Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Om Svensk Curling

Välkommen till Svenska Curlingförbundet!

Vi leder, utvecklar och administrerar svensk curling. Här hittar du allmän info om vår organisation och via länkarna till vänster kan du läsa mer om oss och vårt arbete.

Har du frågor? Kontakta oss gärna via e-post: info@curling.se

Besöksadress

Rinkebyvägen 6 | 182 36 Danderyd

Faktureringsadresser

Faktura via E-post (OBS! ny från juni 2023): SE-8020005982@pdf.scancloud.se

Faktura via post (OBS! ny från juni 2023):
Svenska Curlingförbundet
AISE1871 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

OBS! Viktigt att hela adressen inklusive scanningsnummer finns med på både fakturan och kuvertet.

E-post info@curling.se | Tel. 08-683 30 15
Org. nummer 802000-5982
Bankgiro 603-3377

Swish-nummer: 123 079 88 19

Vår historia

Svenska Curlingförbundet bildades den 10 december 1916 i Stockholm av representanter för klubbarna: Stockholms Amatörförenings Curlingsektion (senare Amatörföreningens CK), Åre CK och Kronprinsens CK. Samma säsong anslöt sig Bohuslänska CK i Uddevalla (bildad redan 1852), Stockholms CK och Göteborgs CK.

SCF:s förste ordförande var Axel Robert Bildt och han var ordförande fram till 1934.

Svenska Curlingförbundet är anslutet till följande organisationer:

Nationellt

Internationellt

Royal Caledonian Curling Club (RCCC) sedan 1924
World Curling Federation (WCF) sedan 1966 (då bildat som International Curling Federation)

Fonder

Den ena är ismakarfonden till minne av Kerth Hedin, Karlstads Curlingklubb.
Den andra fonden är en ungdomsfond, från vilken vi ger stipendier.
Om du vill bidra till någon av dessa fonder, kan du sätta in pengar till vårt Bankgiro eller Plusgiro. Märk inbetalningen med antingen "Ismakarfond" eller "Ungdomsfond". För mer information, kontakta oss via e-post info@curling.se

Behandling av personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 inrättades den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras.

Detta innebär ett ansvar för oss som förbund och ett ansvar för varje enskild förening som är anknuten till oss. Läs mer om förbund och förening här:

SCF:s BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Pdf, 86.7 kB.

STÖD OCH RIKTLINJER TILL FÖRENINGAR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig för förbundets arbete med behandling av personuppgifter

Ansvarig för Svenska Curlingförbundets behandling av personuppgifter är Generalsekreteraren.

Publicerad: 2022-02-23

GDPR: Hantering av personuppgifterÖppnas i nytt fönster.
StyrelseÖppnas i nytt fönster.
AnställdaÖppnas i nytt fönster.
Utvecklingsplan 2024-2025Öppnas i nytt fönster.