Hem / TÄVLA ARKIV / Elitserien Herrar 2012-2013 / Information/Tävlingsbestämmelser

Information/Tävlingsbestämmelser

information

Utdrag ur gällande Tävlingsbestämmelser.

> Klicka här för att läsa kompletta Tävlingsbestämmelser

5.1 Herrar

Herrarnas Elitserie utgör den högsta divisionen i det seriespel som sedan består av Division I Södra, Mellersta och Norra samt det lokala seriespelet

Bortsett från herrarnas Elitserie så är detta seriespel öppet för både herrar och damer.  

5.3 Allmänt

5.3.1 Träning

Inför respektive sammandragning:

Lagen erbjuds träning på i förhand fastställda träningstider vilka meddelas lagen i god tid och publiceras i respektive Seriekalender.

På dagar med fastställda träningstider får träning endast ske på dessa tider.

För träning inför och under slutspel, se kapitel 6.2.

5.3.2 Medaljer 

Guldmedalj till segrande lag, silvermedalj till 2:an samt bronsmedalj till 3:an.

5 medaljer till respektive lag kan delas ut men då måste spelarna ha medverkat i minst 1/3 av det totala antalet matcher som laget spelat. 

Motsvarande bestämmelse gäller för notering av poäng för Stora Grabbars Märke i Elitserien.

Coachmedalj utdelas om coachen är anmäld i förväg och arbetar med laget under serie- och slutspelsmatcher.

Inga medaljer delas ut i Elitseriekvalet.

5.3.3 Walk-over

Lag/klubb som lämnar walk-over utan giltiga skäl diskvalificeras ur serien och hela seriesystemet.

Resultat från tidigare spelade matcher kvarstår och vid återstående matcher tilldelas motståndarlagen segern på w.o. Det är dock tillåtet att lämna walk-over i särspel.

I seriespel ska samtliga matcher spelas om de på ett eller annat sätt påverkar upp- eller nedflyttning av något lag i serien, kvalificering för slutspel, erhållande av s k kvalitetsplatser eller liknande. 

Frivillig eller överenskommen walk-over får endast lämnas eller tas emot för matcher som är helt betydelse-lösa för alla berörda lags placering. Detta innefattar alltså inte bara lagen i den aktuella matchen utan alla lag i serien vars placering påverkas av resultatet.

Tävlingsledningen ska alltid lämna sitt godkännande till w.o-uppgörelser. I annat fall riskerar lag som lämnat W.O. att uteslutas ur serien och ur hela seriesystemet.

5.4 Elitserien herrar

5.4.1 Deltagarkrav

Varje elitserieplats innehas av respektive klubb. Det är klubben som ansvarar för platsen och ser till att den representeras av fyra aktiva manliga spelare ur den egna klubben.

5.4.2 Spelform

2012-2013: Enkelserie med 16 lag som möts i två eller tre seriesammandragningar. Efter den sista sammandragningen följer ett slutspel till vilket de fyra främsta lagen avancerar. 

Fr.o.m: 2013-2014:  Enkelserie med 12 lag som möts i två seriesammandragningar. Efter den sista sammandragningen följer ett slutspel till vilket de fyra främsta lagen avancerar.

Slutspel spelas i form av det s.k. page-systemet. Ettan och tvåan möts och segrande lag går direkt till final. 

Förlorande lag möter sedan segraren i matchen 3:an - 4:an om den andra finalplatsen. Slutspelet avgörs under en dag. Page-systemet förutsätter poängskillnad mellan lagen. Om flera lag är lika för placeringarna 1-2 respektive 3-4 tillgrips särspel. Vid fyra lag lika för placeringarna 1-4 spelas rakt slutspel (semifinal, final, match om 3:e pris).

5.4.3 Rätt till sista sten

I slutspelet får lag som poängmässigt placerats bättre i grundserien rätt till sista sten i första omgången av första semifinalen och kvartsfinalen. Förlorande lag mellan serieettan och serietvåan (första semifinalen) har rätt till sista sten i andra semifinalen medan vinnaren har rätt till sista sten i finalen.

I grundserien avgörs fördelen av sista sten i enlighet med kapitel 5.4.7 

5.4.4 Nedflyttning

2012-2013: De 9 bäst placerade lagen är klara för spel i nästa års Elitserie. De tre sämst placerade lagen flyttas ned till division 1. Lagen på platserna 10-13 får spela kval mot de tre Division 1-segrarna samt eventuellt ett lag som placerat sig bland de två främsta på SM. De tre bästa lagen är kvalificerade för nästa års Elitserie. 

Fr. o. m. 2013-2014: De 7 främsta lagen är klara för spel i nästa års Elitserie. De tre sämst placerade lagen flyttas ned till division 1. Lagen på platserna 8-9 får spela kval mot de tre tvåorna i Division 1 samt eventuellt ett lag som placerat sig bland de två främsta på SM. De två främsta lagen är kvalificerade till nästa års Elitserie. 

5.4.5 Antal omgångar

10 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher i grundserien, slutspel och i särspel vid endast ett särspelspass. Vid särspel om slutspel med två spelpass spelas matcher i 8 omgångar och vid tre spelpass matcher i 6 omgångar.

