Hem / TÄVLINGSUTSKOTTET / Domarmanualen

Domarmanualen

Här finns manualen för dig som arbetar som domare. Du har alltid manualen, regelboken och tävlingsbestämmelserna som stöd i ditt arbete. 

>SVENSK CURLINGS VÄRDEGRUND

>DOMARENS ROLL

>FÖRBEREDELSER INFÖR TÄVLING

>UNDER TÄVLING

>EFTER TÄVLING

>SPECIELLA REGLER I MIXED DUBBEL, FIGURSPEL OCH RULLSTOLSCURLING

>PROCEDUR VID TEEDRAGNING

>PROCEDUR VID SPELARMÖTE INFÖR TÄVLING

>PROCEDUR VID TIME OUT

>PROCEDUR VID MÄTNING

>PROCEDUR VID TÄVLING MED TIDTAGNING

>PROCEDUR VID LÅNGSAMT SPEL

>PROCEDUR VID FELAKTIG SOPUTRUSTNING

>RANKING

>MALLAR OCH HJÄLPMEDEL


 

Svensk Curlings värdegrund

Svensk curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap och nyfikenhet.

Vår värdegrund innebär att vi hjälper varandra att utvecklas och att trivas inom sporten. Vi vill att omvärlden ska uppfatta curlingen såhär och vi behöver medvetet koppla våra beteenden till värdegrunden. 

Curlingen välkomnar alla, oavsett ålder, kön, religion eller hudfärg.

Domarens roll

För oss som domare innebär värdegrunden att vi sällan interagerar med spelarna och spelet. Domarens roll är mer stödjande än tillrättavisande.

Syftet är att få ett naturligt sportmannaskap som lever vidare inom vår idrott. Vi behandlar alla spelare och funktionärer på ett trevligt och professionellt sätt. 

Domarens syfte

Trots sportmannaskapet som finns inom idrotten curling, dyker det upp många frågetecken och överträdelser. Det är viktigt att domaren kan hjälpa till, då lagen inte själva kan komma överens om en situation.

Domarens närvaro gör skillnad. När domarna kom in i bilden minskade antalet uppmärksammade överträdelser drastiskt.

Vi behöver även domare för att kunna utveckla regler och tävlingsbestämmelser allt eftersom sporten utvecklas.

Domarens uppgifter 

Domaren finns för att sköta praktiska moment som mätningar och för att stötta lagen med regeltolkningar, när de ber om det under pågående match. En stor del av domarens arbete består av att svara på frågor kring pågående tävling med stenfärg, rätt till sista sten, träningsmöjligheter och så vidare.

 • Domaren avgör tvister mellan lagen. Det vill säga, när lagen själva inte kan komma överens och därmed ber domaren om hjälp.
 • Domaren avgör tvister även där tvisteämnet inte täcks av reglerna.
 • Domaren övervakar så att regler och tävlingsbestämmelser följs.
 • Domaren beslutar om överträdelser ska leda till förlust eller diskvalifikation eller andra påföljder, enligt reglerna.
 • Domaren har även rätt att inspektera spelarnas utrustning och bör så göra om hen misstänker att otillåten utrustning används. Om utrustningen inte följer de regler som finns, har domaren rätt att beordra byte av exempelvis skor eller slajdsulor.
 • Domaren har rätt rätt att avvisa spelare eller coach om de uppträder på ett olämpligt vis.

Som olämpligt uppträdande avses till exempel svordomar eller slag med kvastar i isen.

Mellan matchpassen arbetar domaren, tillsammans med tävlingsledningen, med planering av kommande spelpass.

Då det är risk för särspel eller inför slutspel måste planeringen påbörjas innan pågående spelpass är slut, detta för att så snabbt som möjligt ge lagen rätt information om spelstart, motståndare, val av bana och stenar. Domaren samverkar med tävlingsledningen och om så krävs med tävlingsutskottet.

Kom ihåg att det är viktigt att alla domare arbetar på ett enhetligt sätt för att skapa trygghet för lagen. Du kan alltid kontakta tävlingsansvarig från distrikt eller förbund för att få stöd i dina beslut under tävlingens gång.

Förberedelser inför tävling

Före tävling har domaren ett antal uppgifter. Hen besiktigar banor och stenar, ibland behöver arrangören korrigera. Om det inte är möjligt att korrigera, ska lagen ska informeras om eventuella brister. Vid nationella tävlingar, som division ett, elitserie och SM håller domaren en spelargenomgång med lagen innan tävlingen startar.

Genomförande

 • Försök att låna ett avskilt rum där spelarna kan nå dig men där du också kan arbeta ostört.
 • Kontrollera att centrumhålet är borrat i mitten av boet genom att rotera bitern runt hela boet. Om möjligt korrigera felaktiga hål. Om det inte går att rätta till felet, noteras i det i anteckningsblocket vilka centrumhål som är felaktiga och ta upp dessa under spelarmötet.
 • Normalt behöver inte bona mätas men då tillfälliga bon används i ishockey-arenor finns risk att de avviker från normala mått. De mäts då med biter-instrumentet för att se om de håller rätt diameter och att de är cirkulära. Alla mått som gäller finns i regelboken.
 • Om något av detta inte är korrekt, behöver arrangören korrigera i de fall det är möjligt och lagen ska informeras om eventuella kvarvarande brister. Informationen noteras i ditt anteckningsblock om lagen vill ta del av dessa senare. Domaren ska också ge informationen muntligt under spelarmötet.
 • Domaren kontrollerar att matchprotokollen är förberedda för att läggas ut på banorna. Även pennor ska finnas för lagen.
 • Domaren kontrollerar att det finns mätinstrument i hallen, att skruvar är åtdragna och glidytor på instrumentet är smorda.
 • Vid biter-mätning, använd samma instrument för alla banor i hallen.
 • Kontrollera att mikrofon och högtalare fungerar i hallen.
 • Kontroller att mätinstrument för teedragning enligt avståndsmetoden finns tillgängligt och fungerar. Om det är fler än fyra banor rekommenderar vi två instrument. Planera tillsammans med tävlingsledningen den bemanning som krävs inför teedragningarna. Två personer per mätinstrument.
 • Domaren förbered den information hen vill förmedla vid spelarmötet. procedur för detta finns i manualen.
 • Se till att informera lagen var och när spelarmötet hålls, även om detta framgår av tävlingsinformationen. Internationellt krävs av lagen att de deltar vid mötet, i Sverige är deltagandet frivilligt.

Spelprogram

Spelprogram inför klubb- och distriktstävlingar tas fram av den lokala arrangören. Om du som domare hjälper till att ta fram spelprogram kan du eller ni använda er av mallar som finns publicerade. Till SM, Elitserie och Division 1, är det tävlingsutskottet vid Svenska Curlingförbundet som tar fram spelprogrammen.

Även om du som domare inte ansvarar för spelprogrammet, ska du alltid kontrollera att det är rättvist och korrekt. Det du ska titta efter då är banfördelning, stenfördelning, speltider samt att alla möter de lag de ska möta.

Titta igenom schemat för varje lag. Finns det tid för återhämtning? Försök alltid att undvika att lag får flera matchpass i rad. Kolla även så det gäller kvälls- och morgonmatcher. Det är inte alltid möjligt att ge bästa förutsättningar till samtliga spelare och lag. Men det är mycket viktigt att vi gör förutsättningarna så rättvisa som det bara går så titta alltid noga igenom detaljerna.

Ban- och stenfördelning

När du kontrollerar ban- och stenfördelning kan du använda ett schema för att se så att det blir så rättvist som möjligt. Använd också schemat inför lottning av banor och stenar till slutspel för att enkelt få en överblick hur det ska bli så rättvist som möligt.

Tävlingsformer

Det finns en mängd olika tävlingsformer.

Gruppspel: Innebär att lagen är indelat i olika grupper där de bästa går vidare till slutspel. Beroende på antal lag och slutspelsform kan det vara olika antal lag som går vidare från grupperna.

