Hoppa till sidans innehåll

6. Teedragning


Gällande från 22 oktober 2017.

pil_10pxl 6.1 POÄNGMETODEN

pil_10pxl 6.2 AVSTÅNDSMETODEN MED EN STEN

pil_10pxl 6.3 AVSTÅNDSMETODEN MED TVÅ STENAR

pil_10pxl 6.4 AVSTÅNDSMETODEN MED TVÅ STENAR OCH FLERPUNKTSMÄTNING

6.1 Poängmetoden

a.) Samtliga spelare i laget drar, enligt lagets ordinarie spelordning, en sten var med skip- och sophjälp.

Poäng räknas enligt följande:

Om stenen täcker eller tangerar tee-punkten 5 poäng
Om stenen täcker eller tangerar 1-fotscirkeln 4
Om stenen täcker eller tangerar 4-fotscirkeln 3
Om stenen täcker eller tangerar 8-fotscirkeln 2
Om stenen täcker eller tangerar 12-fotscirkeln 1

Lag med högsta sammanlagda poäng vinner. Vid lika poäng avgör resultatet av sista stenen.

Därefter näst sista och så vidare.

Om det ändå inte går att skilja lagen åt tillgrips, om möjligt, fortsatt spel med en sten i taget tills avgörande sker.

Om det av praktiska skäl inte går att spela ”sudden-death” tillgrips lottning.

Om laget vid tee-dragningen består av bara 3 spelare drar dessa var sin sten. Poängen för ettan och tvåan adderas, divideras med två och multipliceras med tre. Summan adderas till treans poäng för att få fram lagets totalpoäng. Vid lika poäng räknas den teoretiskt framräknade genomsnittspoängen som tredjesten.

b.) Den spelordning som lagen avslutade med under matchen som föregick dragningen ska följas under dragningen till tee.

c.) Om dragning till tee ersätter skiljeomgång skall det lag som vann sista ordinarie omgången inleda teedragningen. Därefter drar lagen varannan sten.

Om teedragningen avser avancemang eller ranking och två lag skall samtidigt på samma bana dra till tee dras lott om vilket lag som ska börja. Därefter drar lagen varannan sten.

d.) Tävlingsledningen bestämmer när under en tävling teedragningen skall äga rum. Teedragningen bör  äga rum när samtliga lag fått chansen att spela in sig på banorna, men ej så sent i tävlingen att lag av taktiska skäl väljer att göra en dålig insats för att undvika en motståndare i särspel eller slutspel.

e.) Om någon bana är ospelbar för en rättvis teedragning har tävlingsledningen rätt att besluta om på vilka banor resp teedragning ska äga rum. Dragningen ska ske omedelbart efter en match så att berörda lag är väl inspelade på banan.

6.2 Avståndsmetoden med en sten

Avståndsmetoden används för att avgöra vilket lag som får rätt till sista sten i en match.

 1. En valfri spelare i båda lagen spelar en sten som när den stannat mäts med måttband.

 2. Om stenen stannar utanför boet ska avståndet noteras som 185,4 centimeter (boets diameter plus en tum).

 3. Om stenen stannar över mittpunkten så att inget avstånd kan mätas ska avståndet noteras som 0 centimeter.

 4. Laget med det lägsta noterade resultat väljer om de vill spela sista sten i första omgången.

 5. Om båda lagen noterat samma resultat avgör domaren vilket lag som får sista sten i första omgången genom lottning.

 6. När metoden används i seriespel kan samtliga resultat användas för rankning av lagen.

 7. Om så sker ska resultaten från samtliga matcher först räknas samman genom att addera längderna bortsett från lagets sämsta resultat. Efter detta delas längden med antalet matcher minus en och då fås den genomsnittliga längden.

Rankning sker sedan enligt följande:

 1. Lägst genomsnitt

 2. Om två eller flera lag får samma genomsnitt skiljs lagen åt genom att jämföra de individuella resultaten med varandra i omvänd ordning, det vill säga resultatet från sista matchen först.
  Vid denna jämförelse räknas även det i den ursprungliga beräkningen borttagna resultatet med.

 3. Skulle lagen fortfarande vara lika tillgrips lottning.

6.3 Avståndsmetoden med två stenar

Avståndsmetoden med två stenar används för att avgöra vilket som får rätt till sista sten i en match i första omgången. Den genomförs vid avslut av respektive lags träning innan match.

 1. Två stenar ska spelas i samma riktning som sista ordinarie omgång. Stenarna ska spelas av olika spelare med olika rotation. Första sten skall släppas med medurs curl. Sopning är tillåten.

 2. Avståndet mellan sten och mittpunkten, om stenen stannar i boet, mäts i centimeter. En sten som inte stannar i boet noteras till 185,4 centimeter.

 3. Om stenen stannar över mittpunkten så att inget avstånd kan mätas ska avståndet noteras som 0,0 centimeter.

 4. Den första stenen ska mätas och tas ur spel innan den andra stenen spelas.

 5. Lagets totala resultat av teedragningen för matchen är det adderade avståndet för de bägge stenarna.

 6. Det lag som får lägst resultat har rätt till sista sten i första omgången.

 7. Om bägge lagen får samma resultat avgör lottning vilket lag som har rätt till sista sten i första omgången.

Rankning sker sedan enligt följande:

 1. Lägst genomsnitt med de två enskilt sämsta resultaten borttagna. 
Om det har spelats 11 eller färre stenar enligt avståndsmetoden skall endast det enskilt sämsta (ett) resultatet borträknas.

 2. Om två eller flera lag får samma genomsnitt skiljs lagen åt genom att jämföra de individuella resultaten med varandra i omvänd ordning, det vill säga resultatet från sista matchen först.
  Vid denna jämförelse räknas även det i den ursprungliga beräkningen borttagna resultatet med.

 3. Skulle lagen fortfarande vara lika tillgrips lottning.

Dokument för tävlingsledning och domare

pil_10pxl TEEDRAGNINGSPROTOKOLL FÖR 6.3 –
AVSTÅNDSMETODEN MED TVÅ STENAR


6.4 Avståndsmetoden med två stenar och Flerpunktsmätning

Avståndsmetoden med två stenar och tvåpunktsmätning används för att avgöra vilket som får rätt till sista sten i en match i första omgången. Den genomförs vid avslut av respektive lags träning innan match. Vid flerpunktsmätning räknas avståndet från stenens mitt till boets mittpunkt.

 1. Två stenar ska spelas i samma riktning som sista ordinarie omgång. Stenarna ska spelas av olika spelare med olika rotation. Första sten skall släppas med medurs curl. Sopning är tillåten. Avståndet mellan sten och mittpunkten, om stenen stannar i boet, mäts i centimeter. 

 2. Om stenen stannar över mittpunkten ska stenen mätas från de båda mätpunkterna som ligger i 4-fotscirkeln. Mätning görs från mätpunkterna till stenens kant. Till de avlästa måtten adderas stenens radie automatiskt i WCF:s Applikation Curl distance.

 3. Om stenen stannar utanför boet ska måttet anges till 199,6 centimeter. 
 4. Den första stenen ska mätas och tas ur spel innan den andra stenen spelas.

 5. Lagets totala resultat av teedragningen för matchen är det adderade avståndet för de bägge stenarna.

 6. Det lag som får lägst resultat har rätt till sista sten i första omgången.

 7. Om bägge lagen får samma resultat avgör lottning vilket lag som har rätt till sista sten i första omgången. 

Rankning sker sedan enligt följande:

 1. Lägst genomsnitt med de två enskilt sämsta resultaten borttagna. 
Om det har spelats 11 eller färre stenar enligt avståndsmetoden skall endast det enskilt sämsta (ett) resultatet borträknas.

 2. Om två eller flera lag får samma genomsnitt skiljs lagen åt genom att jämföra de individuella resultaten med varandra i omvänd ordning, det vill säga resultatet från sista matchen först. 
  Vid denna jämförelse räknas även det i den ursprungliga beräkningen borttagna resultatet med.

 3. Skulle lagen fortfarande vara lika tillgrips lottning.

Dokument för tävlingsledning och domare

pil_10pxl TEEDRAGNINGSPROTOKOLL FÖR 6.4 –
AVSTÅNDSMETODEN MED TVÅ STENAR

 

Uppdaterad: 29 JAN 2018 12:54 Skribent: Tävlingsutskottet
Epost: This is a mailto link

Följ oss i sociala medier

  


Partners till
Svensk Curling


 

 

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 086833015
E-post: This is a mailto link

Se all info