Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Tävlingsbestämmelser

Senast uppdaterade 231129 med anledning av SCF:s styrelsebeslut att SM Juniorer numera inte anses som klubb-bindande.

Uppdaterade 231108 (med förtydliganden kring punkt 9, no tick, samt ny åldersgräns för YJSM enligt beslut på förbundsmötet 23/24).

Ändringar som är gjorda sedan föregående säsong är fetmarkerade.

Svenska Curlingförbundets tävlingsbestämmelser kompletterar regelboken.

I de fall en tävlingsarrangör frångår bestämmelserna ska det tydligt framgå i den information som lagen får i samband med tävlingen.

SCF kan i vissa fall frånträda dessa bestämmelser genom att till exempel tillåta ett SM att spelas med ett annat antal lag än det som står angivet här. Om så sker kommer detta att anges i inbjudan till tävlingen.

I de fall en regel inte gäller för alla tävlingar är detta angivet i texten.

 1. MEDLEMSKAP
  2. TÄVLINGSLICENS
  3. DEFINITION AV TÄVLING
  4. OFFICIELL STATUS
  5. DELTAGARKRAV
  6. SPELFORM, KVALIFICERING OCH ANTAL OMGÅNGAR - SM, ELITSERIEN & DIVISION ETT
  7. SPEL PÅ TID
  8. POÄNGBERÄKNING
  9. NO TICK
  10. DOMARE
  11. ISSKÖTSEL
  12. RESERV
  13. COACH
  14. TIME-OUT
  15. LAGNAMN
  16. UTRUSTNING
  17. REPRESENTATION - NATIONELL OCH INTERNATIONELL
  18. ANMÄLAN
  19. FRIPLATSER
  20. VAKANS
  21. PROTOKOLL
  22. TRÄNING INFÖR TÄVLINGENS START
  23. TRÄNING INNAN MATCH I GRUNDSPEL/SERIESPEL
  24. TRÄNING INFÖR SLUTSPEL
  25. TRÄNING INFÖR MATCH I SLUTSPEL
  26. WALK OVER
  27. STENFÄRG I GRUNDSERIE
  28. TEEDRAGNING
  29. RANKING INFÖR SLUTSPEL, SAMT REGLER FÖR UPP- OCH NEDFLYTTNING
  30. SLUTSPEL
  31. MEDALJER
  32.ÖVERTRÄDELSER

1. Medlemskap

För att delta i SCF-tävlingar måste spelaren tillhöra en curlingförening som uppfyller kraven i SCF:s stadgar (2 Kap 1§) och av föreningen vara registrerad som medlem i SCF.

2. Tävlingslicens

Fr.o.m säsongen en fyller 17 år behöver spelare som ska delta i tävling anordnad av SCF inneha giltig tävlingslicens. Läs mer här för att veta vilken nivå av tävlingslicens du behöver registrera.

3. Definition tävling

SCF och dess distriktsförbund arrangerar seriespel både för damer och för herrar. De serier som arrangeras av SCF ingår i vad som kallas det högre seriespelet. Det är Elitserien Damer, Elitserien herrar och Division 1 för damer samt Division 1 Norra, Mellersta och Södra för herrar.

De två seriespelen damer/herrar är separata tävlingar. Detta innebär att damer har rätt att delta som ordinarie spelare eller reserv i båda seriespelen samma säsong. Serier arrangerade av distriktsförbund kallas det lokala seriespelet (Division 2 och nedåt ).

Seriespelet är indelat i olika divisioner där varje division kan bestå av en eller flera serier. Upp- och nedflyttning från varje division anges i divisionens tävlingsbestämmelser.

Tävlingar eller serier arrangerade av en eller flera föreningar räknas som en vanlig inbjudningstävling och ingår inte som del av det högre eller lokala seriespelet.

För deltagande i kommande säsongs SCF-tävlingar gäller att klubben fritt disponerar sitt/sina lag.

3.1. Definition av pågående tävling

Pågående tävling innebär en tävling eller deltävling som pågår en eller flera dagar i följd och som är lokaliserad till en ort eller område (till exempel. Stor-Stockholm).

DM och SM räknas som separata tävlingar, vilket innebär att klubben har rätt att fritt disponera sina lag till respektive tävling.

I seriespelet räknas varje seriesammandrag som en separat deltävling. Slutspel som spelas vid en annan tidpunkt än det sista seriesammandraget räknas som en separat deltävling till seriespelet.

3.2. Tidigarelagd start av spelomgång

Det förekommer att lag vill tidigarelägga matcher i en tävling (till exempel sista omgången i ett seriesammandrag).

Detta får göras under förutsättning att alla nedanstående kriterier är uppfyllda:

 • Båda inblandade lagen är överens.
 • Tävlingsledningen anser att det finns nog med tid att iordningställa isen till den föreslagna starttiden
 • Domaren bedömer att inget lag kommer att få en otillbörlig fördel.
 • I de fall där lagen vill spela en eller flera matcher vid en annan tid eller ort måste detta godkännas av tävlingsledningen. Om det gäller en match i tävling arrangerad av SCF ska beslut tas av Tävlingsutskottet.

4. Officiell status

För att tävlingen skall uppnå officiell SM-status och Riksidrottsförbundets mästartecken skall kunna utdelas, måste tävlingen omfattas av minst två olika klubbar och fyra deltagande lag eller spelare om det rör figurspel.

5. Deltagarkrav

5.1. Åldersgränser

Yngre Junior: Spelare som fyller 16 år under det kalenderår som säsongen inleds och yngre räknas som Yngre Junior.
Junior: Spelare räknas som junior till och med den säsong spelaren fyller 21 år (säsong räknas från 1juli - 30 juni).
Senior (+51): Spelare räknas som senior (+51) från och med den säsong då spelaren fyller 51 år (säsong räknas från 1juli - 30 juni)
Veteran: Spelare räknas som veteran från och med den säsong då spelaren fyller 65 år. (säsong räknas från 1 juli - 30 juni)

5.2. Klubbtillhörighet

En curlare har rätt att vara medlem i flera klubbar för att till exempel träna men kan enbart spela aktivt i en klubb i tävlingar arrangerade av SCF, undantaget SCF-tävlingar som ej anses klubb-bindande (se 5.4).

5.3 Klubbtillhörighet vid anmälan till tävlingar arrangerade av SCF

För anmälan till tävlingar arrangerade av SCF anses följande inte klubb-bindande:

 • Deltagande i tävlingar från div 2 och nedåt i seriesystemet.
 • Deltagande i inbjudningstävlingar
 • Deltagande i SM Figur, SM Mixed Dubbel, SM Mixed, SM Seniorer (+51), SM Veteraner samt juniortävlingar.

