Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Lärdomar från två år med rekryteringsstöd

Säsongen 2020-2021 startade tre föreningar ett utvecklingsarbete med extra fokus på rekrytering. Det var CK Granit, Karlstads CK och Umeå CK som deltog i projektet och som haft olika resor och lärdomar på vägen.

Läs mer om de olika föreningarnas arbete och vilka gemensamma lärdomar vi tar med oss från projektet.

CK Granit

Det var en intensiv projektstart för alla och framförallt CK Granit var snabba att komma igång med planeringsarbetet. Rekryteringen satte fart tidigt och ungdomsgruppen växte med ett 20-tal under den första hösten. Detta var innan restriktionerna kom och satte stopp. Föreningen drabbades hårt då skolbesök blev inställda och ungdomsverksamheten stannade av.

Säsongen hann ta slut innan arbetet kunde påbörjas igen och de nya medlemmarna stannade inte kvar. Under 2021-2022 har föreningen arbetat med att bygga upp igen och framförallt växer kids-gruppen. För att komma tillbaka och rekrytera även äldre grupper söker föreningen efter fler engagerade ledare som kan ta sig tiden att välkomna nybörjare.

Karlstads CK

För Karlstads CK har det varit en resa som till stor del handlat om att bygga struktur. Vid första rekryteringsmötet hösten 2020 flög idéer överallt, men utan ordning och tydlig arbetsfördelning.

Ett år senare arbetar föreningen betydligt mer strukturerat. Planer och insatser finns tydligt dokumenterade där det går att följa vem som har ansvar för vad samt hur det går. Föreningen har utbildat sju nya ungdomsledare samt rekryterat ytterligare personer som tar hand om aktiviteter för både vuxna och barn. Resultaten började verkligen komma under år två då föreningen nästan dubblade antalet medlemmar från 138 till 234, varav 57 juniorer (startsiffran var 14 juniorer).

För Karlstad har Prova-På verksamheten varit den stora nyckeln och många testar curling varje vecka i föreningen.

Umeå CK

Umeå CK har gått en väg mitt emellan och följt en stadig takt som präglats av planering, ordning och slutligen resultat. Föreningen har utbildat både ungdomsledare och ledare för vuxenverksamheten samt arbetat i nära samarbete med Fritidsbank och andra föreningar.

Föreningens ledare berättar främst om en förändring på träningarna i form av mer förberett innehåll, större variation och större ledarnärvaro. Det har lett till en ökad kvalitet och ungdomsgruppen har växt från 15 juniorer till 36 st. Efter OS var det många som provade och förhoppningsvis ansluter sig ännu fler i starten av säsongen 2022-2023. Totalt har Umeå CK ökat från 128 till 175 medlemmar.

En framgång för Umeå CK har definitivt varit det engagerade samarbetet med stadens Fritidsbank som varit och testat curling och nu har med sig FloorCurling vid diverse aktiviteter och även lånar ut till skolor som verkligen uppskattat aktiviteten. Fritidsbanken har också varit till stor hjälp då restriktionerna satte stopp för många planerade skolbesök.

Några gemensamma faktorer som gett resultat finns listade nedan

Uttalat syfte
Rekryteringsföreningarna vittnar om att den uttalade målsättningen att arbeta med rekrytering, har i sig bidragit till en ökad rekrytering eftersom det skapat ett engagemang. Det har bidragit till gemensamma samtal, planering och en förbättrad struktur.

Struktur och planering
För att lyckas med projekt så behöver någon vara drivande. Det behöver sättas mål, aktiviteter och framförallt vara tydligt vem som gör vad. Särskilt i Karlstad har vi sett effekterna av en förening som börjat strukturera sin verksamhet och nått resultat till följd av en ökad planering och förbättrad ordning.

I CK Granit har projektledare Therese Aldén varit drivande med tydliga planeringar, uppföljningar och excelark. Arbetet har hela tiden varit enkelt att följa och det har varit lätt att se vad nästa steg är.

Umeå CK berättar främst att den ökade planeringen kring träningar har gett resultat och att en kvalitativ verksamhet varit största nyckeln till deras resultat.

Ledare
Ledarna är absolut avgörande för att det ska lyckas. Ledarna är de som möter nya deltagare och som skapar aktiviteter där curlare vill delta och stanna som en del av föreningen.

Flera ledare underlättar för att få timmarna att gå ihop och en bra planering gör det enkelt och roligt att vara ledare.

Under projektets gång har föreningarna haft möjlighet att arvodera ledare för verksamheten. Även om själva ekonomin inte verkar vara främsta motivationen för ledare att delta, så har det ändå bidragit till en mer officiell roll och fördelat ansvar.

Vikten av ledare gäller inte enbart ungdomsverksamheten. För rekrytering av vuxna medlemmar behövs också ledare, samt en möjlighet för alla föreningens medlemmar att träna och lära sig mer.

Prova På
Den förening som arbetat absolut mest intensivt med Prova-På har varit Karlstad, som erbjudit öppen prova på till en kostnad av 50 kronor per deltagare varje vecka. I början kom 4-5 stycken och efter ett par månader var det dryga 20-talet som kom varje vecka.

Detta har följts upp med nybörjarkurser och resultatet har blivit nya medlemmar.

Prova-På aktiviteter är resurskrävande gällande banor och ledare men med rätt uppföljning och erbjudande om nybörjarkurser och träning så ger de resultat i form av nya medlemmar.

FloorCurling och Fritidsbanken
FloorCurling till skolor har varit planerat av samtliga föreningar i projektet och det är vad som blivit allra svårast att genomföra på grund av restriktionerna och att det blivit stopp för föreningarna gällande besök på skolor.

Det finns just nu 50 st FloorCurling-set fördelade på olika Fritidsbanker runt om i landet och en stor möjlighet till samarbete för de föreningar som vill få en skjuts i sin marknadsföring.

Publicerad: 2022-08-29

Sponsorer