Dubbelknock: I en dubbelknock finns en A-stege och en B-stege. Ett lag kvalificerar sig obesegrat till final genom A-stegen och det andra laget kommer att kvalificera sig till final med en förlust genom B-stegen.

Trippelknock: I en trippelknock finns en A-stege, en B-stege och en C-stege. För varje förlust, flyttas lagen ner en stege och vid tre förluster är laget ute. Två lag kvalificerar sig obesegrade till slutspel genom A-stegen. Två lag med en förlust kvalificerar sig till slutspel genom B-stegen och fyra lag med två förluster var kvalificerar sig till slutspel genom C-stegen. Serie med enkel- och dubbelmöten, där alla lag möter varandra och de högst rankade går vidare till slutspel.

Vid de olika tävlingsformerna tillämpas olika slutspelsformer som i förväg beslutas av Tävlingsutskottet och meddelas lag, domare och tävlingsledning innan tävlingsstart.

Fördelning av lag i grupper eller i stege

När du är med och arbetar fram tävlingsformer och spelprogram, ska du också fundera på hur lagen rankas i tävlingsformerna.

De högst rankade lagen ska inte vara i samma grupp, eller stege utan bör sidas och fördelas i olika grupper. Vi rekommenderar också att dela på lag som spelar för samma klubb i den mån det är möjligt.

Slutspelsformer

Det finns ett antal olika slutspelsformer. De bestäms när tävlingen bestäms och du som domare behöver känna till att vi har olika slutspelsformer samt att notera vem som möter vem. 

Semifinaler

När vi spelar rak semi och final, möter ettan fyran i en semifinal och tvåan möter trean. Vinnarna möts i final och de som förlorar semifinalen möts i en eventuell bronsmatch.

Page-systemet

Vid användande av pagesystemet, möts det högst rankade laget med det näst högst rankade laget efter grundserien i en första semifinal. Trean möter fyran i vad vi kan kalla för kvartsfinal. Vinnarna mellan ettan och tvåan går direkt till final. Förlorarna i denna match får en till chans, då de får möta vinnarna i kvartsfinalen om en andra chans till finalplats.

Under tävling

När det blir dags för spel, är det domarens uppgift att finnas i hallen i god tid före träning och matcher och vara tillgänglig för lagen för frågor. Lagen är ofta på plats en timme innan och vi rekommenderar dig som domare att då redan finnas på plats.

Då spel pågår ska domaren finnas tillgänglig för mätningar, regeltolkningar och frågor.

Domaren finns ute i hallen under matcherna. Genom närvaro i hallen och nära spelet har du också störst möjlighet att faktiskt se vad som hänt om en tvist dyker upp.

Genom att skaffa sig en överblick av spelet på de olika banorna kan fokus läggas till de banor och spelsituationer som kan komma att kräva en insats. Exempelvis då stenar ligger nära sargen och riskerar att studsa tillbaka in i banan efter en slagning.

En domare fastnar inte för en enda match, trots att spelet där kan vara intressant att följa. Blicken sveper över hela hallen för att ge en beredskap inför kommande situationer.

Domaren bevakar att matcherna spelas i ett normalt tempo och talar med lagen om en match eller ett lag riskerar att bli sen.

Slutligen utför domaren mätningar då lagen ser behov för det.

Före spelpass

Rätten till sista sten bestäms genom teedragning, denna inleds med träning enligt tävlingsbestämmelserna. Undantag finns. Se tävlingsbestämmelserna

Det krävs därför att domaren och biträden finns på plats vid banorna i god tid innan träningen inleds.

Genomförande

 • Kontrollera att ismakaren ger klartecken att inleda spelpasset.
 • En minut innan träningen ges en förvarning
 • Kontrollera att ”rätt” lag gjort sig beredda att inleda träningen och i senare skede att de använder ”sina” stenar.
 • Genomför träningen och teedragningen enligt procedur för teedragning.

Genom ett tydligt agerande och kommunikation, förbered matchstart.

Under spelpass

Då spelpasset har startat finns tid att lägga undan mätinstrumenten, att diskutera tränings- och startrutinen med tävlingsledningen för att om möjligt snabba på denna och att förbereda domarens arbete på spelfältet.

Genomförande 

 • Försök att arbeta utifrån den närmaste kortsidan, där finns matchprotokollen, lagens kläder och utrustningar. Då lagen inledningsvis spelar ut från denna sida är det lämpligt att diskret kontrollera vilka sopar och dynor som används. Om någon av spelarna har synpunkter på stenarna eller banan finns du nära tillhands för dem.
 • Genom att från kortsidan studera spelet under den första omgången får du information om vilka lag som har omständiga procedurer innan de lägger sina stenar. Detta ger en indikation om vilka banor som kan komma att spela långsamt. Du kan samtidigt se vilka spelare som släpper stenen nära hogglinjen och som senare kan vara intressanta att punktbevaka.
 • Rör dig därefter diskret längs kort- och långsidorna för att visa att du finns tillgänglig och för att kunna följa spelet. Ofta hittar man som domare en favoritposition där spelet på samtliga banor kan följas.
 • Undvik att utan orsak uppehålla dig vid hogglinjen, dels kan du störa den närmaste banan dels tappar du överblicken över situationer som kan uppstå på andra håll i hallen. Spelarna är medvetna om regeln angående hogglinjesöverträdelse och är normalt duktiga att följa denna. I de fall överträdelser sker brukar motståndarlaget uppmärksamma domaren som då har möjlighet att bevaka just det aktuella laget eller den aktuella spelaren.
 • Bevaka de stenplaceringar och spelsituationer där du anar att svårigheter kan uppstå. Det kan handla om stenar som ligger nära sargen, ”grötiga” bon, stenar som riskerar att sparkas på då ett lag sopar egna stenar och så vidare.
 • Då en omgång närmar sig sitt slut och stenar ser ut att ligga lika i något bo, förbered dig på en mätning genom att placera dig nära mätinstrumenten.
 • Genomför mätning om något lag begär det.
 • Utgå från speltider vid ett normalt matchtempo, med utgångspunkt från matchstart kan du kontrollera speltempot redan efter 2 omgångar. Om spelet på någon bana börjar bli långsamt följ proceduren för långsamt spel.
 • Välj en bana för sopkontroll. Då matchen är slut på denna ber du samtliga spelare vänta innan de lämnar spelfältet. Se procedur vid felaktig soputrustning.
 • Matchprotokollen hämtas in från färdigspelade banor. Kontrollera att laguppställningar, reslutaten per omgång, slutresultatet samt signaturer finns i protokollen. Matchprotokollen lämnas till tävlingledningen om inte annat överenskommits.

Efter spelpass / mellan spelpass

Det är viktigt att domaren finns tillgänglig en stund efter match för frågor och synpunkter från lag och tävlingsledning.

Genomförande

 • Normalt ansvarar tävlingsledningen för att tabeller uppdateras i hallen och även då liverepportering förekommer online. Efter uppdatering ska domaren kontrollera att uppgifterna stämmer.
 • Matchprotokoll till kommande matchpass läggs ut på banorna, samtidigt kontrolleras att det är undanplockat och snyggt runt banorna.
 • Se till att hinna äta något, uträtta ärenden och använda mobiltelefonen före nästa matchpass, allt för att kunna fokusera då det väl börjat.

Efter tävling

För att ge lag, spelare, tävlingsledning och domare en möjlighet att förbättra vår verksamhet är det viktigt att samla de synpunkter, händelser och erfarenheter som görs under en tävling.

Domaren har en viktig roll då hen ofta är mest informerad om vad som hänt.

Genomförande

 • Efter tävlingen skriver domaren en rapport om tävlingen där även eventuella incidenter beskrivs.

Mall för rapporter finns tillgängliga i domarmanualen.

Speciella regler i Mixed dubbel, rullstolscurling och figurspel

Mixed dubbel

Mixed dubbel spelas med två spelare. En kvinna och en man i varje lag. Det spelas med sex stenar, varav två är förplacerade i en fast situation innan varje omgång

Spelarna spelar antingen sten 1 och 5, eller 2, 3 och fyra. Det är tillåtet att byta position mellan omgångarna. I mixed dubbel får inga utslagningar göras före den fjärde spelade stenen i varje omgång. Detta gäller även egna stenar.

Båda spelarna får sopa och det är frivilligt att ha en skip. Båda lagen har även ett Power Play, som får användas en gång per match då laget har hammare, men aldrig i skiljeomgång. Läs mer om Power Play i tävlingsbestämmelserna. 

Om matcherna spelas på tid, har lagen 22 minuters thinking time var. Förplacerade stenar. De allra flesta omgångar av mixed dubbel, startas med att laget som har hammaren, även har en sten placerad mitt på centerlinan, i linje med bakre fyrfotens bakre linje.

Laget som inleder omgången har en centerguard. Centerguardens placering kan variera beroende på hur mycket det curlar. Ju mer curl, desto närmare boet ska guarden placeras.

Det finns färdiga mått för detta i tävlingsbestämmelserna. Den andra varianten är Power Play. Det lag som har hammaren startar då omgången med en sten på valfri kant.

Den ska placeras mellan åttfots-och tolvfotscirkeln. stenens bakre sida ska ligga mot teelinjen. Det lag som inleder omgången har då en förplacerad cornerguard som ligger direkt i linje från hacket till stenen i boet, som alltså blir helgömd.

Rullstolscurling

Reglerna för rullstolscurling är i stort sett samma som i SM för gående. Vanligast är att vi spelar SM i fyrmanna, men det kan även arrangeras SM i parspel och tremanna.

I rullstolscurling tillåts mixade lag. Internationellt är det ett måste att varje lag har både män och kvinnor. En regel som skiljer rullstolscurlingen från curling för gående, är att ingen sopning tillåts.

Utspelet sker alltid från en stillastående rullstol. Spelarna får använda handen, eller en utspelskö som kallas stick. Oavsett vad spelarna väljer, måste stenen vara släppt innan hogline.

Innan utspel placeras stenen på centerlinjen, eller vid markeringar som är 45,7 centimeter åt båda sidorna från den.

Figurspel

Figurspel innebär singelspel där spelarna utför förutbestämda fasta uppgifter och får poäng för hur väl de utförs.

Det finns protokoll för gående figurspelare och för rullstolscurling. Båda innehåller samma totalpoäng men skiljer sig då rullstolscurlarna spelar färre uppgifter, men fler slag per uppgift.

Du som domare har koll på den exakta poängfördelningen för figurerna.

När det gäller funktionärer vid figurspel för rullstolscurling, rekommenderar vi att det finns funktionärer som kan hålla i stolarna vid behov, samt hjälpa spelarna att klocka hog-hog efter önskemål.

Procedur vid teedragning

Teedragning användas för att avgöra vilket lag som har rätt till sista sten. (LSD = Last Stone Draw). Teedragning används också för att avgöra placeringar där särspel inte tillämpas men används även som en faktor för att ranka lag inför särspel. Teedragningen kan även avgöra ranking inför serie- eller slutspel.

Kontrollera alltid vad som gäller i tävlingsbestämmelserna för den tävling du ska döma. De Teedragningar som görs under ett seriespel kan användas för ranking, då räknas medelvärdet av de genomförda teedragningarna förutom det sämsta resultatet.

Teedragning genomförs inför match Teedragningen är viktig för laget oavsett om den gäller rätten till sista sten eller inför ranking, den måste därför genomföras enligt samma rutiner oavsett spelplats eller vilken domare som leder den. Teedragning enligt avståndsmetoden med två stenar Träningen för det första laget inleds normalt 30 minuter före matchstart och pågår i 9 minuter.

I slutet av sin träning drar laget sitt tee, därefter inleds det andra lagets träning och teedragning. Stenarna ska spelas i samma riktning som sita ordinarie spelomgång. Stenarna ska spelas av olika spelare samt med olika rotation.

Genomförande:

 • Då träning inför teedragning och match ska inledas bjuder domaren det första laget att börja, samtidigt startas klockan.
 • Efter 8 minuter förvarnar domaren: "En minut kvar till teedragning!"
 • Efter 9 minuter ges följande kommando: "Träningen är över. Förbered teedragning med medsols rotation."
 • Då spelarna rört sig till hacken och är redo för teedragning: (Om spelarna på någon bana är sena, vänta tills de inte längre stör sidobanan)
 • Genomför mätningen av den första stenen, en person mäter och den andre skriver resultatet. Säkerställ att resultatet är nedtecknat innan stenen tas bort. En bra rutin är att den som skriver protokollen tar bort stenen. Då mätning har gjorts på alla banor står redan spelarna uppställda för att genomföra sin andra teedragning med motsols rotation: "Varsågoda!"
 • Genomför mätningen av den andra stenen. Då mätning har gjorts på alla banor ges nästa lag möjlighet att börja sin träning, denna kan startas omgående då lagen troligtvis redan står på isen: "Varsågoda!"
 • Därefter ges 8-minuters varningen samt instruktioner på samma sätt som vid den första träningen.
 • Då sammanräkningen av båda lagens resultat är klart meddelas lagen på banan vilken som har rätt till sista sten.
 • Hammaren hängs lämpligtvis upp av protokollföraren.

Mätförfarande och beräkning

Mätförfarande och beräkning vid flerpunktsmätning

Vid flerpunktsmätning anänds det vanliga instrumentet men mätningen görs från de två mäthållen som finns i ytterkant av 4-fotscirkeln.

Avståndet mellan sten och mittpunkten, om stenen stannar i boet, mäts i centimeter. En sten som inte stannar i boet noteras till 199,6 centimeter. Om stenen stannar över mittpunkten kommer mät-appen att räkna om resultatet som avståndet från stenens mitt till boets mittpunkt.   

Procedur vid spelarmöte inför tävling

Spelargenomgångar

Spelargenomgång hålls på SM innan tävlingen startar och på Elitserien, innan första sammandraget. Alla lag och samtliga spelare ska närvara vid genomgången. När grundserien är klar, hålls ytterligare en spelargenomgång inför slutspelet.

Det domaren behöver komma ihåg att ta upp innan tävlingen startar är följande

 • Hälsa alltid välkommen
 • Presentera domare, ismakare, tävlingsledning och eventuell annan information från lokal tävlingsledning:
 • Banorna: Om avvikelser finns konstaterade vid kontrollmätning av bon
 • Tävlingsform
 • Tidtagning
 • Långsamt spel
 • Coach
 • Time-out
 • Träning
 • Teedragning
 • Särspel/Slutspel
 • Frågor?

Spelargenomgångar inför slutspel

Vid lagmöte inför slutspel, räcker det att lagen har en representant med på mötet.

 • På denna genomgång tar domaren upp
 • Slutspelsform
 • Stenfärg
 • Eventuella val av stenar
 • Sista sten
 • Banfördelning
 • Träning  

Procedur vid Time-Out

Notera att endast lag med anmäld coach har rätt till timeout.

Tävling med tidtagning

Innan tävling med tidtagning ska domare och tidtagare mäta gångtiden från coachernas bänk fram till både det närmaste och bortre boet. Gångtiden ska adderas till de tillåtna 60 sekunder och kan skilja beroende på vilken del av hallen eller bana matchen spelas på.

Om matchen spelas med tidtagning,så sköter tidtagningsprogrammet detta åt dig som domare. Däremot måste du signalera till tidtagaren när timeouten ska startas.

Tävling utan tidtagning

Coachen ska söka kontakt med domaren innan hen går fram till laget. När coachen får kontakt med laget ska tidtagningen startas. Laget ska meddelas när 10 sekunder återstår, detta ska inte göras med ett utrop. Istället ska armen höjas rätt upp i luften då 10 sekunder återstår för att sänkas när tiden löpt ut.

Domaren måste därför stå synlig för lagen. Den tidigare gällande gränsen på 60 sekunder, för att sätta igång spelet efter en timeout är numera borttagen. Istället gäller de generella bestämmelserna beträffande långsamt spel. 

Procedur vid mätning

Mätning av bästa sten

Då du hämtat instrumentet, gå lugnt till den kortsida av banan där mätningen ska ske. Gena inte över andra banor eller längs den aktuella banan, dels kan du störa spelet på de andra banorna dels kan du halka utan möjlighet att ta emot dig med mätisntrumentet i händerna.

Ett lugnt förfarande ökar dessutom spelarnas förtroende för domarens mätning.

Genomförande

 • Be spelarna lämna plats vid boet, vice kaptenerna får stå bakom din rygg för att kunna följa mätningen. 
 • För instrumentet i en riktning under mätningen, rotera inte åt andra hållet.
 • Då ommätning begärs av något av lagen, justera om mätklockan så att ett större utslag fås på instrumentet.
 • Då du bestämt dig vilken sten som är närmast, peka på stenen och prata med båda kaptenerna om resultatet. Rör inte stenarna utan låt spelarna ta bort stenarna efter mätningen.
 • Om mätningen bevakas med en bokamera, av åskådare på plats i hallen eller via TV-sändning, är det lämpligt att flytta överkroppen så att både mätklockan och handen som pekar på den närmaste stenen är synliga för kameran.
 • Om båda lagens stenar ligger nära mittpunkten och mätinstrumentet inte får plats måste du avgöra visuellt. 

Bitermätning

I likhet med övrig mätning, ta tid på dig och genomför mätningen i ett lugnt tempo. Domaren kan endast dra bitern förbi stenen en gång. 

Mätning vid hogg, baklinje eller gardsten

Använd en rätvinklig mätkoloss, ett instrument eller en vinkel. Se till att instrumentet är nedkylt innan mätningen sker för att inte smälta isen.

Procedur vid tävling med tidtagning

Fast antal omgångar och tidtagning

Att spela matchpass på tid innebär att det finns digitala klockor och tidtagare som sköter dem för varje match. Tidtagarna mäter lagens ”thinking time” vilket innebär att tiden startas för ena laget när skippern tar över boet och stoppas när spelaren slajdar ut och stenen når närmsta teeline.

Detta är den vanligaste typen av timing. För att hantera den här typen av tidtagdning så finns ett dataprogram fritt att ladda ner från World Curling Federation.

Laget måste slutföra matchen inom sin tilldelade tid, annars förloras matchen, oavsett ställning.

Om ett lag riskerar att tilldelad tid löper ut måste tidtagaren och domarteamet förbereda sig. Detta underlättas om kommunikationradio används. Tidtagaren räknar ner i radion, från 10 sekunder ned till 0. En domare placerad vid den närmaste tee-linjen kontrollerar om stenen hunnit sättas i spel. Ytterligare en domare står vid den bortre delen av banan och stoppar stenen innan den når boet.

Speltid enligt Tävlingsbestämmelserna

 • Vid spel i 10 omgångar ska laget tilldelas 38 minuters betänketid.
 • Vid spel i 8 omgångar ska laget tilldelas 30 minuters betänketid.
 • Vid kortare matcher än ovan ska tiden reduceras med 3 minuter och 45 sekunder.
 • Vid extraomgångar nollställs klockorna och varje lag tilldelas 4 minuter och 30 sekunder.
 • Vid Mixed Dubbel, 8 omgångar ska laget tilldelas 22 minuters betänketid.
 • Vid kortare matcher än ovan ska tiden reduceras med 2 minuter och 45 sekunder.
 • Vid extraomgångar nollställs klockorna och varje lag tilldelas 3 minuter.
 • Vid rullstolscurling, 8 omgångar ska laget tilldelas 36 minuters betänketid.
 • Vid kortare matcher än ovan ska tiden reduceras med 4 minuter och 30 sekunder.
 • Vid extraomgångar nollställs klockorna och varje lag tilldelas 6 minuter.

Spel med varierande antal omgångar

Det finns även tidsvarianter som sätter en maxtid för själva matchen. Beroende på antal omgångar, ringer en klocka efter en viss tidpunkt. Lagen spelar då klart pågående omgång och ytterligare två omgångar.

Speltider enligt Tävlingsbestämmelserna

 • Vid spel i maximalt 10 omgångar ska signalen ljuda efter 1 timme och 50 minuter.
 • Vid spel i maximalt 9 omgångar ska signalen ljuda efter 1 timme och 35 minuter.
 • Vid spel i maximalt 8 omgångar ska signalen ljuda efter 1 timme och 20 minuter 12.

Procedur vid långsamt spel

Kontrollmätning

Innan kontakt med lagen tas, använder domaren klockan för att jämföra lagens tidsåtgång för detta ändamål är det lämpligt att använda två tidtagarur.

Domaren mäter ”Thinking Time”. Det vill säga, den tid det tar för laget att förbereda sig och sätta nästa sten i spel. När domaren bildat sig en uppfattning talar hen med båda lagens lagkapten. En bra riktlinje är att Thinking Time bör vara 3.45 per lag och omgång.

Varning och klockning av stenar

 • Om domaren anser att spelet fördröjs, ska hen beordra det spelande laget att spela sin sten inom 60 sekunder. 
 • Om så inte sker, tas stenen ur spel.
 • Klockningen pågår så länge domaren finner det nödvändigt, när speltempot i matchen ökat kan domaren återgå till att följa spelet i hela hallen.  

Procedur vid felaktig soputrustning

Tävlingar vilka genomförs enligt de Svenska reglerna skiljer sig något från de internationella reglerna. I Sverige har vi inte samma krav på uppvisande och färgmärkning av sopar innan tävling, ej heller de långtgående bestraffningar som överträdelser ger internationellt.

Vi följer dock de regler om godkännande av sopar och sopdynor som gäller för WCF:s tävlingar. Det innebär att endast de utrustningar som finns registrerade i WCF:s gällande lista vid tidpunkten för tävlingen ska betraktas tillåtna.

Genomförande

Under en tävling

 • Välj ut en match per spelpass där du genomför sopkontroll. Fördela dina val av matcher så att så många lag som möjligt får genomgå en kontroll under tävlingen

Efter matchen

Kontrollera samtliga sopar och dynor genom att kontrollera märkningen på dynan samt att klämma på dynorna för att konstatera att ilägg under tyget inte förekommer. WCF:s lista över tillåtna utrustningar hittar du här http://www.worldcurling.org/brushes

Sanktioner vid brott mot regler om soputrustning och sopning.

 • Om en spelare använder en ej godkänd sop eller sopdyna under träningen inför teedragning eller match: Laget förlorar rätten till sista sten i nästkommande match.
 • Om en spelare använder en ej tillåten sop eller sopdyna under teedragning eller match: Aktuell sten tas ur spel, vid upprepad förseelse stängs spelaren av från aktuell match.
 • Om laget upprepar försselsen i flera matcher: Laget utesluts från aktuell tävling

Ranking

Syftet med ranking är att avgöra placeringar. Såhär avgörs ranking:

 • Vinst vid inbördes möten går först
 • Lagen rankas sedan på lägst avstånd vid teedragning, eller högst poäng
 • Individuella mätningar
 • Lotten

I tävlingar anordna av Svenska Curlingförbundet använder vi oftast teedragning med avståndsmetoden. Du kan läsa mer om det i Tävlingsbestämmelserna.

Om totalen för teedragningen är helt lika, så går vi på individuella teedragningar och går det fortfarande inte att skilja lagen åt, använder vi oss av lotten.

DSC – Draw Shot Challenge

Ranking i tävlingar kan genomföras genom jämförelser av medelvärder av teedragningar under flera matcher. Detta medelvärde utgår från teedragning enligt avståndsmetoden med två stenar. Den sämsta enskilda teedragningen räknas bort från medevärdet.  

Mallar och hjälpmedel

>Ban- och stenfördelning

>Matchprotokoll (kommer)

>Teedragningsprotokoll

>Domarrapport

>Mallar för spelprogram