I särspel om nedflyttning gäller att matcher spelas i 10 omgångar vid ett eller två spelpass. Vid särspel om nedflyttning med tre spelpass spelas matcher i 8 omgångar.

Om särspelet förläggs till annan tid och plats spelas matcherna i 10 omgångar.

5.4.6 Träning före match

Före varje match tillåts varje lag att träna på den bana där matchen ska spelas. Varje lag har rätt till 8 minuters träning. Det lag som står först i programmet tränar först.

I slutspelsmatcher tränar det lag som har fördelen av sista sten i första omgången först.

Isansvarig bedömer efter att båda lagen tränat om banan behöver pebblas om. Om inte ska banan bara rengöras innan spel.

5.4.7 Teedragning om sista sten

I Elitserien tillämpas teedragning enligt avståndsmetoden i kapitel 7.2. Lagen spelar sina stenar i samband med avslutningen av träningen före match. 

5.4.8 Spel på tid

I Elitserien kan matcher komma att spelas på tid (enligt kapitel 13.2). Lagen meddelas då innan match att så kommer att ske.  

5.4.9 Rangordning särspel

Om två eller flera lag stannar på samma poäng i serien och placeringen gäller avancemang till slutspel eller risk för nedflyttning tillgrips särspel.

Rangordning inför särspel sker genom

1) vinst i inbördes möte(n)

2) lägsta genomsnittliga längd för dragning till tee enligt kapitel 7.2 punkt e. I herrarnas elitserie räknas resultaten enbart vid de deltävlingar när samtliga seriens lag spelar på samma plats.

För övrig rangordning av platserna 1-2, 3-4, 5-10, 11-13 samt 14-16 tillgrips 

1) högsta poäng i serien

2) vinst i inbördes möte(n)

3) lägsta genomsnittliga längd för dragning till tee enligt kapitel 7.2 punkt e. 

6 Slutspel i SM samt Elitserien

Följande gäller i SM-tävlingar samt Elitserien damer och herrar inför semifineler alternativt page-slutspelet. 

6.1 Stenval 

I det fall ett lag förtjänat fördel av sista sten via placering eller dylikt ska stenfärg lottas.

I det fall lottning sker (enligt regel 5b) har vinnaren rätten att välja fördel av sista sten eller stenfärg. Väljer laget fördel av sista sten får motståndaren välja ljus eller mörk stenfärg.

Används ”page-systemet” gäller att lagen får kombinera ett stenset i den tilldelade färgen från hallens samtliga banor. Om hallen har mer än två färger bestämmer tävlingsledningen vilka färger som anses som mörka respektive ljusa.

Om slutspelets första omgång spelas samtidigt får lagen välja stenar i tilldelad färg från matchbanan samt från en annan bana vilken lottats av tävlingsledningen förutsatt att det finns lediga banor att tillgå i det fall det förekommer särspel samtidigt ska särspelets bana eller banor undantas ifrån urvalet. 

I tävlingar med andra former av slutspel, spelar lagen med de stenar som är tilldelade matchbanan.

6.2 Träning 

Detta gäller för SM Lag herrar och damer, JSM lag pojkar och flickor samt för Elitserien herrar och damer. 

Inför slutspelet i SM erbjuds de lag som redan är klara för slutspel träning på eftermiddag och/eller kväll före slutspel efter samråd med tävlingsledningen. Detta gäller allteftersom lag kvalificerar sig.

Inför slutspelet i Elitserien erbjuds de fyra lagen träning på eftermiddag och/eller kväll före slutspel, träning en timme/lag på lämplig bana. (anpassas efter eventuellt särspel).

Om möjligt ska alla lag få träna på den bana där de ska spela sin första match men om detta inte är möjligt anvisar tävlingsledningen en annan bana för båda lagen som då inte behöver bli anvisade samma bana. 

Om lagen inte kan komma överens om i vilken ordning lagen ska träna ska lottning ske.

Före semifinaler och final:

I slutspel där page-systemet används gäller detta inför samtliga matcher.

10 min träning på matchbanan. Lag som vann eller tilldelats lotten inleder 30 min före matchstart. 

Respektive motståndarlag avlöser 20 min före matchstart. 

Därefter avgör isansvarig om banan behöver pebblas om. Om inte ska banan rengöras innan match.

I tävling med page-slutspel erbjuds det lag som går direkt till final från semifinal 1 två timmars träning på anvisad bana med start samtidigt som semifinal 2 spelas. Om möjligt bör träningen läggas så att det finns en bana mellan det tränande laget och semifinal 2.

6.3 Banfördelning

6.3.1 Om page-systemet används

Banfördelning ska då ske enligt följande:

Semifinal 1: Bana A

Kvartsfinal: Bana B

Semifinal 2: Bana A

Final: Bana A

Tävlingsledningen bestämmer vilken eller vilka banor som ska vara A och B. Detta sker med utgångspunkt för vilken eller vilka banor som är bäst med tanke på isförhållanden och arbetssituationen för media och TV.

6.3.2 Vid rak utslagning

Eventuella kvartsfinaler: Bana A, B, C, D

Semifinaler: På Bana A: segrarna i matcherna på bana C och D

På Bana C: segrarna i matcherna på bana A och B

Final: Bana B

Match om 3:e pris: Bana D

Tävlingsledningen bestämmer vilka banor som ska vara A-D.