Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Vision och värdegrund

Vår verksamhetsidé

För den sociala tävlingsmänniskan är curling lagsporten som utmanar, ger dig motion och hjärngymnastik tillsammans med andra, där din prestation alltid är betydelsefull.

Vår verksamhetsidé pekar på komplexiteten i sporten; att den både är för de som vill tävla och vara sociala, att man får använda både hjärna och känsla, och framförallt att det är den unika kombinationen av individ och lagsport. Vi har den för att förtydliga vilka som passar för curling så vi får lättare att rekrytera nya curlare. Ett framgångsrikt exempel av vår verksamhetsidé är Det fungerade curlinglaget.

Vår värdegrund

Svensk curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap och nyfikenhet.
Vår värdegrund innebär att hjälpa varandra. Det är en grundpelare i att utvecklas och ha kul inom curling. Eftersom vi vill att omvärlden ska tycka på ett visst sätt om oss måste vi uppträda så. Curlingen välkomnar alla. Ett framgångsrikt exempel av vår värdegrund är att man önskar varandra god Curling, berömmer bra stenar och visar aldrig att man blir glad om motståndaren missar. Samt att vi är våra egna domare.

Verksamhetsinriktning 2022-2023

Verksamhetsinriktning med koppling till fokusområden, verksamhetsidé, värdegrund och vision. Innehållet i SCF:s verksamhetsinriktning fastställdes senast vid Förbundsmötet i oktober 2022.

Central verksamhet

Tävling

Landslag

 • Fortsätta stärka vår elitorganisation i nära samarbete med SOK, RF och Parasport med utgångspunkt från den nya satsningen #Elitidrott2030.
 • Ny projektanställning med fokus på nationella utvecklingsfrågor.
 • Ökat fokus på målgruppen ”eliten under eliten” samt övergången från junior till senior.
 • Projektgruppen U30 får en roll som ”tankesmedja”, kopplat till elitorganisationen.
 • Två stora mästerskap på hemmaplan. Utnyttja den kraften för fortsatt utveckling.

Utbildning, rekrytering och bredd

Ungdom

 • En förbättrad kvalitet på ungdomsverksamhet i våra föreningar genom fortsatt satsning på utbildade ungdomsledare.
 • Verksamheter med utbildade ledare skapar idrottsutveckling samt hälsa och välbefinnande för barn och unga.
 • Fler barn och ungdomar deltar i aktiviteter utanför den egna föreningen.
 • Aktiviteterna är inkluderande och attraherar fler än den som vill tävla för att vinna.
 • Fler barn och unga med utländsk bakgrund deltar i vår verksamhet.
 • Verkställande och test av nya tävlingsformer och utbud för åldrarna 13-25 år
 • Fördela projektstöd inom ledarutveckling och behålla ungdomar i föreningsidrott.
 • Samarbete med “Rekryteringsklubbar” samt klubbar som får stöd med FloorCurling
 • Sprida FloorCurling genom Fritidsbanken, Skolidrottsförbundet och RF:s satsning ”Rörelsesatsning i skolan”.

Parasport – Rullstolscurling

 • Fler engagerade ledare i förening
 • Fler rullstolscurlare. Målsättning för säsongen att åter nå 50 aktiva på föreningsnivå.
 • Fortsätta trenden så att ännu fler lag spelar SM.
 • Öka kvalitet på föreningens träningar som är specifika för paracurling.
 • Ökad kunskap och utveckling för redan aktiva spelare.
 • Fler kvinnliga curlare i rullstol.
 • Inspirera någon klubb att starta ungdomsverksamhet för barn med funktionsnedsättning
 • Stötta föreningar med ledarstöd och träningsplanering.
 • Fler digitala möten för spelarutveckling.
 • Ökad satsning på mixed dubbel som spelform för rullstolscurling.

Vuxna och äldre –motionärer

 • Fler vuxna motionärer som idrottar i förening. Fortsätt bygga på den positiva trenden med ökat antal medlemmar. Vi har som mål att öka från 2 998 till 4 000 inom några år.
 • Vuxna och äldre upplever att det är enkelt och roligt att delta i curling.
 • Ökad kvalitet på klubbverksamheten. 25% av föreningar erbjuder ledarledd verksamhet

För vuxna motionärer

 • Öka antalet kvinnliga curlare från 583 till 800. Det långsiktiga målet är att vi ska ha 30% kvinnor.
 • Fler vuxna med utländsk bakgrund deltar i vår verksamhet.
 • 75% föreningar av våra föreningar och deras ledare ska ha verktyg för att skapa trygga och inkluderande miljöer för alla innan 2024.
 • Normalisera och öka andelen gående curlare med stick.

Teknik och anläggning

 • Ismakarutbildning för föreningar i både curlinghall och ishall.
 • Värna en mycket god iskvalitet vid förbundets SM-tävlingar och högre seriespel.
 • Konsultation vid ny- och ombyggnad av curlinghallar.
 • Rådgivning till arrangörer om hur förbundstävlingarnas isförhållanden skall skapas.

Publicerad: 2022-05-09

RF Utbildningswebben: Inkluderande idrott riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund.