Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Vision och värdegrund

Vår verksamhetsidé

För den sociala tävlingsmänniskan är curling lagsporten som utmanar, ger dig motion och hjärngymnastik tillsammans med andra, där din prestation alltid är betydelsefull.

Vår verksamhetsidé pekar på komplexiteten i sporten; att den både är för de som vill tävla och vara sociala, att man får använda både hjärna och känsla, och framförallt att det är den unika kombinationen av individ och lagsport. Vi har den för att förtydliga vilka som passar för curling så vi får lättare att rekrytera nya curlare. Ett framgångsrikt exempel av vår verksamhetsidé är Det fungerade curlinglaget.

Vår värdegrund

Svensk curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap och nyfikenhet.
Vår värdegrund innebär att hjälpa varandra. Det är en grundpelare i att utvecklas och ha kul inom curling. Eftersom vi vill att omvärlden ska tycka på ett visst sätt om oss måste vi uppträda så. Curlingen välkomnar alla. Ett framgångsrikt exempel av vår värdegrund är att man önskar varandra god Curling, berömmer bra stenar och visar aldrig att man blir glad om motståndaren missar. Samt att vi är våra egna domare.

Verksamhetsinriktning 2022-2023

Verksamhetsinriktning för Svenska Curlingförbundet med tydlig koppling till fokusområden, verksamhetsidé, värdegrund och vision. Innehållet i SCF:s verksamhetsinriktning bygger på synpunkter/förslag från de tre regionala klubbkonventen i maj 2017, styrelsens inriktningsbeslut vid styrelsemöte i augusti 2017 samt idrottens gemensamma ”Strategi 2025”.

Publicerad: 2022-05-09

RF Utbildningswebben: Inkluderande idrott riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund.