Hem / Tävla / Junior och U30 / Curly Tour U21 / Utvecklingsstöd Junior

Utvecklingsstöd Junior

KRITERIER OCH FÖRDELNING AV STÖD 2021/2022

Utvecklingsstödet, består av 50 000 kronor som fördelas lika till fyra lag. Stödet 2021/2022 kommer att baseras på juniorlagens resultat under 2020/2021. Utvecklingsstöd kommer att fördelas till: 

 • De två högst placerade pojklagen på Curly Tour*

 • De två högst placerade flicklagen på Curly Tour*

Som tillägg till stödet för tävling kommer Svenska Curlingförbundet att erbjuda ett Utvecklingsläger under sommaren eller tidig höst 2022 med bl.a utbildningar inom träningslära och genomförande av fys. tester. Plats vid lägret kommer att erbjudas till de fyra högst placerade lagen på Curly Tour med plats för 4 personer/lag. Eventuellt tillkommande spelare i laget bekostas av lag/klubb. 


 Kriterier

 • Lag får ta del av stödet, även om spelare passerar junioråldern efter säsongen 2021/2022.
 • Lag kan endast få ett elitstöd från SCF. Lag som får stöd för sin seniorverksamhet kan inte samtidigt få utvecklingsstöd. 
 • Om lag hamnar på samma poäng i den totala rankingen på Curly Tour, går stödet till det lag som placerat sig bäst vid Junior-SM. 
 • Om något av lagen som placerar sig högst, redan får stöd via seniorverksamhet, går stödet till det tredje rankade laget och så vidare. 
 • Stödet betalas ut till klubbarna mot kvitton. Instruktioner skickas till lagen.

 Poäng per tävling i Curly Tour

 • Vinnare: 12
 • Tvåa: 10
 • Trea: 8
 • Fyra: 6
 • Femma: 5

 Motprestationer

 • Lagen som kvalificerat sig för stöd ska skicka en beskrivning på vad pengarna ska användas till. Beskrivningen ska godkännas av juniororganisationen.
 • Lagen ska skicka in en målbeskrivning för kommande säsong. Mall skickas ut till kvalificerade lag från SCF.
 • Stödet ska användas för curlingverksamhet.
 • Lagen ska uppträda enligt Svensk Curlings värdegrund när de tränar och tävlar. Åtgärder kommer att vidtas om laget uppträder på ett sätt som inte är förenligt med curlingens och svensk idrotts värdegrund.
 • SCF förväntar sig att lagen på något vis ger tillbaka till curlingen. Detta sker i dialog med SCF.
 • I dialog med lagets klubb, kommer laget överens om någon insats för att stötta klubbens ungdomsverksamhet, minst en gång under säsongen.

 Ett lag som har vunnit stödet och som uppfyller kriterierna kommer alltid att få behålla sitt stöd. Ett lag som kvalificerar sig för stödet, men har färre än tre spelare kvar, anses som splittrat.

Om det tredje rankade laget är inom fem poäng från det lag som splittras, kommer det tredje rankande laget att få stödet. Om det tredje rankade laget är sex eller fler poäng ifrån det lag som splittras, kommer juniororganisationen att göra en bedömning av vilket lag som får stödet.

Lag som splittras och bildar nya sammansättningar kan skicka in en ansökningsblankett som fås av SCF. Laget ska meddela sin nya uppställning och skicka in blanketten till SCF innan den 1:a juni 2022. SCF ska meddela lagen vilka som kvalificerar sig för stödet innan den 7:e juni 2022.

 **JSM ger ytterligare en poäng per placering.