Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Utbildning för förening

LEDA FÖRENING

Leda Förening riktar sig till föreningens förtroendevalda och ansvariga.Vid tre olika tillfällen med olika tema, skapar ni en grund och en plan för verksamheten som är anpassad för er.

Varje workshop innehåller en presentation som är 10-15 minuter lång och ett arbetsmaterial. Syftet med utbildningen är att hjälpa styrelsen leda föreningens strategi och att se på verksamheten ur ett mer långsiktigt perspektiv än de dagliga aktiviteterna.

De olika tillfällena innehåller:

Del 1: Föreningens grunder: Analysera föreningens nuläge, sätt era mål och bygg en strategi för vad ni vill prioritera och varför.

Del 2: Inkluderande förening: Vilka normer råder i föreningen? Vad innebär de för nya och befintliga medlemmar och vad kan föreningen tänka på/jobba med för att skapa en öppen och inkluderande miljö?

Del 3: Medlemsmodellen: Hur kan föreningen jobba för att vara en attraktiv förening där medlemmar vill stanna och engagera sig?

Gör utbildningen i er klubb, tillsammans med distriktet eller andra klubbar och ta gärna hjälp av SISU Idrottsutbildarna.

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LEDA REKRYTERING

Leda Rekrytering består av ett arbetsmaterial i tre steg som vi kallar för Curlarens Resa.

Utbildningen består av ett arbetsmaterial med övningar, tips och checklistor för föreningen.

Räkna med att första tillfället tar en timme och att ni sedan kan avända cirka 30 minuter per tillfälle och arbeta med materialet löpande under säsongen.

Vi arrangerar också utbildningen med jämna mellanrum, som webbinarier där flera klubbar kan diskutera tillsammans och byta idéer.

Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och kan läsa mer i Aktuella inbjudningar.

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


UNG STYRELSE

Utbildningen är byggd för ett föreningsperspektiv och går igenom de grunder som är bra att känna till för att kunna sitta i en styrelse och bedriva den typen av ledande arbete.

Utbildningen består av presentationer och diskussionsmaterial. Allt är gratis och online via s-cup.se

Även du som äldre och/eller erfaren styrelsearbetare är såklart välkommen att ta del av materialet.

Vill er förening starta en ungdomsstyrelse? Sök Projektstöd och ge ungdomarna en egen budget att bedriva sin verksamhet med.

Innehåll:

 • Styrelsen och de demokratiska systemen
 • God styrning
 • Processen att ha möten och fatta beslut
 • Styrelsens Skills Matrix och GAP Analys
 • Leda normmedveten idrott

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


STARTA RULLSTOLSCURLING

Utbildningsmaterial för förening som vill starta och bedriva rullstolscurling!

Utbildningen är online via s-cup och kostnadsfri. Den består av fyra korta presentationer där ni får grundläggande kunskap som ni behöver för att starta upp er verksamhet.

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


NATIONELL TÄVLINGSLEDNING

För föreningar som arrangerar nationella tävlingar finns en webbutbildning på s-cup med all info som behövs för arrangemanget.

Innehåll

 • Före tävling
 • Under tävling
 • Efter tävling
 • Standard för ismakeri (under utveckling)

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


DOMARUTBILDNING

Domarutbildningen innehåller en teoretisk del som görs av samtliga deltagare via S-cup. Den innehåller också en praktisk del med examination tillsammans med någon av våra utbildare under tävling.

Utbildningen är gratis att gå. Deltagare står för sina egna omkostnader i samband med examination.

Innehåll

 • Svensk Curlings värdegrund och domarens roll
 • Spelprogram, tävlingsformer och slutspel
 • Träning, teedragning och mätning
 • Ranking
 • Spel på tid och rutiner vid långsamt spel
 • Spelargenomgång
 • Rullstolscurling, Mixed dubbel, Figurspel och Kids-Curling
 • Regler om sopning och soputrustning
 • Regelboken
 • Goda råd
 • Spelsituationer

Vill du utbilda dig till domare tillsammans med oss? Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och läs mer i Aktuella inbjudningar


ISMAKARUTBILDNING

Behöver ni utbildning i ismakeri till er förening eller distrikt?

Kontakta oss och vi ordnar så en utbildare kommer till er och hjälper till efter era behov.

Steg 1 Grundutbildning
”Att göra och underhålla is” riktad mot anläggningar/klubbar skall genomföras en gång/år.

Mål: En bred baskunskap i curling-is skötsel hos många ismakare och curlare. Varje klubb med egen is skall ha en steg 1 utbildad ismakare.

Steg 2 och steg 3 ” avancerad utbildning (teori och praktik)
En hög kvalitetsutbildning mot anläggningar/klubbar i syfte att ge spetskompetens för att klara av att göra och underhålla arena-is. Utbildningen genomförs en gång vartannat år.

Mål: att ge arrangören av mästerskap rätt kunskaper och förutsättningar för en hög is kvalitet. Utbilda ismakare som kan genomföra arenais-tävlingarna.

Publicerad: 2022-08-30

Aktuella läger

Träningsläger för RullstolscurlareÖppnas i nytt fönster.
Team Edin Junior CampÖppnas i nytt fönster.
Träningsläger för ungdomsledareÖppnas i nytt fönster.
Träningsläger för vuxna NorrköpingÖppnas i nytt fönster.

Aktuella utbildningar

UngdomsledareÖppnas i nytt fönster.
COACHETTANÖppnas i nytt fönster.
Ledare för vuxenverksamhetÖppnas i nytt fönster.

Alltid tillgängligt

Leda FöreningÖppnas i nytt fönster.
Utbilda instruktörerÖppnas i nytt fönster.
Utbilda VårdnadshavareÖppnas i nytt fönster.