Hoppa till sidans innehåll

2. SM-Tävlingar


Gällande från 22 oktober 2017 där inte annat anges.

pil_10pxl 2.1 ALLMÄNT
pil_10pxl 2.2 SM-KVAL DAMER
pil_10pxl 2.3 SM LAG DAMER
pil_10pxl 2.4 SM LAG HERRAR
pil_10pxl 2.5 SM JUNIORER FLICKOR
pil_10pxl 2.6 SM JUNIORER POJKAR
pil_10pxl 2.7 SM YNGRE JUNIORER
pil_10pxl 2.8 SM MIXED DUBBEL
pil_10pxl 2.9 SM LAG OLDGIRLS/OLDBOYS
pil_10pxl 2.10 SM VETERANER
pil_10pxl 2.11 SM FIGUR FÖR DAMER, HERRAR OCH RULLSTOLSCURL
pil_10pxl 2.12 SM MIXED
pil_10pxl 2.13 SM RULLSTOLSCURLING

2.1 Allmänt 

2.1.1 Officiell status

För att tävlingen skall uppnå officiell SM-status och Riksidrottsförbundets mästartecken skall kunna utdelas, måste tävlingen omfattas av minst två olika klubbar och fyra deltagande lag eller spelare om det rör figurspel.

2.1.2 Medaljer

SCF:s guldmedalj till segrande lag, silvermedalj till 2:an samt bronsmedalj till 3:an.

Fem medaljer till respektive lag kan delas ut men då måste spelarna ha medverkat i minst 1/3 av det totala antalet matcher som laget spelat.

Därutöver utdelas coachmedalj om coach är anmäld i förväg och arbetar med laget under hela tävlingen.

Inga medaljer delas ut i Elitseriekvalet.

2.2 SM-kval damer

2.2.1 Deltagarkrav

Kvinnliga aktiva spelare ur samma klubb.

2.2.2 Spelform

Spelformen bestäms beroende på antalet anmälda lag och antalet platser till SM. 5 till 7 lag (läs mer under 2.3.2) kvalificerar sig via SM-kvalet till SM lag damer.

2.2.3 Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher i grundserien samt i ev. särspel.

2.2.4 Träning inför SM-kval damer

Lagen erbjuds träning på i förhand fastställda träningstider vilka publiceras på www.curling.se

2.2.5 Träning innan match och favör av sista sten i första omgången

Träning inför alla matchpass på aktuell bana 9 min/lag. Därefter görs teedragning enligt avståndsmetoden 6.4 för att avgöra vilket lag som har favör av sista sten i första omgången.

Slantsingling senast 35 min före matchstart för att avgöra vilket lag som tränar först. Lag som tränar först startar sitt träningspass 30 min före matchstart. Det andra laget inleder sitt träningspass 20 min före matchstart.

2.2.6 Stenfärg

I grundserie spelar lag som står först i programmet för respektive match med den stenfärg som står överst på poängtavlan. I slutspelet tilldelar tävlingsledningen stenfärg.

2.2.7 Ranking och särspel

Om två eller fler lag stannar på samma poäng i serien och placeringen gäller plats till SM lag damer tillgrips särspel.

Ranking inför särspel sker genom:

 1. Vinst i inbördes möte. När inbördes möte inte längre särskiljer gäller punkt 2.
 2. Lägsta genomsnittliga längd vid teedragning enligt avståndsmetoden 6.4 

2.3 SM lag damer

2.3.1 Deltagarkrav

Kvinnliga aktiva spelare ur samma klubb.

2.3.2 Kvalificering för SM lag damer

SM lag damer spelas med maximalt 8 deltagande lag. 5 till 7 lag kvalificerar sig via SM-kval.

Friplatser: De lag som ingår i landslagstruppen (ett till tre lag per säsong) är automatiskt kvalificerade till SM lag damer.

För dessa lag gäller att:

 1. Lag med friplats kan inte vinna ytterligare en SM-plats till sin klubb genom deltagande i SM-kval. Friplats reserv? EM/VM/OS
 2. Om ett lag med friplats inte tillåts eller väljer att avstå från att delta i SM-kval, så får spelarna i laget inte spela för andra lag i SM-kval.
 3. Ett lag med friplats måste spela SM med minst tre av de spelare som vunnit platsen. Kan inte laget uppfylla detta krav förloras friplatsen. Spelarna är då fria att delta i SM med andra lag ifrån klubben om dessa kvalificerat sig.
 4. Lag med friplats (se ovan) kan delta i SM-kvalet men måste då avstå från friplatsen till lag står på tur i platsordningen enligt placering i SM-kval.

2.3.3 Vakans

Om vakans uppstår till SM lag damer, ska platsen fyllas enligt följande ordning:

 1. Klubb enligt placering i SM-kval damer

2.3.4 Spelform SM lag damer

SM damer spelas som en enkelserie där seriesegraren går direkt till final. Lag med placering 2-3 spelar semifinal om den andra finalplatsen.

2.3.5 Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher i grundserien samt eventuella särspelsmatcher.
10 + ev. skiljeomgångar i semifinal och final.

2.3.6 Spel på tid

Rekommendationen är att slutspelet i SM lag damer (semifinal och final) ska spelas på tid, se kapitel 7.2

Även matcher i försöken kan spelas på tid. Lagen ska då meddelas minst 45 minuter innan match.

2.3.7 Träning inför SM lag damer

Lagen erbjuds träning på i förhand fastställda träningstider vilka publiceras på www.curling.se

2.3.8 Träning innan match och favör av sista sten i första omgången

Träning inför alla matchpass på aktuell bana 9 min/lag. Därefter görs teedragning enligt avståndsmetoden 6.4 för att avgöra vilket lag som har favör av sista sten i första omgången.