5.4. Deltagarkrav Internationellt och i SCF-tävlingar

 • Landslagsspel: Svenskt medborgarskap krävs för deltagande i OS och Paralympics. För deltagande i VM, EM, JVM, JNM, Universiaden samt landskamper gäller att curlaren ska ha varit bosatt i Sverige minst 2 år i följd räknat bakåt från tävlingens start.
 • Seriespel: Klubblag.
 • SM Yngre Juniorer: Any-four-curlers
 • SM Juniorer (flickor och pojkar): Klubblag
 • SM Lag Damer: Klubblag
 • SM Lag Herrar: Klubblag
 • SM Rullstolscurling: Manliga och kvinnliga spelare, som spelar i rullstol. Det finns inga krav på varken mixade lag eller lag av samma kön. (I rullstols-VM måste varje lag i spel på isen bestå av spelare av båda könen).
 • SM Seniorer (+51): Any-four-curlers
 • SM Veteraner (+65): Any-four-curlers
 • SM Mixed: 2 herrar + 2 damer. Any-four-curlers
 • SM Mixed Dubbel: Any-two-curlers. 1 dam+1 herr
 • SM Mixed Dubbel Junior: Any-two-curlers. 1 flicka +1 pojke

5.5. Start på tre

För att få inleda tävling eller deltävling måste laget bestå av fyra spelare (se spelreglerna, Regel 3 c).

Förtydligande:

Laget får starta på tre spelare i matcher som följer efter den match eller matcher där man spelat med fyra spelare
För att matchen ska räknas som startad med fyra spelare ska båda lagen ha fyra spelare i spel när första stenen för respektive lag spelas.
Vid tävlingar anordnade av SCF kan tillåtelse ges att starta på tre spelare vid extraordinära händelser. Beslut om detta fattas av tävlingsledning i samråd med Tävlingsutskottet.

6. Spelform, kvalificering och antal omgångar –
SM, ELITSERIEN OCH DIVISION 1

6.1. SM Yngre Juniorer

Spelform

Anpassas till antalet deltagande lag.

SM för yngre juniorer utgör inget kval till internationellt spel. Tävlingen skall i första hand skapa förutsättningar för socialt utbyte och utveckling. Därför rekommenderas försök i seriespelsgrupper där alla lag ges lika många matcher. Antalet grupper beror på antalet deltagande lag och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.

Antal omgångar

6 + ev. skiljeomgångar i grundomgångarna och i slutspel.

6.2. Junior-SM Flickor, Junior-SM pojkar

Spelform

14-16 lag: Trippel knockout i försöken varifrån de 8 bästa lagen går vidare till kvartsfinaler med rak utslagning.
8-13 lag: Två seedade grupper i seriespel. De tre bästa lagen i respektive grupp går vidare till slutspel. Gruppettorna är direktkvalificerade till semifinal. Grupptvåor möter grupptreor i kvartsfinal.
5-7 lag: Enkelserie där seriesegraren går direkt till final. Lag med placering 2-3 spelar semifinal om den andra finalplatsen.
4 lag: Dubbelserie med final mellan de två främsta lagen. Trean får bronsmedalj.
Antal omgångar:

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.3. SM Lag Damer

SM Lag Damer spelas med maximalt 8 deltagande lag.

Spelform

SM Lag Damer spelas som en enkelserie där seriesegraren går direkt till final. Lag med placering 2-3 spelar semifinal om den andra finalplatsen. Om SM Lag Damer spelas med färre än sex anmälda lag kan annan spelform bli aktuell.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.4. SM Lag Herrar

Spelform

SM lag herrar spelas med 16 deltagande lag. 13 till 15 lag kvalificerar sig till SM via DM.

Antalet SM-platser baseras på kvantitet (antal lag i seriespel i samtliga divisioner) och kvalitet (antalet poäng per lag baseras på vilken division laget spelar). För beräkningen av antalet SM-platser tas ingen hänsyn till om damer deltagit i de serier där båda könen tillåts.

Uträkningen av antalet SM-platser (per distrikt) för kommande säsong utförs av Tävlingsutskottet.

Trippelknock i grundserie och rak utslagning i slutspel.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.5. SM Rullstolscurling

Spelform

SM spelas med fyrmannalag, med tillåtelse att spela på tre.

Vid spel på tre eller vid tremannalagstävlingar arrangerade av SCF spelas de tre första stenarna av spelare 1, stenar 4, 5, 6 av spelare 2 och de två sista av spelare 3.

Spelform anpassas efter antalet deltagande lag och med rekommendationen att försök spelas med seriespelsgrupper.

Antalet grupper beror på antalet deltagande lag och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.6. SM Seniorer (+51)

Spelform

Anpassas efter antalet deltagande lag, antalet tillgängliga banor och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.7. SM Veteraner

Spelform

Anpassas efter antalet deltagande lag, antalet tillgängliga banor och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.

Om tävlingen lockat många lag till spel på få banor med ett pressat tidsschema som följd kan oavgjorda matcher godkännas i det inledande seriespelet.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.8. SM Mixed

Spelform

Anpassas till antalet deltagande lag. Antalet grupper beror på antalet deltagande lag och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.9. SM Mixed Dubbel

Spelform

Anpassas efter antalet deltagande lag, antalet tillgängliga banor och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.

Rangordning inför slutspel bestäms av spelform och kommuniceras innan tävling.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.10. SM Mixed Dubbel Junior

Spelform

Anpassas efter antalet deltagande lag, antalet tillgängliga banor och antalet speldagar. I slutspelet används rak utslagning.

Rangordning inför slutspel bestäms av spelform och kommuniceras innan tävling.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.11. SM Figur Herrar, Damer, Rullstol

Spelform

Spelformen kan variera beroende på antalet deltagare men normalt gäller att

Deltagarna inleder med försöksspel varifrån de två bästa per heat går direkt till semifinal.
De övriga spelar sedan uppsamlingsheat varifrån ytterligare spelare går till semifinal.
Från de två semifinalerna med 6 deltagare per bana går de tre bästa från respektive semifinalheat till final.
Finalen spelas med 6 deltagare.
Om deltagarantalet är mindre än 13 spelare spelas normalt två serier där det bästa sammanlagda resultatet vinner. I hallar med tre banor kvalificerar sig 24 herrspelare respektive 12 damspelare för SM via spel i distriktsmästerskap. I övriga hallar gäller maximalt 32 herrspelare respektive 16 damspelare. Antalet SM-platser per distrikt baseras på kvantitet (antalet registrerade aktiva per distrikt) och kvalitet (de 6 respektive 3 bästa spelarna från fjolårets SM vinner var sin kvalitetsplats till sitt distrikt).

6.12. Elitserien damer

Spelform

Elitserien damer spelas som en enkelserie där seriesegraren är direktkvalificerad för final. Lag med placering 2-3 spelar semifinal om den andra finalplatsen.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.13. Elitserien herrar

Spelform

Enkelserie med 12 lag som möts i två seriesammandrag med efterföljande slutspel till vilket de fyra främsta lagen avancerar.

Slutspel spelas i form av rakt slutspel med semifinal (1 möter 4, 2 möter 3), final och match om 3:e pris.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.14. Division 1 Damer

Spelform

Division 1 spelas i form av två regionala serier i det fall åtta eller fler lag anmäler sig, Norra och Södra. Sedan följer slutspel för de två bäst placerade lagen per seriegrupp. Fördelningen av lag mellan serierna görs av SCF att fördelningen av antal lag blir så jämn som möjlig. Vid sju eller färre lag spelas serien med ett sammandrag med rak serie under en helg.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

6.15. Division 1 Herrar

Spelform

Enkelserie med 16 lag.

Antal omgångar

8 + ev. skiljeomgångar i samtliga matcher.

7. Spel på tid

7.1. Tidsbegränsat spel

I det fall tidsbegränsat spel används finns två modeller som kan användas, den ena när antalet omgångar kan variera, den andra när antalet omgångar är förutbestämt.

7.2. Varierande antal omgångar

Vid tidsbegränsat spel där antal omgångar tillåts variera ska en signal ljuda efter tidpunkten nedan beroende på antal omgångar som ska vara det maximala antalet. Lagen spelar då klart pågående omgång och därefter ytterligare två omgångar.

Omgång anses påbörjad när sista stenen spelats i föregående omgång spelats och samtliga stenar stannat eller är ur spel. Även begärd “avstådd sista sten” skall räknas som om den stannat i omgången. Eventuell mätning är inte en del av omgången.

Vid spel i maximalt 10 omgångar ska signalen ljuda efter 1 timme och 50 minuter.
Vid spel i maximalt 9 omgångar ska signalen ljuda efter 1 timme och 35 minuter.
Vid spel i maximalt 8 omgångar ska signalen ljuda efter 1 timme och 20 minuter.
Exakt tid är när signalen börjar ljuda.

7.3. Fast antal omgångar

Vid spel i tio omgångar ska lagen tilldelas 38 minuters betänketid vardera. Vid spel i åtta omgångar ska lagen tilldelas 30 minuter vardera. I mixed dubbel tilldelas lagen vid spel i åtta omgångar 22 minuter vardera. I rullstolscurling tilldelas lagen vid spel i åtta omgångar 38 minuter.
Vid kortare matcher ska denna tid reduceras med 3 minuter och 45 sekunder per omgång utom i mixed dubbel där tiden reduceras med 2 minuter och 45 sekunder och i rullstolscurling där tiden reduceras med 4 minuter och 30 sekunder. Detta är också den tid som ska dras ifrån om matchen förkortas på grund av för sen ankomst eller liknande.
Spelklockan måste vara synlig för både spelarna och coachen i varje lag.När extra omgångar spelas nollställs klockan inför varje omgång och lagen tilldelas 4 minuter och 30 sekunders betänketid vardera utom i mixed dubbel där lagen tilldelas 3 minuter vardera och i rullstolscurling där lagen tilldelas 6 minuter vardera.
Spelklockan i varje omgång startas när följande kriterier är uppfyllda för andrastenen i en omgång:
Den första stenen har stannat eller passerat baklinjen på banan och stenar som flyttats på grund av ett regelbrott ifrån det spelande laget återplacerats och spelytan är tillgänglig för motståndarlaget genom att kaptenen förflyttat sig bakom boet och soparna gått till sidan av banan.

När alla kriterier i punkt 4 är uppfyllda, så blir motståndarlaget det spelande laget och dess klocka startar och går tills stenen passerat teelinjen på den sida utspelet sker.
Om det lag som inte spelar bryter mot reglerna så att stenar måste återplaceras så ska deras match klocka startas och det spelande lagets klocka stoppas.
Om stenar måste återplaceras på grund av en yttre händelse ska båda lagens klockor stoppas.
Ett lag får endast spela sin sten när lagets spelklocka går. Om laget spelar sin sten när klockan inte går ska deras klocka starta och gå under tiden som stenar återplaceras och laget spelar om sin sten.
Båda lagens klockor stannar när omgångens sista sten och de stenar den påverkar stannar eller då spelstenen passerat baklinjen. När lagen kommit överens om poängen eller efter att mätning skett börjar en paus mellan omgångarna.
Längden på denna kan variera på grund av krav ifrån TV och liknande men längden meddelas lagen av domaren innan match om den skiljer sig från normalfallet.
Normalt är pausen mellan omgångarna en minut och laget får inte överlägga med coachen eller femtespelaren under den tiden. Efter halva matchen är pausen fem minuter lång.
Vid denna paus får laget överlägga med coachen och femtespelaren.
Båda lagens klockor stannas om domaren ingriper.
Lagen eller domaren kan begära en teknisk time-out för att ge domaren tid att göra en bedömning, en mätning eller för att man ska kunna hantera en oförutsedd händelse. Båda lagens klockor ska stannas under tiden för den tekniska time-out:en.
Om en spelare tillåts spela om en sten bestämmer domaren hur mycket tid som ska återplaceras till lagets speltid.
Om en omgång behöver spelas om ska klockorna återställas till de tider som gällde inför den föregående omgången.
Laget måste slutföra matchen inom den stipulerade tiden annars förloras matchen oavsett den aktuella ställningen. Om lagets sista sten i matchen passerat teelinjen på den sida utspelet sker innan tiden tar slut ska stenen anses ha spelats i tid.
Se även kapitel 9.1. Klockan ska stannas under den tid det tar för coachen att ta sig fram till laget. Domaren ska se till att detta sker utan onödigt dröjsmål. När coachen har fått kontakt med laget ska klockan startas igen.

7.4. Långsamt spel

Domaren har en viktig roll att se till att spelet inte fördröjs i onödan. Till sin hjälp har domaren spelreglerna, regel 5 h, men bör innan denna regel används försöka få lagen att spela snabbare genom att påpeka att spelet går långsamt.

För att bedöma hur lång en match ska vara utgår SCF ifrån de internationella bestämmelserna.

För en 10-omgångars match gäller där att:

Speltiden är 73 minuter per lag
Mellan varje omgång finns en minuts paus som används för att plocka i ordning stenar etc.
Efter halva matchen har lagen 5 minuters paus för överläggning med coachen
Tidstillägg ges för mätningar etc. då klockan är stannad.
Detta ger en total speltid på 2 * 73 + 8 + 5 = 159 minuter eller 2 timmar och 39 minuter för en 10 omgångars match. Som en vägledning till domaren innebär detta att halva matchen bör ha spelats på 1 timme och 17 minuter.

Samma beräkning i en match på åtta omgångar ger 2*59 + 6 + 5 = 129 minuter eller 2 timmar och 9 minuter. Detta innebär att halva matchen ska spelats inom 1 timme och 4 minuter.

Tiderna ovan ska tolkas som ett maximalt värde för normalt spel, inte ett genomsnitt när det gäller den totala matchtiden. Tiderna efter halva matchen ska endast ses som en vägledning för domarens bedömning.

8. Poängberäkning

Seger ger 2 poäng och förlust 0 poäng.

9. No-tick

Motståndarens stenar i gardzonen som tangerar centrumlinjen får inte flyttas bort från centrumlinjen eller till en plats där stenen inte längre ligger i gardzonen förrän sjätte stenen i respektive omgång.

Om detta sker har icke-felande laget valet att:

- ta bort den felaktigt spelade stenen och återplacera samtliga rubbade stenar

eller

-låta alla stenar ligga kvar

Om en sten sätts ur spel av motståndarlaget innan sjätte stenen i omgången appliceras regel 6 c (Gardzonen).

No-tick regeln gäller i tävlingar anordnade av SCF med undantag för SM Rullstol, SM Mixed Dubbel, JSM Mixed Dubbel, YJSM och SM Veteraner.

10. Domare

Domaren har spelreglerna till hjälp för att döma i frågor då lagen inte kan komma överens. Beslut från domaren är slutgiltigt (Se regel 21)

En curlingspelare ska alltid uppträda korrekt och sportsligt mot medspelare och motståndare. Regel 20, ska tolkas som:

Olämpligt uppträdande: Spelaren uppträder på ett sätt som stör andra spelare på banan enligt regel 4, på den egna eller på andra banor. Domaren avgör vad som anses störande.
Förolämpande uttryck: Svordomar, könsord eller andra uttryck som anses stötande. Uttrycken behöver inte riktas mot en person eller personer utan kan anses förolämpande även om de uttryckts i frustration utan att riktas mot någon.
Missbruk av utrustning: Som missbruk räknas till exempel att slå kvasten i isen, marken, sargen eller liknande. Att med kraft, till exempel med hjälp av foten, skjuta en sten in i sargen eller ned bland stenarna bakom hack.
Domaren ska primärt varna en spelare eller coach som bryter mot ovanstående. Vid upprepad förseelse under samma tävling eller deltävling kan domaren använda spelregel 20, för att utvisa spelaren.

Bedömer domaren förseelsen som grov ska en rapport skrivas och skickas till SCF som kan besluta om en tidsbestämd avstängning.

Domaren är skyldig att lämna in domarrapport till SCF/Tävlingsutskottet efter avslutad tävling. Detta gäller för alla SCF-tävlingar.

11. Isskötsel

I tävlingar arrangerade av SCF ska banan rengöras efter halva matchen och före den första skiljeomgången, om inte lagen enas om annat.

12. Reserv

I det fall en spelare blir sjuk eller skadad kan laget ersätta spelaren under pågående tävling enligt regel 3 c. För att få sätta in reserv måste spelaren vara registrerad som medlem hos SCF och inneha tävlingslicens. Spelaren måste också uppfylla kraven för den aktuella tävlingen.

12.1. Reserv i seriespel

Med anmäld i texten nedan menas spelare som har anmälts tillhöra ett lag i samband med tävlingsanmälan till SCF. Efter detta (men före första sammandraget) måste dispensansökan för byte av lagtillhörighet ske hos SCF.

En spelare i division 1 får delta som reserv i en deltävling (sammandrag) i Elitserien.
Det är tillåtet för en spelare som är anmäld till division 1 att delta som reserv i Elitserien även innan division 1 spelat sin första deltävling (sammandrag).
En reserv som inte är anmäld i ett serielag anses vara en del i det lag där spelaren gör sin första match.
Det är inte tillåtet att delta som reserv i division 1 om spelaren är registrerad i Elitserien.
Om en icke-berättigad spelare deltagit i seriespelet ska laget dömas att förlora de matcher där den icke-berättigade spelaren deltagit med 0 - 6 (W.O). Laget blir inte diskvalificerat från tävlingen.

12.2. Reserv i övriga tävlingar

Spelare måste uppfylla kraven för att få delta i tävlingen och får inte ha deltagit i annat lag i samma tävling. Om icke-berättigad spelare deltar i tävling vidtas en av följande åtgärder:

Om felet uppenbaras före tävlingens början och reserv inte kan insättas, diskvalificeras laget, om inte skäl enligt regel 3 c föreligger.
Skulle felet upptäckas först sedan spelet påbörjats, diskvalificeras laget. Resultat från tidigare spelade matcher noteras som förlust (er) 0-6 och i återstående matcher tilldelas motståndarlagen segern på 6-0.
Upptäcks felet först sedan tävlingen är slutförd eller i sådant skede att man inte kan åstadkomma rättvist resultat enligt punkt ”2” tas laget bort ur prislistan och närmast efterföljande lag flyttas upp.

12.3. Reserv från damernas seriespel

Damer får spela i både damernas och herrarnas seriespel under samma säsong, undantaget herrarnas elitserie. Det innebär också att de har rätt att agera reserv i båda seriespelen.

Förtydligande: En spelare registrerad i damernas Division 1 kan vara reserv i damernas Elitserie och Division 1 herrar. De två seriespelen räknas som skilda tävlingar. Därför har det ingen betydelse vilken damserie vederbörande är anmäld i för att kunna agera reserv eller medverka i ett lag i det övriga seriespelet.

13. Coach

För att få agera coach måste laget ha meddelat tävlingsledningen vem eller vilka personer det gäller före tävling eller deltävling.

Ett lag kan anmäla max två coacher per tävling. Dessa två kan alternera sinsemellan mellan matcher, men ej agera som coacher samtidigt under match och träning.

Under matchen har coach, tillsammans med en eventuell femtespelare, rätt att överlägga med laget under speluppehållet efter halva matchen samt inför eventuell extraomgång.

Om arenans planlösning tillåter det har coach eller femtespelare dessutom rätt att överlägga med laget mellan omgångarna. Beslut om detta tas av tävlingsledning inför respektive tävling och kommuniceras till lagen på domarmötet inför tävlingsstart.

14. Time-out

Lagen har dessutom rätt att en gång under matchen överlägga med (en) coach i högst en minut. Denna tid räknas från det att domaren bedömer att coach fått kontakt med laget. Om match går till extraomgång har laget rätt till överläggning med coach en gång per extra omgång.

Lag kan endast begära överläggning när de står i tur att spela. Detta görs genom att forma händerna som ett ”T” över huvudet. Det är inte tillåtet för coach att indikera för laget att de ska begära en överläggning. Detta gäller muntliga, skrivna eller visuella signaler. Brott mot denna regel innebär att tillåtelsen att ta en överläggning är förverkad.

Det är coachens ansvar att upprätta kontakt med domare som startar tiden när coach har kontakt med laget. Domaren måste meddela laget när 10 sekunder återstår av överläggningen. När tiden är slut måste coachen omedelbart lämna spelområdet utan att mer prata med laget. Femtespelaren får inte följa med vid överläggning.

Coach ska om möjligt undvika att beträda isytan. Men om så sker måste coachen använda curlingskor. I det fall coachen behöver beträda isytan ska coachen stå på linjen mellan banorna. Om coach överlägger med laget utan att tagit kontakt med en domare vid time-out så förverkas tillåtelsen att överlägga med laget och coachen måste lämna spelområdet omedelbart.

14.1 Yngre junior-SM

Coacher som kan visa upp certifikat från Svensk Curlings Utvecklingsprograms grundutbildning har rätt att ta coach-Time Out under yngre junior SM.

Varje lag har rätt till två Time Out per match. Av dessa två Time Out kan laget begära en Time Out och coachen kan begära en Time Out. Coachen begär Time Out genom att ställa sig på läktaren och visa T-tecken med sina händer. Coachen ska alltid få klartecken från domaren innan hen närmar sig laget.

När coachen tar Time Out är det obligatoriskt för laget att använda Time Outen. När ett lag eller en coach begär Time Out får även motståndarens coach konferera med sitt lag under den tid som det lag som begärt Time Out nyttjar tiden. Det räknas inte som en Time Out för det lag som inte begärt Time Outen. Detta gäller oavsett om det var laget eller coachen i det andra laget som begärde Time Out.

Lagen har en minut att diskutera med coachen. Minuten börjar då coachen når laget ute på isen.

15. Lagnamn

I tävlingar ska laget anges med klubbens namn samt lagnamn. Det är tillåtet att namnge laget med till exempel namnet på en sponsor istället för kaptenens namn.

SCF måste godkänna lagnamn och tillåter inte namn som gör reklam för exempelvis spelbolag, tobak eller alkohol.

Lag från olika klubbar har rätt till att använda samma lagnamn.

16. Utrustning

16.1. Enhetlig klädsel

Vid spel i elitserien, division 1, SM damer, SM herrar, SM rullstolscurling samt SM Juniorer, ska spelare bära enhetlig klädsel i samtliga matcher. Med enhetlig klädsel menas att laget spelar med gemensamma färger på både över- och underdel. Dessutom ska klubbmärke eller annan klubbidentifikation (t. ex klubbens namn på ryggen) vara klart synligt på överdelen av lagdressen.

För övriga SCF-tävlingar rekommenderar vi att lagen spelar i enhetlig klädsel för att tydliggöra lagtillhörighet.

Brott mot denna bestämmelse medför att lagets klubb tilldöms en bot.

17. Representation, nationell och internationell

17.1. Juniorlandslaget

Uttagning Junior-VM

Segraren i Junior-SM representerar Sverige i Junior-VM.

Uttagning övriga internationella mästerskap

Om Sverige kvalificerat sig till ungdoms-OS och/eller Universiaden och SCF beslutar om deltagande ska kvalificering ske genom en kvalturnering där segrande lag representerar Sverige.

17.2. Seniorlandslaget

Landslaget ska bestå av mellan ett och maximalt tre lag beroende på hur många lag som uppfyllt villkoren för kvalificering
Lag som kvalificerat sig till landslaget är en del av truppen under hela säsongen. Landslagets säsong sträcker sig från 1 juni till 31 maj
Kvalificering till landslaget sker föregående säsong.

Kvalificering

Läs mer under landslag

Uttagning Olympiska spel

Om Sverige kvalificerat sig för deltagande i OS nominerar SCF, via förbundskapten för seniorlandslagen, vilket lag och spelare som bör delta till Svenska Olympiska Kommittén. SOK beslutar sedan om svenskt deltagande.

Uttagning Världs- och Europamästerskap

Förbundskaptenen meddelar lagen inför en uttagningsperiod, vilken av följande kvalificeringsmetoder som gäller
a.) Gemensamt mål. Förbundskaptenen sätter upp ett gemensamt mål för alla lagen och det lag som uppfyller detta mål bäst blir uttaget att representera Sverige. Som exempel kan det vara bästa sammanlagda placering i ett antal namngivna internationella tävlingar.
b.) Individuella mål. Förbundskaptenen sätter upp individuella mål för alla lag. Om mer än ett lag uppfyller sina mål arrangeras ett kval mellan dessa lag. Kvalvinnaren representerar Sverige. Om inget lag uppfyller kraven nominerar förbundskaptenen det lag som bäst uppfyllt kraven enligt förbundskaptenens bedömning
Uttagning ska om möjligt ske i internationell konkurrens. Detta innebär att resultat i internationella tävlingar ska ha stor betydelse för uttagning
SM och Elitserie är inte längre direktkvalificerande till mästerskap.
Uttagning övriga tävlingar och enskilda landskamper
SCF får regelbundet inbjudningar till tävlingar där man önskar officiell svensk representation och vid tillfällen arrangeras enskilda landskamper. Om SCF väljer att delta tar förbundskaptenen ut det lag eller spelare som ska representera Sverige.

17.3. Senior (+51)

Uttagning VM

Segrarna i SM Seniorer erbjuds att delta i VM.

17.4. Rullstolslandslaget

Uttagning Paralympics

Om Sverige kvalificerat sig för deltagande i Paralympics nominerar SCF, via förbundskapten för rullstolslandslaget, vilket lag och spelare som bör delta till Svenska Paralympiska Kommittén. SPK beslutar sedan om svenskt deltagande.

Uttagning Världsmästerskap

Förbundskaptenen nominerar det lag och/eller spelare som ska representera Sverige och SCF beslutar om uttagning.

17.5. Mixed Dubbel

Uttagning VM

Läs mer under landslag mixed dubbel

17.6. Mixed

Uttagning VM

Segrarna i SM Mixed erbjuds att delta i Mixed-VM nästkommande säsong.

17.7. Övriga mästerskap

Om Sverige ska delta i ett mästerskap där SCF saknar direkta kvalificeringsturneringar arrangerar SCF en kvalturnering dit alla som uppfyller kriterierna för mästerskapen blir inbjudna att delta.

18. Anmälan

18.1. SM Yngre Juniorer

Det är fri anmälan till SM för yngre juniorer men om antalet lag överstiger 24 kan distriktskvotering komma att tillgripas. Vid vilket antal lag som distriktskvoteringen kan bli aktuell anges i inbjudan till mästerskapet. Respektive distrikt ansvarar för formerna för att kvalificera sina lag.

Antalet SM-platser per distrikt baseras på kvantitet (antalet registrerade ungdomar i aktuell ålderskategori per distrikt).

Uträkningen av antalet SM-platser per distrikt för kommande säsong utförs av SCF:s Tävlingsutskott.

18.2. Junior-SM Flickor

Det är fri anmälan till junior-SM flickor men om antalet anmälda lag överstiger 16 tillgrips distriktskvotering. Respektive distrikt ansvarar för formerna för att kvalificera sina lag.

Antalet SM-platser per distrikt baseras på kvantitet (antalet registrerade flickjuniorer per distrikt) och kvalitet (de 2 bästa lagen från fjolårets junior-SM vinner var sin kvalitetsplats till sitt distrikt).

18.3. Junior-SM Pojkar

Det är fri anmälan till junior-SM pojkar men om antalet anmälda lag överstiger 16 tillgrips distriktskvotering. Respektive distrikt ansvarar för formerna för att kvalificera sina lag.

Antalet SM-platser per distrikt baseras på kvantitet (antalet registrerade pojkjuniorer per distrikt) och kvalitet (de 2 bästa lagen från fjolårets junior-SM vinner var sin kvalitetsplats till sitt distrikt).

18.4. SM Mixed Dubbel Junior

Det är fri anmälan till SM Mixed Dubbel Junior.

18.5. SM Lag Damer

SM lag damer spelas med maximalt 8 deltagande lag. 5 till 7 lag kvalificerar sig via SM-kval. Det är fri anmälan till SM Lag Damer men om antalet anmälda lag överstiger 8 spelas SM kval.

18.6. SM Mixed Dubbel

Det är fri anmälan till SM Mixed Dubbel. Om antalet anmälda lag överstiger 24 tillgrips distriktskvotering.

Respektive distrikt ansvarar för formerna för att kvalificera sina lag. Antalet SM-platser per distrikt baseras på kvantitet (antalet registrerade damer och herrar per distrikt) och kvalitet.

Uträkningen av antalet SM-platser per distrikt för kommande säsong utförs av SCF:s kansli på våren efter avslutat verksamhetsår.

18.7. SM Veteraner

Det är fri anmälan till SM för veteraner.

18.8. SM Mixed

Det är fri anmälan till SM Mixed.

18.9. SM Rullstolscurling

Det är fri anmälan till SM i rullstolscurling.

19. Friplatser

19.1. SM Lag Damer

De lag som ingår i landslagstruppen (ett till tre lag per säsong) är automatiskt kvalificerade till SM lag damer.

För dessa lag gäller att:

Lag med friplats kan inte vinna ytterligare en SM-plats till sin klubb genom deltagande i SM-kval.
Om ett lag med friplats inte tillåts eller väljer att avstå från att delta i SM-kval, så får spelarna i laget inte spela för andra lag i SM-kval.
Ett lag med friplats måste spela SM med minst tre av de spelare som vunnit platsen. Kan inte laget uppfylla detta krav förloras friplatsen. Spelarna är då fria att delta i SM med andra lag ifrån klubben om dessa kvalificerat sig.
Lag med friplats (se ovan) kan delta i SM-kvalet men måste då avstå från friplatsen till lag står på tur i platsordningen enligt placering i SM-kval.

19.2. SM Lag Herrar och friplatser för landslagstruppen

Friplatser: De lag som ingår i landslagstruppen (ett till tre lag per säsong) är automatiskt kvalificerade till SM lag herrar.

För dessa lag gäller att:

Lag med friplats kan inte vinna ytterligare en SM-plats till sin klubb genom deltagande i DM.
Om ett lag med friplats inte tillåts eller väljer att avstå från att delta i DM så får spelarna i laget inte spela för andra lag i DM.
Ett lag med friplats måste spela SM med minst tre av de spelare som vunnit platsen. Kan inte laget uppfylla detta krav, förlorar laget friplatsen. Spelarna är då fria att delta i SM med andra lag ifrån klubben om dessa kvalificerat sig.
Om ett lag med friplats avstår att spela SM eller måste lämna återbud enligt punkt 3 tillfaller platsen det distrikt som står på tur i platsordningen.
Lag med friplats kan delta i DM men måste då avstå från friplatsen som då går till det distrikt som står på tur i platsordningen.

20. Vakans

20.1. SM Lag Damer

Om vakans uppstår till SM lag damer, ska platsen fyllas efter ett kval.

20.2. SM Lag Herrar

Om klubben inte kan fylla platsen, ska platsen fyllas enligt följande ordning:

Lag från samma distrikt
Lag från det distrikt som ligger närmast till för en extra plats enligt platsordningen
Lag från arrangerande klubb/ort.
Ovanstående gäller ej lag med friplats, se tävlingsbestämmelse för friplats.

20.3. SM Figur

Om vakans uppstår på grund av att kvalificerad spelare tackar nej, ska i första hand spelarens distriktsförbund försöka fylla vakansen med reserv från det egna distriktet.

Om distrikt avsäger sig plats går denna till det distrikt som låg närmast till i kvoteringen för en extra plats.

20.4. Elitserien Damer/Herrar

Vid vakans erbjuds platsen till klubb som kom på andra plats i fjolårets div 1 i den region där vakansen uppstod. Om klubben tackar nej erbjuds platsen i turordning till klubbar utifrån slutresultat i föregående säsongs div 1 i samma region.

Om klubb som kvalificerat sig till elitserien via SM avstår sin plats till elitserien ska den erbjudas klubb som kom på andra plats i SM förutsatt att det också var ett icke-elitserielag.

I annat fall behåller klubb på 9:e (herrar) eller 7:e (damer) plats sin plats i kommande års elitserie.

20.5. Div. 1 Herrar

Om inget lag från Elitserien flyttas ned till respektive Division 1-serie och därmed en vakans uppstår fylls platsen med Division 2-lag från det distrikt som har flest antal lag i seriespel i den region där vakansen uppstår.

Om vakans uppstår genom att kvalificerad klubb i div I inte kan starta så ska platsen ges till distriktet.

Om distriktet inte kan fylla platsen ska den erbjudas det distrikt vars lag placerade sig bäst av de nedflyttade lagen.

Om platsen fortfarande är vakant ska den erbjudas det tredje distriktet.

21. Protokoll

Protokoll skall föras över varje match och båda lagen ansvarar för att föra protokollet. Efter matchen ansvarar vinnande lag för att lämna in, av båda lagen signerat protokoll.

Protokoll ska innehålla resultatet för varje spelad omgång samt slutresultatet. Dessutom ska protokollet innehålla de spelandes namn eller angivelse att laget spelar enligt laguppställningen i programmet till tävlingen.

Resultat från eventuell teedragning förs in i protokollet av domaren.

Båda lagen är skyldiga att kontrollera att protokollet är korrekt.

22. Träning inför tävlingens start

Lagen erbjuds träning på i förhand fastställda träningstider. Tiderna publiceras på www.curling.se. På dagar med fastställda träningstider får träning endast ske på dessa tider.

23. Träning innan match i grundspel / seriespel

23.1. Elitserien, SM Dam, SM Herr, Junior-SM, SM Seniorer (+51), SM Mixed

Träning inför alla matchpass på aktuell bana 9 min/lag. Därefter görs teedragning enligt avståndsmetoden för att avgöra vilket lag som har favör av sista sten i första omgången.

Slantsingling senast 35 min före matchstart för att avgöra vilket lag som tränar först. Förutsatt att träningarna inte är förlottade och markerade i spelprogrammet. Lag som tränar först startar sin träning 30 min före matchstart.

23.2. Division 1, SM Veteraner, SM Yngre Junior

Ingen träning inför match

23.3. SM Mixed Dubbel, JSM Mixed Dubbel

Träning inför alla matchpass på aktuell bana 7 min/lag. Därefter görs teedragning enligt avståndsmetoden för att avgöra vilket lag som har favör av sista sten i första omgången.

Slantsingling senast 25 min före matchstart för att avgöra vilket lag som tränar först. Förutsatt att träningarna inte är förlottade och markerade i spelprogrammet. Lag som tränar först startar sin träning 20 min före matchstart.

24. Träning inför slutspel

Kan erbjudas enligt beslut från huvuddomare och tävlingsledning.

25. Träning innan match i slutspel

25.1. Generellt

Vid tävlingar där rätt till sista sten är förutbestämt:

- 9 min träning /lag. Lag med favör av sista sten inleder 25 min före matchstart.

Vid tävlingar där favör av sista sten avgörs genom tee-dragning:

- 9 minuters träning/lag. Slantsingling senast 35 min före matchstart för att avgöra vilket lag som tränar först. Lag som tränar först startar sitt träningspass 30 min före matchstart.

25.2 SM Mixed Dubbel, JSM Mixed Dubbel

- 7 min träning/lag. Lag med favör av sista sten inleder 20 min före matchstart.

26. Walk over

Med walk-over (W.O.) menas seger utan match sedan motståndaren inte infunnit sig eller kommit för sent enligt spelreglerna, regel 11 i.

Vid W.O.-seger anges resultatet 6-0. Om lag lämnat W.O. utan enligt domaren giltigt skäl, ska laget diskvalificeras från den aktuella tävlingen.

Det lag som skulle ha mött ett lag som lämnat W.O. erbjuds träning på aktuell bana, med båda stenfärgerna. Träningstiden inleds vid ordinarie matchstart och pågår 45 minuter.

26.1. Walk-over i SM-tävlingar

Lag som lämnar W.O utan giltiga skäl diskvalificeras från tävlingen och blir avstängda från övrigt SM-spel under innevarande och nästkommande säsong.

26.2. Walk-over i högre seriespel

Lag/Klubb som lämnar W.O., utan giltiga skäl, diskvalificeras från den berörda platsen i högre seriespel innevarande och nästkommande säsong. Eventuellt spel på distriktsnivå beslutas av respektive distriktsförbund.

Resultat från tidigare spelade matcher noteras som förlust (er) 0-6 för det lag som lämnar W.O vid återstående matcher tilldelas motståndarlagen segern på W.O 6-0.

I seriespel ska samtliga matcher spelas.

Frivillig eller överenskommen W.O får endast lämnas eller tas emot för matcher som är helt betydelselösa för alla berörda lags placering. Detta innefattar alltså inte bara lagen i den aktuella matchen utan alla lag i serien vars placering påverkas av resultatet.

Tävlingsledningen ska alltid lämna sitt godkännande till W.O.-uppgörelser.

27. Stenfärg i grundserie

I grundserie spelar lag som står först i programmet för respektive match med den stenfärg som står överst på poängtavlan.

28. Teedragning

28.1. Poängmetoden

Samtliga spelare i laget drar, enligt lagets ordinarie spelordning, en sten var med skip- och sophjälp.
Poäng räknas enligt följande:
Om stenen täcker eller tangerar tee-punkten 5 poäng
Om stenen täcker eller tangerar 1-fotscirkeln 4
Om stenen täcker eller tangerar 4-fotscirkeln 3
Om stenen täcker eller tangerar 8-fotscirkeln 2
Om stenen täcker eller tangerar 12-fotscirkeln 1
Lag med högsta sammanlagda poäng vinner. Vid lika poäng avgör resultatet av sista stenen. Därefter näst sista och så vidare.
Om det ändå inte går att skilja lagen åt tillgrips, om möjligt, fortsatt spel med en sten i taget tills avgörande sker.
Om det av praktiska skäl inte går att spela ”sudden-death” tillgrips lottning.
Om laget vid tee-dragningen består av bara 3 spelare drar dessa var sin sten. Poängen för ettan och tvåan adderas, divideras med två och multipliceras med tre. Summan adderas till treans poäng för att få fram lagets totalpoäng. Vid lika poäng räknas den teoretiskt framräknade genomsnittspoängen som tredjesten.
Den spelordning som lagen avslutade med under matchen som föregick dragningen ska följas under dragningen till tee.
Om dragning till tee ersätter skiljeomgång skall det lag som vann sista ordinarie omgången inleda teedragningen. Därefter drar lagen varannan sten.
Om teedragningen avser avancemang eller ranking och två lag skall samtidigt på samma bana dra till tee dras lott om vilket lag som ska börja. Därefter drar lagen varannan sten.
Tävlingsledningen bestämmer när under en tävling teedragningen skall äga rum.
Teedragningen bör äga rum när samtliga lag fått chansen att spela in sig på banorna, men ej så sent i tävlingen att lag av taktiska skäl väljer att göra en dålig insats för att undvika en motståndare i särspel eller slutspel.

Om någon bana är ospelbar för en rättvis teedragning har tävlingsledningen rätt att besluta om på vilka banor resp teedragning ska äga rum. Dragningen ska ske omedelbart efter en match så att berörda lag är väl inspelade på banan.

28. 2 LSD Tvåpunktsmätning

Elitserien, SM Damer, SM Herrar, Junior-SM, SM Mixed Dubbel

LSD med två stenar och tvåpunktsmätning används för att avgöra vilket lag som får rätt till sista sten i en match i första omgången. Den genomförs vid avslut av respektive lags träning innan match. Vid flerpunktsmätning räknas avståndet från stenens mitt till boets mittpunkt. Använd WCF:s app Curl Distance för registrering av mätresultaten. Där adderas stenens radie automatiskt till mätresultatet.

Två stenar ska spelas i samma riktning som sista ordinarie omgång. Stenarna ska spelas av olika spelare. Första sten skall spelas med medurs rotation och andra sten med moturs rotation.
Avståndet mellan sten och mittpunkten, om stenen stannar i boet, mäts i centimeter. En sten som inte stannar i boet noteras till 199,6 centimeter (använd knappen OUT i appen när resultatet registreras).
Om stenen stannar över mittpunkten ska stenen mätas från de båda mätpunkterna som ligger i 4-fotscirkeln. Mätning görs från mätpunkterna till stenens kant.
Den första stenen ska mätas och tas ur spel innan den andra stenen spelas.
Lagets totala resultat av teedragningen för matchen är det adderade avståndet för de bägge stenarna.
Det lag som får lägst resultat har rätt till sista sten i första omgången.
Om bägge lagen får samma resultat avgör lottning vilket lag som har rätt till sista sten i första omgången.
Ranking (Draw Shot Challenge DSC) sker sedan enligt följande:

Lägst genomsnitt med de två individuellt sämsta resultaten borträknade. Om det spelats 11 eller färre stenar enligt avståndsmetoden ska det enskilt sämsta (ett) borträknas.
Om två eller flera lag får samma genomsnitt skiljs lagen åt genom att jämföra de individuella resultaten med varandra i omvänd ordning, det vill säga resultatet från sista matchen först. Vid denna jämförelse räknas även det i den ursprungliga beräkningen borttagna resultatet med.
Skulle lagen fortfarande vara lika tillgrips lottning.

28.3 LSD Enpunktsmätning

SM Seniorer (+51), JSM Mixed Dubbel, SM Mixed

LSD med två stenar och enpunktsmätning används för att avgöra vilket lag som får rätt till sista sten i en match i första omgången. Den genomförs vid avslut av respektive lags träning innan match.

Två stenar ska spelas i samma riktning som sista ordinarie omgång. Stenarna ska spelas av olika spelare. Första sten skall spelas med medurs rotation och andra sten med moturs rotation.
Avståndet mellan sten och mittpunkten, om stenen stannar i boet, mäts i centimeter. En sten som inte stannar i boet noteras till 185,4 centimeter.
Om stenen stannar över mittpunkten noteras 0 cm.

Den första stenen ska mätas och tas ur spel innan den andra stenen spelas.
Lagets totala resultat av teedragningen för matchen är det adderade avståndet för de bägge stenarna.
Det lag som får lägst resultat har rätt till sista sten i första omgången.
Om bägge lagen får samma resultat avgör lottning vilket lag som har rätt till sista sten i första omgången.
Ranking (Draw Shot Challenge DSC) sker sedan enligt följande:

Lägst genomsnitt med de två individuellt sämsta resultaten borträknade. Om det spelats 11 eller färre stenar enligt avståndsmetoden ska det enskilt sämsta (ett) borträknas.
Om två eller flera lag får samma genomsnitt skiljs lagen åt genom att jämföra de individuella resultaten med varandra i omvänd ordning, det vill säga resultatet från sista matchen först. Vid denna jämförelse räknas även det i den ursprungliga beräkningen borttagna resultatet med.
Skulle lagen fortfarande vara lika tillgrips lottning.

28.4. LSD Enpunktsmätning med provsten

Division 1, SM Veteraner (+65), SM Yngre Juniorer

LSD med två stenar och enpunktsmätning används för att avgöra vilket lag som får rätt till sista sten i en match i första omgången. Innan varje enskild dragning har lagen rätt till en provsten per rotation (medurs samt moturs). Vid mätning räknas avståndet från stenens kant till boets mittpunkt.

Två stenar ska spelas i samma riktning som sista ordinarie omgång. Stenarna ska spelas av olika spelare. Första sten skall spelas med medurs rotation och andra sten med moturs rotation.
Laget överst på poängtavlan börjar spela sten med medurs rotation, därefter drar nedre laget sten med medurs rotation. Det nedre laget inleder med att dra sten med moturs rotation varefter övre laget drar sin sten med moturs rotation.
Avståndet mellan stenens kant och boets mittpunkt mäts i centimeter. En sten som inte stannar i boet noteras till 185,4 centimeter.

Om stenkanten stannar över mittpunkten ska avståndet noteras som 0,0 centimeter.
Den första stenen ska mätas och tas ur spel innan den andra stenen spelas.
Lagets totala resultat av teedragningen för matchen är det adderade avståndet för de bägge stenarna.
Det lag som får lägst resultat har rätt till sista sten i första omgången.
Om bägge lagen får samma resultat avgör lottning vilket lag som har rätt till sista sten i första omgången.
Ranking (Draw Shot Challenge DSC) sker sedan enligt följande:

Lägst genomsnitt med de två individuellt sämsta resultaten borträknade. Om det spelats 11 eller färre stenar enligt avståndsmetoden ska det enskilt sämsta (ett) borträknas.
Om två eller flera lag får samma genomsnitt skiljs lagen åt genom att jämföra de individuella resultaten med varandra i omvänd ordning, det vill säga resultatet från sista matchen först. Vid denna jämförelse räknas även det i den ursprungliga beräkningen borttagna resultatet med.
Skulle lagen fortfarande vara lika tillgrips lottning.

29. Ranking inför slutspel, samt regler för upp- och nedflyttning

29.1. Generellt

Ranking

Om två eller flera lag stannar på samma poäng i serien sker ranking genom:

Vinst i inbördes möte(n)
Lägsta genomsnittliga längd vid teedragning enligt DSC.

29.2. SM Seniorer (+51), Veteraner, Mixed Dubbel, Mixed

Ranking

Placering i gruppen ligger till grund för slutspelsranking/hur lagen placeras in i slutspelsträdet. Mall för detta publiceras på curling.se inför tävlingsstart

29.3. SM lag herrar

Ranking

Resultat i trippelknocken ligger till grund för slutspelsranking/hur lagen placeras in i slutspelsträdet. Mall för detta publiceras på curling.se inför tävlingsstart.

29.4. Elitserien Damer/Herrar

Från SM Lag till Elitserien kan endast 1 lag direktkvalificera sig. Den klubb som placerar sig bäst i SM, av 1:an och 2:an och som under innevarande säsong inte tillhör elitserien eller inför nästkommande säsong ej har en plats i elitserien erhåller en plats i elitserien.

Platsen kan enbart utnyttjas av klubb de representerar i SM förutsatt att minst 3 av spelarna är desamma i elitserie.

Om två icke elitserielag möts i SM-final och vinnaren tackar nej till platsen ska platsen erbjudas laget som placerade sig på andra plats i SM om det laget uppfyller kraven för en elitserieplats via SM.

Klubb kan inte via SM tillföras plats i elitserien om det lag som spelat SM använder en eller flera spelare ur lag som deltagit i Elitserien under innevarande säsong. Platsen tilldelas då annan klubb om den placerats sig som tvåa.

Nedflyttning

Klubb/lag på placering 10-12 flyttas ned till Division 1. Klubb/lag på placering nio får avvakta resultatet från SM Herrar då en finalplats i SM för ett icke-elitserielag kan ge direktplats till kommande års elitserie.

Nedflyttning Damer

De sex främsta klubbarna är klara för spel i nästa års elitserie. Den sämst placerade klubben flyttas ned till DIV 1. Klubben på plats sju får avvakta resultatet från SM Damer då en finalplats i SM för ett icke-elitserielag kan ge direktplats till kommande års elitserie.

29.5. Div 1 Herrar

Uppflyttning

Seriesegraren kvalificerar sig för spel i elitserien nästa säsong.

Nedflyttning

Klubb/lag på placering 12-16 flyttas ned till Division 2 och ersätts så att de två största distrikten i varje region har två platser och det minsta en plats. Fördelningen avgörs av det antal lag som fullföljer föregående års seriespel i distrikten.

Klubb/lag på 8-11:e plats får avvakta utgången av Elitserien för att veta om de är kvalificerade för nästa års div 1.

30. Slutspel

30.1. Banfördelning

Tävlingsledningen bestämmer vilka banor som ska användas i semifinal och final med utgångspunkt från:

Banfördelning i grundserie
Vilken eller vilka banor som är bäst med tanke på isförhållanden
Arbetssituationen för media och TV

30.2. Stenfärg i slutspel

Generellt

Det lag som inte har favör av sista sten i första omgången har rätt att välja stenfärg. Tävlingsledningen avgör möjligheter till stenval, om hela stenset kan väljas eller kan kombineras fritt kopplat till stenfärg. Beslut sker med anpassning till aktuella förutsättningar.

Lag som har rätt att välja ska lämna besked till tävlingsledningen på tid och plats vilken meddelas av tävlingsledningen. Om lag ej är anträffbart eller besked ej lämnas har tävlingsledningen rätt att ta beslutet.

30.3. Rätt till sista sten i första omgången i slutspel

Generellt

Rätten att välja antingen fördel av sista sten i första omgången alternativt stenfärg i slutspelsmatcher i tävlingar med grundserie där alla möter alla bestäms enligt följande:

Det lag som fick flest poäng i grundserien
Vinst i inbördes möte
Lägst resultat på DSC
I tävlingar med gruppspel avgörs rätten till sista sten i första omgången alternativt val av stenfärg genom:

1: Placering i gruppen

2: DSC

Inför slutspelet presenterar tävlingsledningen en ranking av alla slutspelslag. Gruppettor rankas högst och särskiljs sinsemellan av DSC, därefter grupptvåor o.s.v.

Lag som har rätt att välja ska lämna besked till tävlingsledningen på tid och plats vilken meddelas av tävlingsledningen. Om lag ej är anträffbart eller besked ej lämnas har tävlingsledningen rätt att ta beslutet.

SM lag herrar

Fördel av sista sten i första omgången alternativt val av stenfärg bestäms enligt följande:

Lägst antal förluster i trippelknocken.
DSC*
*För DSC räknas resultaten från lagens tre första matcher i trippelknocken. Det enskilt sämsta resultatet räknas bort

Junior-SM Flickor, Junior-SM Pojkar

Förlorande lag i Page 1/2 (första semifinalen) får rätt att välja sista sten i Semifinal 2 och vinnaren i Page 1/2 har rätt att välja sista sten i finalen.

SM Seniorer herr och dam, SM Veteraner, SM Yngre Juniorer

I dessa tävlingar kan undantag göras från denna procedur av tidsbesparande skäl. Detta beslutas om av tävlingsutskottet och meddelas i så fall vid publicering av spelprogram.

31. Medaljer

SCF:s guldmedalj till segrande lag, silvermedalj till 2:an samt bronsmedalj till 3:an. Fem medaljer till respektive lag kan delas ut men då måste spelarna ha medverkat i minst 1/3 av det totala antalet matcher som laget spelat.

Därutöver utdelas coachmedalj om coach är anmäld i förväg och arbetar med laget under hela tävlingen.

32. Överträdelser

Bötesbeloppet för överträdelse mot tävlingsbestämmelsen om enhetlig klädsel är 3000 kronor. Faktureras till förening.

Publicerad: 2022-08-15

Utbilda ismakare eller domare?
Se mer i aktuella inbjudningar

Leda föreningÖppnas i nytt fönster.