Föreläsning 17:e september 11.00: Barn i rörelse

Hur kan idrotten förändra sig för att nå de unga som idag står utanför föreningslivet? I samband med träningsläger för ungdomsledare får vi möjlighet att lyssna till Johan Högman som skrivit avhandlingen Barn i Rörelse