Slantsingling senast 35 min före matchstart för att avgöra vilket lag som tränar först. Lag som tränar först startar sitt träningspass 30 min före matchstart. Det andra laget inleder sitt träningspass 20 min före matchstart.
Ovanstående gäller även under slutspel

2.3.9 Teedragning för favör av sista sten

Senast 15 minuter före utsatt matchtid skall lagen singla slant om vilket lag som skall dra till tee först. Teedragning sker direkt efter lottningen. 
Vid den teedragningen får lagen dra två provstenar och sedan dra de två stenar som mäts enligt avståndsmetoden 6.4. Lag med lägst genomsnitt får välja favör av sista sten i första omgången

2.3.10 Stenfärg i grundserie och särspel

I grundserie spelar lag som står först i programmet för respektive match med den stenfärg som står överst på poängtavlan.

2.3.11 Ranking och särspel

Om flera lag stannar på samma poäng i serien och placeringen gäller avancemang till semifinal (placering 2-3) tillgrips särspel. Max ett särspelspass spelas och särspel tillgrips endast då lag kan missa slutspel vid samma poäng. 

Om två lag stannar på samma poäng om finalplatsen, så avgörs placering 1-2 genom vinst i inbördes möte.

Om två lag stannar på samma poäng om den sista slutspelsplatsen, så spelas särspel mellan dessa två lag.

Om tre lag stannar på samma poäng på slutspelsplatserna sker rangordning för placering 1-3 enligt:

Om tre lag stannar på samma poäng i serien och placeringen gäller avancemang till semifinal (placering 2-3) tillgrips särspel.

Lagen rankas först enligt:

Det högst rankade laget går direkt till semifinal. Därefter spelar de två högst rankade lagen särspel om den sista semifinalplatsen. 

Om tre lag stannar på samma poäng i serien och placeringen gäller avancemang till semifinal (placering 3), tillgrips särspel mellan de två högst rankade lagen. Det lägst rankade laget har inte rätt till särspelsmatch. 

Lagen rankas först enligt:

Om fyra lagstannar på samma poäng (placering 1-4) tillgrips särspel.

Lagen rankas först enligt:

Det högst rankade laget går direkt till final och det lag som rankas tvåa går direkt till semifinal. De två lägst rankade lagen spelar särspel om den sista semifinalplatsen.

Om fyra fler lag eller fler stannar på samma poäng i serien och placering gäller semifinalplatser (2-3) tillgrips särspel.

Lagen rankas först enligt:

Därefter spelar de fyra högst rankade lagen särspelsmatcher om de två semifinalplatserna.
Rank 2 möter 5. Rank 3 möter 4. 

2.3.12 Träning inför slutspel

Erbjuds enligt beslut från huvuddomare och tävlingsledning.

2.3.13 Träning innan semifinal och final

10 min träning/lag på matchbanan. Lag med favör av sista sten inleder 30 min före matchstart. Lag med andra träning inleder 20 min före matchstart.

Lag som går direkt till final ska om möjligt erbjudas en timmes träning på anvisad bana med start samtidigt som semifinalen spelas. Om möjligt bör träningen läggas så att det finns en bana mellan det tränande laget och semifinalen.

2.3.14 Banfördelning semifinal och final

Tävlingsledningen bestämmer vilka banor som ska användas i semifinal och final med utgångspunkt från:

 • Banfördelning i grundserie
 • Vilken eller vilka banor som är bäst med tanke på isförhållanden
 • Arbetssituationen för media och TV

2.3.15 Rätt till sista sten i semifinal och final

Rätt till sista sten i första omgången av semifinalen samt finalen bestäms enligt följande:

 • Det lag som fick flest poäng i grundserien.
 • Om lagen har lika många poäng räknas inbördes möte.

2.3.16 Stenfärg i semifinal och final

Det lag som inte har favör av sista sten i första omgången har rätt att välja stenfärg.

Tävlingsledningen avgör möjligheter till stenval, om hela stenset kan väljas eller kan kombineras fritt kopplat till stenfärg. Beslut sker med anpassning till aktuella förutsättningar.

2.3.17 Från SM till elitseriekval

Lag som under innevarande säsong inte tillhör elitserien eller inför nästkommande säsong ej har en kval-/ eller garanterad plats till/i elitserien erhåller en plats i elitseriekvalet om laget placerar sig sämst tvåa i SM. Om finalen spelas mellan två lag som uppfyller ovanstående erhåller SM-vinnaren en plats i elitseriekvalet.

Klubb kan inte via SM tillföras plats i elitseriekvalet om  det lag som kvalificerat siganvänder en eller flera spelare ur lag som deltagit i Elitserien under innevarande säsong. Platsen tilldelas då annan klubb om den placerats sig som tvåa. 

2.4 SM Lag herrar

2.4.1 Deltagarkrav

Manliga aktiva spelare ur samma klubb.

2.4.2 Kvalificering till SM herrar och friplatser för landslagstruppen

SM lag herrar spelas med 16 deltagande lag. 13 till 15 lag kvalificerar sig till SM via DM.

Antalet SM-platser baseras på kvantitet (antal lag i seriespel i samtliga divisioner) och kvalitet (antalet poäng per lag baseras på vilken division laget spelar). För beräkningen av antalet SM-platser tas ingen hänsyn till om damer deltagit i de serier där båda könen tillåts.

Uträkningen av antalet SM-platser (per distrikt) för kommande säsong utförs av Tävlingsutskottet.

Friplatser: De lag som ingår i landslagstruppen (ett till tre lag per säsong) är automatiskt kvalificerade till SM lag herrar. För dessa lag gäller att:

 1. Lag med friplats kan inte vinna ytterligare en SM-plats till sin klubb genom deltagande i DM.
 2. Om ett lag med friplats inte tillåts eller väljer att avstå från att delta i DM så får spelarna i laget inte spela för andra lag i DM.
 3. Ett lag med friplats måste spela SM med minst tre av de spelare som vunnit platsen. Kan inte laget uppfylla detta krav, förlorar laget friplatsen. Spelarna är då fria att delta i SM med andra lag ifrån klubben om dessa kvalificerat sig.
 4. Om ett lag med friplats avstår att spela SM eller måste lämna återbud enligt punkt 3.) så tillfaller platsen det distrikt som står på tur i platsordningen.

Lag med friplats kan delta i DM men måste då avstå från friplatsen som då går till det distrikt som står på tur i platsordningen.

2.4.3 Vakans

Om vakans uppstår till SM lag herrar, ska platsen fyllas enligt följande ordning:

 1. Lag från samma klubb
 2. Lag från samma distrikt
 3. Lag från det distrikt som ligger närmast till för en extra plats enligt platsordningen
 4. Lag från arrangerande klubb/ort.

Ovanstående gäller inte de personliga kvalitetsplatserna, för dessa se kapitel 2.4.2. 

2.4.4 Spelform SM lag herrar

"Trippel knockoutout" i grundserie. "Dubbel knockout" i slutspel.

2.4.5 Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher i försök. 10 + ev. skiljeomgångar i slutspelet.

2.4.6 Spel på tid

Rekommendationen är att slutspelet i SM lag herrar (semifinal och final) ska spelas på tid, se kapitel 7.2

Även matcher i försöken kan spelas på tid. Lagen ska då meddelas minst 45 minuter innan match.

2.4.7 Träning inför SM lag herrar

Lagen erbjuds träning på i förhand fastställda träningstider vilka publiceras på www.curling.se

2.4.8 Träning innan match och favör av sista sten i första omgången

Träning inför alla matchpass på aktuell bana 9 min/lag. Därefter görs teedragning enligt avståndsmetoden 6.4 för att avgöra vilket lag som har favör av sista sten i första omgången.

Slantsingling senast 35 min före matchstart för att avgöra vilket lag som tränar först. Lag som tränar först startar sitt träningspass 30 min före matchstart. Det andra laget inleder sitt träningspass 20 min före matchstart.
Ovanstående gäller även under slutspel

2.4.9 Stenfärg

I försök spelar lag som står överst i programmet för respektive match med den stenfärg som står överst på poängtavlan. I slutspelet tilldelar tävlingsledningen stenfärg.

2.4.10 Träning inför slutspelet

Erbjuds enligt beslut från huvuddomare och tävlingsledning.

2.4.11 Banfördelning semifinal och final

Tävlingsledningen bestämmer vilka banor som ska användas i slutspelet med utgångspunkt från:

 • Banfördelning i grundserie
 • Vilken eller vilka banor som är bäst med tanke på isförhållanden
 • Arbetssituationen för media och TV

2.4.12 Stenval i final

Tävlingsledningen avgör möjligheter till stenval, om hela stenset kan väljas eller kan kombineras fritt kopplat till stenfärg. Beslut sker med anpassning till aktuella förutsättningar.

2.5 SM Juniorer flickor

2.5.1 Deltagarkrav

Kvinnliga aktiva spelare som uppfyller ålderskraven. Spelare räknas som junior till och med den säsong hon fyller 21 år. Junior-SM är endast öppet för rena klubblag.

2.5.2 Kvalificering för junior-SM flickor

Fri anmälan. Om antalet anmälda lag överstiger 16 tillgrips distriktskvotering.

Respektive distrikt ansvarar för formerna för att kvalificera sina lag.

Antalet SM-platser per distrikt baseras på kvantitet (antalet registrerade flickjuniorer per distrikt) och kvalitet (de 2 bästa lagen från fjolårets junior-SM vinner var sin kvalitetsplats till sitt distrikt).

2.5.3 Spelform

14-16 lag: Trippel knockout i försöken varifrån de 8 bästa lagen går vidare till slutspel. Slutspelet spelas som dubbel knockout fram tills fyra lag återstår. Därefter det så kallade page-systemet, där de i slutspelet båda obesegrade lagen möts i semifinal. Segrande lag går direkt till final. Förlorande lag möter segraren av mötet mellan de båda lagen med var sin förlust i slutspelet.  Förlorande lag i semifinal 2 blir 3:a.

8-13 lag: Två seedade grupper i seriespel. De två bästa lagen per grupp till slutspel i form av page-systemet där gruppettorna möts i semifinal. Segrande lag går direkt till final. Förlorande lag möter segraren av mötet mellan grupptvåorna.  Förlorande lag i semifinal 2 blir 3:a.

6-7 lag: Enkelserie med eventuellt särspel. Final mellan de två främsta lagen. Trean får bronsmedalj.

Färre än 6 lag: Dubbelserie med eventuellt särspel. Final mellan de två främsta lagen. Trean får bronsmedalj. Övriga klassers spelformer beskrivs i kapitlet för respektive klass.

2.5.4 Antal omgångar

8 (+ ev. skiljeomgångar) i samtliga matcher i SM-försöken och i särspelsmatcher. 10 (+ ev. skiljeomgångar) i slutspelet.

2.5.5 Träning inför SM Juniorer flickor

Lagen erbjuds träning på i förhand fastställda träningstider vilka publiceras på www.curling.se

På dagar med fastställda träningstider får träning endast ske på dessa tider.

2.5.6 Träning innan match och favör av sista sten i första omgången

Träning inför alla matchpass på aktuell bana 9 min/lag. Därefter görs teedragning enligt avståndsmetoden 6.3 för att avgöra vilket lag som har favör av sista sten i första omgången.

Slantsingling senast 35 min före matchstart för att avgöra vilket lag som tränar först. Lag som tränar först startar sitt träningspass 30 min före matchstart. Det andra laget inleder sitt träningspass 20 min före matchstart.

2.5.7 Stenfärg

I försök spelar lag som står överst i programmet för respektive match med den stenfärg som står överst på poängtavlan. I slutspelet tilldelar tävlingsledningen stenfärg.

2.5.8 Rangordning särspel

Om två eller flera lag stannar på samma poäng i serien och placeringen gäller avancemang till slutspel tillgrips särspel. Rangordning inför särspel sker genom:

 1. Vinst i inbördes möte(n)
 2. Lägsta genomsnittliga längd vid teedragning enligt avståndsmetoden kapitel 6.3

2.5.9 Träning inför slutspelet

Erbjuds enligt beslut från huvuddomare och tävlingsledning.

I tävling med page-slutspel erbjuds det lag som går direkt till final från semifinal 1 två timmars träning på anvisad bana med start samtidigt som semifinal 2 spelas. Om möjligt bör träningen läggas så att det finns en bana mellan det tränande laget och semifinal 2.

2.5.10 Träning och favör av sista sten under slutspelet

 • Slantsingling om vilket lag som tränar först sker senast 35 minuter före matchstart.
 • Teedragning enligt avståndsmetoden kapitel 6.3 sker omedelbart efter träningspasset för att avgöra vilket lag som får favör av sista sten i Page 1/2 samt Page 3/4. 
  Träning 9 min/lag inför resp spelpass med starttid 30 minuter före match
 • Förlorande lag i Page 1/2 (första semifinalen) har rätt till sista sten i Semifinal 2 och vinnaren i Page 1/2 har rätt till sista sten i finalen. 
  Träning 10 min/lag inför resp spelpass med starttid 25 minuter före match. 

2.5.11 Kvalificering till Världsmästerskapet för juniorer

Junior-SM gäller som kvalificering till Världsmästerskapet för juniorer. Om Sverige inte är kvalificerat till junior-VM gäller junior-SM som kvalificering till junior-VM kval. Om detta lag kvalar in till junior-VM kommer det att representera Sverige även där.

2.6 Junior-SM pojkar

2.6.1 Deltagarkrav

Manliga aktiva spelare som uppfyller ålderskraven. Spelare räknas som junior till och med den säsong han fyller 21 år.Junior-SM är endast öppet för rena klubblag.

2.6.2 Anmälan och kvalificering för junior-SM pojkar

Det är fri anmälan till junior-SM pojkar men om antalet anmälda lag överstiger 16 tillgrips distriktskvotering. Respektive distrikt ansvarar för formerna för att kvalificera sina lag.

Antalet SM-platser per distrikt baseras på kvantitet (antalet registrerade pojkjuniorer per distrikt) och kvalitet (de 2 bästa lagen från fjolårets junior-SM vinner var sin kvalitetsplats till sitt distrikt).

2.6.3 Spelform

14-16 lag: Trippel knockout i försöken varifrån de 8 bästa lagen går vidare till slutspel. Slutspelet spelas som dubbel knockout fram tills fyra lag återstår. Därefter det så kallade page-systemet där de i slutspelet båda obesegrade lagen möts i semifinal. Segrande lag går direkt till final. Förlorande lag möter segraren av mötet mellan de båda lagen med var sin förlust i slutspelet. Förlorande lag i semifinal 2 blir 3:a.

8-13 lag: Två seedade grupper i seriespel. De två bästa lagen per grupp till slutspel i form av page-systemet där gruppettorna möts i semifinal. Segrande lag går direkt till final. Förlorande lag möter segraren av mötet mellan grupptvåorna. Förlorande lag i semifinal 2 blir 3:a.

6-7 lag: Enkelserie med eventuellt särspel. Final mellan de två främsta lagen. Trean får bronsmedalj.

Färre än 6 lag: Dubbelserie med eventuellt särspel. Final mellan de två främsta lagen. Trean får bronsmedalj. Övriga klassers spelformer beskrivs i kapitlet för respektive klass.

2.6.4 Antal omgångar

8 (+ ev. skiljeomgångar) i samtliga matcher i SM-försöken och 10 (+ ev. skiljeomgångar) i slutspelet.

Vid särspel med många spelpass kan avkortade matcher tillgripas.

2.6.5 Träning inför junior-SM pojkar

Lagen erbjuds träning på i förhand fastställda träningstider. Tiderna publiceras på www.curling.se

På dagar med fastställda träningstider får träning endast ske på dessa tider.

2.6.6 Träning innan match och favör av sista sten i första omgången

Träning inför alla matchpass på aktuell bana 9 min/lag. Därefter görs teedragning enligt avståndsmetoden 6.3 för att avgöra vilket lag som har favör av sista sten i första omgången.

Slantsingling senast 35 min före matchstart för att avgöra vilket lag som tränar först. Lag som tränar först startar sitt träningspass 30 min före matchstart. Det andra laget inleder sitt träningspass 20 min före matchstart.

2.6.7 Stenfärg

I Junior SM Pojkar försök spelar lag som står överst i programmet för respektive match med den stenfärg som står överst på poängtavlan. I slutspelet tilldelar tävlingsledningen stenfärg.

2.6.8 Rangordning särspel

Om två eller flera lag stannar på samma poäng i serien och placeringen gäller avancemang till slutspel tillgrips särspel. Rangordning inför särspel sker genom:

 1. Vinst i inbördes möte(n)
 2. Lägsta genomsnittliga längd vid teedragning enligt avståndsmetoden kapitel 6.3

2.6.9 Träning inför slutspelet

Erbjuds enligt beslut från huvuddomare och tävlingsledning.

I tävling med page-slutspel erbjuds det lag som går direkt till final från semifinal 1 en timmes träning på anvisad bana med start samtidigt som semifinal 2 spelas. Om möjligt bör träningen läggas så att det finns en bana mellan det tränande laget och semifinal 2.

2.6.10 Träning och favör av sista sten under slutspelet

 • Lottning om vilket lag som tränar först sker senast 35 minuter före matchstart.
 • Teedragning enligt avståndsmetoden kapitel 6.3sker omedelbart efter träningspasset för att avgöra vilket lag som får favör av sista sten i Page 1/2 samt Page 3/4. 
  Träning 9 min/lag inför resp spelpass med starttid 30 minuter före match. 
 • Förlorande lag i Page 1/2 (första semifinalen) har rätt till sista sten i Semifinal 2 och vinnaren i Page 1/2 har rätt till sista sten i finalen. 
  Träning 10 min/lag inför resp spelpass med starttid 25 minuter före match. 

2.6.11 Kvalificering till Världsmästerskapet för juniorer

 • Junior-SM gäller som kvalificering till Världsmästerskapet för juniorer. Om Sverige inte är kvalificerat till junior-VM gäller junior-SM som kvalificering till junior-VM kval. Om detta lag kvalar in till junior-VM kommer det att representera Sverige även där.

2.7 SM Yngre Juniorer

2.7.1 Deltagarkrav

”Any-four-curler” som uppfyller ålderskrav för yngre junior. Spelare räknas som yngre junior till och med den säsong spelaren fyller 16 år. Vid anmälan till SM av ”Any-four-curlers-lag” över distriktsgränserna måste lagmedlemmarna bestämma till vilket distrikt laget hör inför eventuella kvaltävlingar.

Kvalificeringen måste ske i något av de distrikt som lagmedlemmarna tillhör.

2.7.2 Reserver

Manlig eller kvinnlig aktiv junior som uppfyller ålderskraven.  

2.7.3 Anmälan till SM Yngre Juniorer

Det är fri anmälan till SM för yngre juniorer men om antalet lag överstiger 24 kan distriktskvotering komma att tillgripas. Vid vilket antal lag som distriktskvoteringen kan bli aktuell anges i inbjudan till mästerskapet. Respektive distrikt ansvarar för formerna för att kvalificera sina lag.

Antalet SM-platser per distrikt baseras på kvantitet (antalet registrerade ungdomar i aktuell ålderskategori per distrikt).

Uträkningen av antalet SM-platser per distrikt för kommande säsong utförs av SCF:s Tävlingsutskott. 

2.7.4 Lagets namn

Laget tävlar för den klubb som har flest spelare i laget. Om lagmedlemmarna representerar fyra olika klubbar eller om laget består av två spelare vardera från två olika klubbar är det lagkaptenens klubb som räknas som lagnamn.

2.7.5 Spelform

Anpassas till antalet deltagande lag.

SM för yngre juniorer utgör inget kval till internationellt spel. Tävlingen skall i första hand skapa förutsättningar för socialt utbyte och utveckling. Därför rekommenderas försök i seriespelsgrupper där alla lag ges lika många matcher. Antalet grupper beror på antalet deltagande lag och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.

I seriespelet tillgrips SCF:s Ordningsregler p. 9 b-d för att kora slutspelslag om två eller flera lag stannar på samma poäng i seriespelet. Särspel ska, av tidsskäl, inte användas.

2.7.6 Antal omgångar

6 (+ ev. skiljeomgångar) i försöken och islutspel.

Om tävlingen lockat många lag till spel på få banor med ett pressat tidsschema som följd kan oavgjorda matcher godkännas i det inledande seriespelet.

2.7.7 Träning inför SM Yngre Juniorer

Lagen kan erbjudas träning på i förhand fastställda träningstider. Tiderna publiceras i så fall på www.curling.se

På dagar med fastställda träningstider får träning endast ske på dessa tider.

2.7.8 Time Out SM Yngre Juniorer

Coacher som kan visa upp certifikat från Svensk Curlings Utvecklingsprograms grundutbildning har rätt att ta coach-Time Out under yngre junior SM. 

 • Varje lag har rätt till två Time Out per match.
 • Av dessa två Time Out kan laget begära en Time Out och coachen kan begära en Time Out.
 • Coachen begär Time Out genom att ställa sig på läktaren och visa T-tecken med sina händer. Coachen ska alltid få klartecken från domaren innan hen närmar sig laget.
 • När coachen tar Time Out är det obligatoriskt för laget att använda Time Outen.
 • När ett lag eller en coach begär Time Out får även motståndarens coach konferera med sitt lag under den tid som det lag som begärt Time Out nyttjar tiden. Det räknas inte som en Time Out för det lag som inte begärt Time Outen. Detta gäller oavsett om det var laget eller coachen i det andra laget som begärde Time Out.
 • Lagen har en minut att diskutera med coachen. Minuten börjar då coachen når laget ute på isen.

