Hem / TÄVLA ARKIV / SM Tävlingar 2014-2015 / SM Veteraner 2015

Karlstad 27 februari-1 mars 2015

sm_veteraner_2015_01

spelprogramgrupperlivegrupp_Agrupp_Bgrupp_Cgrupp_D

info_550pxl

LAGBESTÄMMELSER Ingen könsindelning. 
Any-four-curlers. Lagmedlemmarna ska vara födda före den 30/6 1950

STARTAVGIFT 1800 kronor/lag som sättes in på SCF:s postgiro 25 30 93 - 9 eller bankgiro 603 - 3377 vid anmälan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 20 januari 2015

Arrangörerna förbehåller sig rätt att mottaga efteranmälningar för att möjliggöra en lämplig tävlingsform. 

Av samma skäl äger arrangörerna rätt att placera det (de) lag som ligger över den lämpliga tävlingsformen på en reservlista.

 

pil_10pxl ANMÄLAN TILL SM VETERANER 2015