Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Organisation

Svenska Curlingförbundet (SCF) har till ändamål att administrera curlingidrotten i Sverige, verka för dess sunda utveckling och handha organisationens gemensamma angelägenheter.

Förbundet består av inom landet befintliga föreningar som utövar curlingidrotten och som i stadgeenlig ordning vunnit medlemskap i förbundet. Föreningarna är genom medlemskapet i förbundet också medlemsföreningar i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förbundet är medlem i RF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., RF SISU Idrottsutbildarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., World Curling Federation (WCF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Royal Caledonian Curling Club (RCCC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare, funktionärer och förbundets anställda ska i tillämpliga delar följa nämnda organisationers stadgar och bestämmelser samt fattade beslut, som utgör en integrerad del av förbundets regelverk.

SCF:S föreningar är regionalt fördelade i nio curlingdistriktsförbund (CDF), vars omfattning godkänts av Riksidrottsstyrelsen 1985.

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet till och med nästa förbundsmöte.

Distriktsindelning

För förbundets regionala verksamhet ska finnas Specialdistriktsförbund (SDF), som enligt SCF:s stadgar och SDF:s stadgar ska arbeta i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 kap. 1 §.

Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Curlingförbundet och som har sin hemort inom SDF:s geografiska område.

Gävle-Dala distriktscurlingförbund

omfattar Dalarnas och Gävleborgs län.

Jämtland-Härjedalens distriktscurlingförbund

omfattar Jämtlands län.

Mälardalens distriktscurlingförbund

omfattar Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands samt Gotlands län

Norr- och Västerbottens distriktscurlingförbund

omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Småland-Östergötlands distriktscurlingförbund

omfattar Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län.

Sydsveriges distriktscurlingförbund

omfattar Blekinge, Hallands och Skånes län.

Värmlands- och Örebro läns distriktscurlingförbund

omfattar Värmlands och Örebro län.

Västernorrlands distriktscurlingförbund

omfattar Västernorrlands län.

Västsveriges distriktscurlingförbund

omfattar Västra Götalands län

Publicerad: 2022-06-20