vi strävar alltid efter att arbeta enligt den svenska idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill. Länk till annan webbplats. Det innebär att vi ska vara en samhällskraft som bidrar till en mer hållbar värld, där vår verksamhet främjar tolerans, inkludering, folkhälsa och människors egenmakt.

Passion: Vi använder vår drivkraft och vårt engagemang för att ge energi, engagera och inspirera oss själva och andra till handling och göra bättre tillsammans.

Lagarbete: Vi vet att det krävs att människor med olika idéer, styrkor, intressen och bakgrunder arbetar tillsammans för att göra detta initiativ framgångsrikt.

Öppenhet: Vi uppmuntrar till öppen diskussion, sund debatt och meningsskiljaktigheter för att nå våra mål. Vi uppmuntrar till öppen diskussion där meningsskillnader finns med i en sund debatt.

Vårt arbete

Vi arbetar brett genom utbildningar i normmedvetenhet för föreningar, anställda, förtroendevalda samt för ledare. Alla som har en ledande roll i Svensk Curling ska få kunskap om vad normmedvetenhet innebär och hur de själva kan bidra till att upprätthålla eller förändra rådande strukturer.

Vidare kommer vi att fokusera arbetet genom att specifikt titta på olika målgrupper för att hitta vilka strukturer och arbetssätt som kan verka hindrande för just dem.

Publicerad: 2022-08-18

Utbilda er förening

Utbildningen Leda Förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. guidar föreningen genom värdegrund och strategi för en normmedveten idrott.

RF Utbildningswebben: Inkluderande idrott riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund.