Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Våra utbildningar

Ledare och coacher

Utbildning för vårdnadshavare

Utbildning för dig som vårdnadshavare till curlingspelande barn och unga.

Allt material finns online på s-cup.se och vi rekommenderar att föreningen har med någon samtalsledare.

Innehåll:

 • Värdegrund och rollen som stöttande vuxen
 • Om svensk juniorcurling
 • Grundläggande taktik
 • Grundläggande teknik i slajd och sopning
 • Grundläggande isvård
 • Aktiviteter på is

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälptränarutbildning

Onlineutbildning för dig som ny i ditt ledarskap eller som ny inom curling. Ger dig grundläggande färdigheter i ledarskap och kompetens som gör att du kan vara till god hjälp för befintliga tränare.

Innehåll:

 • Att använda Svensk Curlings Utvecklingsprogram
 • Grundutbildning i S-cup
 • Introduktionsutbildning för tränare
 • Struktur för svensk juniorcurling
 • Kommunikation: Skapa ett positivt klimat på träningen
 • Träningsplanering

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leda upplevelse: Utbildning för instruktörer

Klubbinstruktörsutbildningen Leda Upplevelse vänder sig till alla som hälsar nya spelare välkomna till sporten. Vi går igenom en instruktion från start till slut och disktuerar förhållningssätt. Vi rekommenderar att göra klubbinstruktörstudbildning i samband med rekryteringsutbildning.

Innehåll

 • Föreningens syfte och mål
 • Ledarskap och kommunikation i mötet med curlaren
 • Struktur för första tillfälle på isen
 • Nybörjarkurs
 • Aktiviteter

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leda rullstolscurling

Utbildning för dig som ska leder föreningens verksamhet för rullstolscurlare.

Innehåll

 • Svensk Curlings utvecklingsprogram
 • Strukturen inom svensk rullstolscurling
 • Inkluderande Curling
 • Ledarskap
 • Teknik för curling i rullstol
 • Träningsplanering
 • Rekrytering

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Ungdomsledare

Utbildning för dig som ska leder föreningens verksamhet för ungdomar.

Innehåll

 • Svensk Curlings utvecklingsprogram
 • Administration av ungdomsidrott
 • Ledarskap och kommunikation
 • Inkluderande ledarskap
 • Rekrytering av ungdomar och ledare
 • Strukturer för ungdomsverksamhet
 • Träningsplanering
 • Grundläggande teknik i slajd och sopning

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Ledare för vuxenverksamhet

Ungdomsledarutbildningen för dig som leder föreningens verksamhet för vuxna.

Innehåll

 • Svensk Curlings utvecklingsprogram
 • Ledarskap och kommunikation
 • Inkluderande ledarskap
 • Rekrytering
 • Verksamhetens struktur
 • Träningsplanering
 • Grundläggande teknik i slajd och sopning

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Teknikträning slajd och sopning

Utbildningen passar dig som vill lära från grunden eller öka din förståelse gällande teknik i slajd och sopning.

 • Tekniska grunder i slajd
 • Tekniska grunder i släpp
 • Tekniska grunder i sopning
 • Att lära ut curlingteknik
 • Videoanalys
 • Upptäcka och rätta till tekniska fel

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Tekniktränare för rullstolscurlare

Utbildningen passar dig som vill lära från grunden eller öka din förståelse gällande teknik med stick från rullstol.

 • Ställa stol i linje
 • Greppa stick
 • Anpassa rörelsen efter utövaren
 • Tajming
 • Linje
 • Videoanalys

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Coachettan

Coach-ettan vänder sig till dig som jobbar med med lag och vill vara coach förlag som tävlar eller ska börja tävla på nationell nivå.

Innehåll

 • Coachande förhållningssätt och kommunikation, del 2.
 • Coachens roll
 • Träning- och tävlingsplanering
 • Antidoping
 • Curlinglagets sammansättning och kommunikation
 • Individens- och gruppens utveckling

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Coachtvåan

Coach-tvåan välkomnar alla som vill coacha lag som tävlar eller ska börja tävla på internationell nivå.

Innehåll

 • Coachande förhållningssätt och kommunikation, del 3.
 • Grundläggande mental träning
 • Curlarens fysträning och nutrition
 • Analys av stenar och isförhållanden
 • Scoring och statistik

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Mästerskapscoach

Utbildning för mästerskapscoache rriktar sig till dig som vill, eller ska börja coacha lag på mästerskap. En del av mästerskapscoachens utbildning går ut på att göra praktik på mästerskap.

Innehåll

 • Planera mästerskap
 • Coachens roll under mästerskap
 • Följa upp mästerskap
 • Omvärldsanalys

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Föreningsledare

LEDA FÖRENING

Leda Förening riktar sig till föreningens förtroendevalda och ansvariga.Vid tre olika tillfällen med olika tema, skapar ni en grund och en plan för verksamheten som är anpassad för er.

Varje workshop innehåller en presentation som är 10-15 minuter lång och ett arbetsmaterial. Syftet med utbildningen är att hjälpa styrelsen leda föreningens strategi och att se på verksamheten ur ett mer långsiktigt perspektiv än de dagliga aktiviteterna.

De olika tillfällena innehåller:

Del 1: Föreningens grunder: Analysera föreningens nuläge, sätt era mål och bygg en strategi för vad ni vill prioritera och varför.

Del 2: Inkluderande förening: Vilka normer råder i föreningen? Vad innebär de för nya och befintliga medlemmar och vad kan föreningen tänka på/jobba med för att skapa en öppen och inkluderande miljö?

Del 3: Medlemsmodellen: Hur kan föreningen jobba för att vara en attraktiv förening där medlemmar vill stanna och engagera sig?

Gör utbildningen i er klubb, tillsammans med distriktet eller andra klubbar och ta gärna hjälp av SISU Idrottsutbildarna.

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LEDA REKRYTERING

Leda Rekrytering består av ett arbetsmaterial i tre steg som vi kallar för Curlarens Resa.

Utbildningen består av ett arbetsmaterial med övningar, tips och checklistor för föreningen.

Räkna med att första tillfället tar en timme och att ni sedan kan avända cirka 30 minuter per tillfälle och arbeta med materialet löpande under säsongen.

Vi arrangerar också utbildningen med jämna mellanrum, som webbinarier där flera klubbar kan diskutera tillsammans och byta idéer.

Du hittar nästa tillfälle i Utbildningskalendern och kan läsa mer i Aktuella inbjudningar.

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNG STYRELSE

Utbildningen är byggd för ett föreningsperspektiv och går igenom de grunder som är bra att känna till för att kunna sitta i en styrelse och bedriva den typen av ledande arbete.

Utbildningen består av presentationer och diskussionsmaterial. Allt är gratis och online via s-cup.se

Även du som äldre och/eller erfaren styrelsearbetare är såklart välkommen att ta del av materialet.

Vill er förening starta en ungdomsstyrelse? Sök Projektstöd och ge ungdomarna en egen budget att bedriva sin verksamhet med.

Innehåll:

 • Styrelsen och de demokratiska systemen
 • God styrning
 • Processen att ha möten och fatta beslut
 • Styrelsens Skills Matrix och GAP Analys
 • Leda normmedveten idrott

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

STARTA RULLSTOLSCURLING

Utbildningsmaterial för förening som vill starta och bedriva rullstolscurling!

Utbildningen är online via s-cup och kostnadsfri. Den består av fyra korta presentationer där ni får grundläggande kunskap som ni behöver för att starta upp er verksamhet.

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionärer

ARRANGERA TÄVLING

För föreningar som arrangerar nationella tävlingar finns en webbutbildning på s-cup med all info som behövs för arrangemanget.

Innehåll

 • Före tävling
 • Under tävling
 • Efter tävling

TILL UTBILDNINGEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DOMARUTBILDNING

Domarutbildningen innehåller en teoretisk del som görs av samtliga deltagare via S-cup. Den innehåller också en praktisk del med examination tillsammans med någon av våra utbildare under tävling.

Utbildningen är gratis att gå. Deltagare står för sina egna omkostnader i samband med examination.

Innehåll

 • Svensk Curlings värdegrund och domarens roll
 • Spelprogram, tävlingsformer och slutspel
 • Träning, teedragning och mätning
 • Ranking
 • Spel på tid och rutiner vid långsamt spel
 • Spelargenomgång
 • Rullstolscurling, Mixed dubbel, Figurspel och Kids-Curling
 • Regler om sopning och soputrustning
 • Regelboken
 • Goda råd
 • Spelsituationer

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

ISMAKARUTBILDNING

Behöver ni utbildning i ismakeri till er förening eller distrikt?

Kontakta oss och vi ordnar så en utbildare kommer till er och hjälper till efter era behov.

Steg 1 Grundutbildning
”Att göra och underhålla is” riktad mot anläggningar/klubbar skall genomföras en gång/år.

Mål: En bred baskunskap i curling-is skötsel hos många ismakare och curlare. Varje klubb med egen is skall ha en steg 1 utbildad ismakare.

Steg 2 och steg 3 ” avancerad utbildning (teori och praktik)
En hög kvalitetsutbildning mot anläggningar/klubbar i syfte att ge spetskompetens för att klara av att göra och underhålla arena-is. Utbildningen genomförs en gång vartannat år.

Mål: att ge arrangören av mästerskap rätt kunskaper och förutsättningar för en hög is kvalitet. Utbilda ismakare som kan genomföra arenais-tävlingarna.

Spelare

Utvecklas som spelare!

Vi har utbildningar i teknikträning för gående curlare och curlare i rullstol. Vi har även samlat träningsmaterial för olika steg i utvecklingstrappan här nedan. Fler resurser för dig som spelare hittar du under fliken Träna

Teknikträning slajd & sopning

Tekniktränarutbildningen baseras på World Curling Federations material och riktar sig inte enbart till ledare utan även spelare. Utbildningen passar dig som vill lära från grunden, öka din förståelse, eller jämföra dina egna erfarenheter med de gällande internationella riktlinjerna.

Innehåll:

 • Tekniska grunder i slajd
 • Tekniska grunder i släpp
 • Tekniska grunder i sopning
 • Att lära ut curlingteknik
 • Videoanalys
 • Upptäcka och rätta till tekniska fel

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Teknikträning för rullstolscurlare

Praktisk utbildning under en dag där vi går igenom:

 • Ställa stol i linje
 • Greppa stick
 • Anpassa rörelsen efter utövaren
 • Tajming
 • Linje
 • Videoanalys

Utbildningen är lärarledd. Håll utkik i >>UTBILDNINGSKALENDERN

Utbilda dig själv som spelare!

På S-cup har vi samlat presentationer, färdiga träningspass och övningar. Du hittar dem indelat i följande nivåer:

Aktiv start – kul på is

För dig som är intresserad av curling. Här hittar du:

Färdiga träningspass
Curlingkunskap del 1
Lista över curlingrelaterade begrepp
Grundläggande teknik
Grundläggande taktik
TILL SIDAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Träna att träna

För dig som är du är aktiv inom curling. Här hittar du:

Färdiga träningspass
Curlingkunskap, del 2
Curlingtaktik, del 2
Checklista för teknikträning
Sopning
Mixed dubbel, figurspel och curlingmärken
TILL SIDAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lära att träna

För dig som specialiserar dig på curling. Här hittar du:

Träningspass
Curlingkunskap, del 3
Curlingtaktik, del 3
Curlinglagets roller
Curlinglagets positioner
Grundläggande mental träning
Curlarens fysträning, inklusive träningspass
Curlarens nutrition
TILL SIDAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Träna att tävla – Fas 1

Välkommen till träningsmaterialet för dig som är fokuserad på din curling. Här hittar du:

Träningspass med fokus på att lyckas när du/ni ska tävla i curling
Curlingkunskap och arbetsmaterial
Grundläggande mental träning, del 2
Curlingtaktik, del 4
Statistik och scoring
Is och stenar
TILL SIDAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2024-06-04

Ledare och coacher

VårdnadshavareÖppnas i nytt fönster.
HjälptränareÖppnas i nytt fönster.
InstruktörÖppnas i nytt fönster.
Ledare rullstolsverksamhetÖppnas i nytt fönster.
Ledare ungdomsverksamhetÖppnas i nytt fönster.
Ledare vuxenverksamhetÖppnas i nytt fönster.
Teknik slajd och sopningÖppnas i nytt fönster.
Teknik rullstolÖppnas i nytt fönster.
CoachettanÖppnas i nytt fönster.
CoachtvåanÖppnas i nytt fönster.
MästerskapscoachÖppnas i nytt fönster.

Föreningsledare

Leda FöreningÖppnas i nytt fönster.
Leda RekryteringÖppnas i nytt fönster.
Ung styrelseÖppnas i nytt fönster.
Starta rullstoslcurlingÖppnas i nytt fönster.

Funktionär

Arrangera tävlingÖppnas i nytt fönster.
DomareÖppnas i nytt fönster.
IsmakareÖppnas i nytt fönster.

Spelare

Teknikträning slajd och sopningÖppnas i nytt fönster.
Teknikträning rullstolÖppnas i nytt fönster.
Utbilda dig själv!Öppnas i nytt fönster.