>MER OM COACH TIME OUT YNGRE JUNIOR

2.8  SM mixed dubbel

2.8.1 Deltagarkrav

”Any-two-curler”. En kvinnlig aktiv och en manlig aktiv spelare per lag. Tävlingen räknas ej som klubb-bindande.

2.8.2 Anmälan och kvalificering för SM

Det är fri anmälan till SM Mixed Dubbel. 

2.8.3 Spelform

Anpassas efter antalet deltagande lag, antalet tillgängliga banor och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.
Rangordning inför slutspel bestäms av spelform och kommuniceras innan tävling.

2.8.4 Antal omgångar

8 (+ ev. skiljeomgångar) i samtliga matcher.

2.8.5 Spel på tid

I SM kan matcher komma att spelas på tid enligt kapitel 7.2. Lagen ska då meddelas minst 45 minuter innan match.

2.8.6 Träning inför SM

Lagen erbjuds öppen träning på i förhand fastställda tider vilka meddelas lagen i god tid.

2.8.7 Träning innan match och favör av sista sten i första omgången

Träning inför alla matchpass på aktuell bana 9 min/lag. Därefter görs teedragning enligt avståndsmetoden 6.3 för att avgöra vilket lag som har favör av sista sten i första omgången.

Lag som står överst i spelprogrammet tränar först och startar sitt träningspass 30 min före matchstart. Det andra laget inleder sitt träningspass 20 min före matchstart. Vid jämt antal lag, lottas om träning vid första matchen. Till övriga matcher, är det lag som står överst i spelprogrammet som tränar först. 

2.8.8 Stenfärg i grundserie och särspel

I grundserie spelar lag som står först i programmet för respektive match med den stenfärg som står överst på poängtavlan. I slutspelet tilldelar tävlingsledningen stenfärg.

2.8.9 Ranking inför särspel som gäller avancemang till slutspel

Om två eller flera lag stannar på samma poäng i serien, och placeringen gäller avancemang till slutspel sker ranking inför särspel genom:

 • Vinst i inbördes möte. När inbördes möte inte längre särskiljer gäller punkt 2.
 • Lägsta genomsnittliga längd för teedragning enligt enligt avståndsmetoden kapitel 6.3

2.8.10 Banfördelning slutspel

Bestäms av tävlingsledningen.

2.8.11 Rätt till favör av sista sten i slutspelet

Rätten att välja sista sten i första omgången av semifinalen samt finalen bestäms enligt följande:

 1. Det lag som fick flest poäng i grundserien
 2. Om lagen har lika många poäng räknas inbördes möte.
 3. Om lagen har spelat i olika grupper i grundspelet gäller resultatet av grundspelets sammanlagda teedragning

2.8.12 Stenval i slutspel

Det lag som inte har favör av sista sten i första omgången har rätt att välja stenfärg. Tävlingsledningen avgör möjligheter till stenval, om hela stenset kan väljas eller kan kombineras fritt kopplat till stenfärg. Beslut sker med anpassning till aktuella förutsättningar.

2.8.13 Träning före match i slutspel

10 minuter träning per lag på matchbanan. Lag med favör av sista sten inleder 30 minuter före matchstart. Lag med favör av sista sten i första omgången inleder träningen

2.9 SM lag oldgirls/oldboys

2.9.1 Deltagarkrav

”Any-four-curler” som uppfyller mästerskapets ålderskrav. Tävlingen räknas ej som klubb-bindande.

Spelare räknas som oldboy/oldgirl från och med den säsong spelaren fyller 51 år.

2.9.2 Reserver

Manlig eller kvinnlig aktiv spelare som uppfyller ålderskraven.

2.9.3 Anmälan för SM

Det är fri anmälan till SM för oldboys/oldgirls.

2.9.4 Spelform

Anpassas efter antalet deltagande lag, antalet tillgängliga banor och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning. I seriespelet tillgrips tävlingsbestämmelserna kapitel 2.9.7 för att kora slutspelslag om två eller flera lag stannar på samma poäng i seriespelet. Speciella särspelsmatcher spelas av tidsskäl inte.

2.9.5 Lagets namn

Laget tävlar för den klubb som har flest spelare i laget. Om lagmedlemmarna representerar fyra olika klubbar eller om laget består av två spelare vardera från två olika klubbar är det lagkaptenens klubb som räknas som den klubb laget representerar.

2.9.6 Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

2.9.7 Rangordning inför slutspel

Om två eller flera lag stannar på samma poäng i serien och placeringen gäller avancemang till slutspel görs ranking genom:

 1. Vinst i inbördes möte(n)
 2. Teedragning. Vilken modell för teedragning som används bestäms av Tävlingsutskottet
  inför respektive SM-tävling.

2.9.8 Kvalificering till världsmästerskapet för "Seniors"

SM lag oldboys/oldgirls gäller som kvalificering till världsmästerskapet för "Seniors".  

Som kvaltävling till VM Seniors kan endast rena herrlag respektive damlag komma ifråga som lag till VM "Seniors".

Bäst placerade herrlag respektive damlag ska erbjudas platsen som Sveriges lag vid VM "Seniors".

Vid minst fyra anmälda damlag arrangeras separat oldgirls-SM för dessa. Om färre lag anmäler sig deltar damlagen i ett gemensamt SM oldboys/oldgirls med följande riktlinjer för VM-kvalet:

 1. Om damlag/herrlag placerar sig bland de fyra främsta lagen finns en klar slutranking 1 till 4.
 2. Om damlag/herrlag placerar sig som delad femma (förlorar kvartsfinaler) sker ett speciellt slutspel för berörda lag.
 3. Om damlag/herrlag ej går till ordinarie slutspel arrangeras ett speciellt slutspel för dessa lag om VM-platsen.

2.10 SM Veteraner

2.10.1 Deltagarkrav

”Any-four-curler” som uppfyller mästerskapets ålderskrav.

Spelare räknas som veteraner fr.o.m. den säsong spelaren fyller 65 år.

2.10.2 Reserver

Manlig eller kvinnlig aktiv spelare som uppfyller ålderskraven.

2.10.3 Anmälan

Det är fri anmälan till SM för veteraner.

2.10.4 Spelform

Anpassas efter antalet deltagande lag, antalet tillgängliga banor och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning. I seriespelet tillgrips tävlingsbestämmelserna för att kora slutspelslag om två eller flera lag stannar på samma poäng i seriespelet. Speciella särspelsmatcher spelas av tidsskäl inte. Rangordningsregler?

2.10.5 Lagets namn

Laget tävlar för den klubb som har flest spelare i laget. Om lagmedlemmarna representerar fyra olika klubbar eller om laget består av två spelare vardera från två olika klubbar är det lagkaptenens klubb som räknas som den klubb laget representerar.

2.10.6 Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher i SM-försök och slutspel.

Om tävlingen lockat många lag till spel på få banor med ett pressat tidsschema som följd kan oavgjorda matcher godkännas i det inledande seriespelet.

2.10.7 Stenfärg i grundserie och slutspel

I grundserie spelar lag som står först i programmet för respektive match med den stenfärg som står överst på poängtavlan. I slutspelet tilldelar tävlingsledningen stenfärg.

2.10.8 Sista sten i grundserie/gruppspel och i slutspel

Text uppdateras

2.10.9 Teedragning

Görs efter näst sista gruppspelsmatchen och endast berörda lag drar till tee. Samtliga lag som är klara för slutspel eller har möjlighet att avancera till slutspel ska dra till tee.

2.11 SM figur damer, herrar och rullstolscurlare*

2.11.1 Spelform

Spelformen kan variera beroende på antalet deltagare men normalt gäller att

 1. Deltagarna inleder med försöksspel varifrån de två bästa per heat går direkt till semifinal.
 2. De övriga spelar sedan uppsamlingsheat varifrån ytterligare spelare går till semifinal.
 3. Från de två semifinalerna med 6 deltagare per bana går de tre bästa från respektive semifinalheat till final.
 4. Finalen spelas med 6 deltagare.

Om deltagarantalet är mindre än 13 spelare spelas normalt två serier där det bästa sammanlagda resultatet vinner.

2.11.2 Spelregler

Svenska Curlingförbundets anvisningar för figurspel gäller. Anvisningarna och protokoll kan laddas ner från www.curling.se eller beställas från kansliet.Tävlingen räknas ej som klubb-bindande.

2.11.3 Spelregler för rullstolscurlare

Vid SM Figur för rullstolscurlare tillåts inte skip. Funktionärer ska finnas tillhanda av arrangören, för att hålla stolen om spelarna önskar och även för att klocka stenarna och ge spelarna information om tiden mellan hoglinjerna. Funktionärerna plockar även undan stenar samt meddelar också poängen vid varje slag. 

2.11.4 Medaljer

SCF:s guld- silver resp. bronsmedalj till de tre främsta spelarna.

2.11.5 Kvalificering för SM

I hallar med tre banor kvalificerar sig 24 herrspelare respektive 12 damspelare för SM via spel i distriktsmästerskap. I övriga hallar gäller maximalt 32 herrspelare respektive 16 damspelare.

Antalet SM-platser per distrikt baseras på kvantitet (antalet registrerade aktiva per distrikt) och kvalitet (de 6 respektive 3 bästa spelarna från fjolårets SM vinner var sin kvalitetsplats till sitt distrikt).

Om vakans uppstår på grund av att kvalificerad spelare tackar nej, ska i första hand spelarens distriktsförbund försöka fylla vakansen med reserv från det egna distriktet.

Om distrikt avsäger sig plats går denna till det distrikt som låg närmast till i kvoteringen för en extra plats.

2.12 SM Mixed*

2.12.1 Reserver

Manlig spelare ersättas av manlig reserv respektive kvinnlig spelare av kvinnlig reserv.

2.12.2 Anmälan

Det är fri anmälan till SM Mixed.

2.12.3 Spelform

Anpassas till antalet deltagande lag. Antalet grupper beror på antalet deltagande lag och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning. I seriespelet tillgrips tävlingsbestämmelserna kapitel 2.12.8 för att kora slutspelslag om två eller flera lag stannar på samma poäng i gruppspelet. Speciella särspelsmatcher spelas av tidsskäl inte. 

2.12.4 Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

2.12.5 Träning inför SM Mixed

Lagen erbjuds träning på i förhand fastställda träningstider vilka publiceras på www.curling.se

2.12.6 Träning innan match och favör av sista sten i första omgången

Träning inför alla matchpass på aktuell bana 9 min/lag. Därefter görs teedragning enligt avståndsmetoden 6.3 för att avgöra vilket lag som har favör av sista sten i första omgången.

Slantsingling senast 35 min före matchstart för att avgöra vilket lag som tränar först. Lag som tränar först startar sitt träningspass 30 min före matchstart. Det andra laget inleder sitt träningspass 20 min före matchstart.

2.12.7 Stenfärg

I grundserie spelar lag som står först i programmet för respektive match med den stenfärg som står överst på poängtavlan. I slutspelet tilldelar tävlingsledningen stenfärg.

2.12.8 Ranking inför slutspel

Om två eller flera lag stannar på samma poäng sker rangordning genom i tur och ordning:

 1. Vinst i inbördes möte(n). När inbördes möte(n) inte längre särskiljer gäller punkt 2.
 2. Lägsta genomsnittliga längd för dragning till tee enligt avståndsmetoden kapitel 6.3

2.12.9 Rätt till favör av sista sten i slutspelet

Rätten att välja sista sten i första omgången i slutspelsmatcherna bestäms enligt följande:

 1. Det lag som fick flest poäng i grundserien
 2. Om lagen har lika många poäng räknas inbördes möte.
 3. Om lagen har spelat i olika grupper i grundspelet gäller resultatet av grundspelets sammanlagda teedragning

2.12.10 Stenval i slutspelet

Det lag som inte har favör av sista sten i första omgången har rätt att välja stenfärg.
Tävlingsledningen avgör möjligheter till stenval, om hela stenset kan väljas eller kan kombineras fritt kopplat till stenfärg. Beslut sker med anpassning till aktuella förutsättningar. 

2.12.11 Träning före match i slutspel

10 min träning/lag på matchbanan. Första träning startar 30 min före matchstart. Laget med sista sten i första omgången tränar först.

2.12.12 Kvalificering till världsmästerskapet i mixed

SM Mixed gäller som kvalificering till Världsmästerskapet i mixed. Bäst placerade lag ska erbjudas platsen som Sveriges lag vid mixed-VM.

2.13 SM rullstolscurling

2.13.1 Anmälan

Det är fri anmälan till SM i rullstolscurling.

2.13.2 Deltagarkrav

Manliga och kvinnliga spelare, som spelar i rullstol. Det finns inga krav på varken mixade lag eller lag av samma kön. (I rullstols-VM måste varje lag i spel på isen bestå av spelare av båda könen).

2.13.3 Reserver

Manlig eller kvinnlig aktiv spelare som uppfyller kraven för deltagande.  

2.13.4 Spelform

SM spelas med fyrmannalag, med tillåtelse att spela på tre. 

Vid spel på tre eller vid tremannalagstävlingar arrangerade av SCF spelas de tre första stenarna av spelare 1, stenar 4, 5, 6 av spelare 2 och de två sista av spelare 3.

Spelform anpassas efter antalet deltagande lag och med rekommendationen att försök spelas med seriespelsgrupper.

Antalet grupper beror på antalet deltagande lag och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.

Om två eller flera lag stannar på samma poäng i serie eller grupp och placeringen gäller avancemang till semifinal (placering 2-3) tillgrips särspel. Rangordning inför särspel sker genom:

1.     Vinst i inbördes möte(n)

2.     Lägsta genomsnittliga längd vid teedragning enligt avståndsmetoden 6.3

2.13.5 Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher i SM-försök och slutspel.

2.13.6 Spel på tid

I SM Rullstolscurling förekommer ingen tidtagning. 

2.13.7 Favör av sista sten i grundserie

Senast 25 minuter före utsatt matchtid skall lagen singla slant om vilket lag som skall dra till tee först. 
Vid den teedragningen får lagen dra två provstenar och sedan dra de två stenar som mäts enligt avståndsmetoden 6.3 . Lag med lägst genomsnitt får välja favör av sista sten i första omgången.

2.13.8 Träning inför SM Rullstolscurling

Lagen erbjuds träning på i förhand fastställda träningstider vilka meddelas lagen i god tid och tider publiceras på www.curling.se

2.13.9 Träning under pågående SM-tävling

Ingen träning erbjuds inför matchpassen under grundserie.

2.13.10 Träning inför slutspel

Erbjuds enligt beslut från huvuddomare och tävlingsledning.

2.13.11 Träning innan semifinal och final

10 min träning/lag på matchbanan. Lag med favör av sista sten inleder 30 min före matchstart. Lag med andra träning inleder 20 min före matchstart.

Vid enkelserie, ska lag som går direkt till final, om möjligt erbjudas en timmes träning på anvisad bana med start samtidigt som semifinalen spelas. Om möjligt bör träningen läggas så att det finns en bana mellan det tränande laget och semifinalen.

2.13.12 Rätt till sista sten i semifinal och final

Vid enkelserie, bestäms rätten att välja sista sten i första omgången av semifinalen samt finalen enligt följande:

 1. Det lag som fick flest poäng i grundserien
 2. Om lagen har lika många poäng räknas inbördes möte.

Vid gruppspel, går rätten att välja sista sten i första omgången av semifinalen till de som rankas gruppettor. Inför finalen lottas vem som har rätt till sista sten i första omgång. 

2.13.13 Banfördelning semifinal och final

Tävlingsledningen bestämmer vilka banor som ska användas i semifinal och final med utgångspunkt från:

 • Banfördelning i grundserie
 • Vilken eller vilka banor som är bäst med tanke på isförhållanden
 • Arbetssituationen för media och TV

2.13.14 Stenval i semifinal och final

Det lag som inte har favör av sista sten i första omgången har rätt att välja stenfärg.

Tävlingsledningen avgör möjligheter till stenval, om hela stenset kan väljas eller kan kombineras fritt kopplat till stenfärg. Beslut sker med anpassning till aktuella förutsättningar.

 

 

 

Uppdaterad: 09 MAR 2018 11:12 Skribent: Tävlingsutskottet
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 086833015
E-post: This is a mailto link

Se all info