Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet (TU) ansvarar för ansvarsområde tävling. Ansvaret innebär att ansvara för det nationella tävlingsspelet (SM, Elitserier och Division 1) samt regler och tävlingsbestämmelser.

TU ansvarar för att nationella tävlingar i Sverige genomförs på ett rättvist och transparent sett. TU ansvarar dessutom för att förbereda styrelsebeslut genom att ta fram beslutsunderlag i frågor som rör utskottets ansvarsområde.

Tävlingsutskottet

Ansvarig: Göran Cannervik

Utskott
Joaquim Reimertz
Jens Rigtorp
Ki Gennemark
Nils-Erik Heldin

Tävlingskonsulent
Erika Nygren

Regler och tävlingsbestämmelser

TU ansvarar också för regler och tävlingsbestämmelser. I ansvaret ligger att bevaka förändringar i de internationella reglerna för att säkerställa att diskrepansen är minimal gentemot de svenska reglerna. TU bevakar de nationella tävlingarna för att säkerställa att tävlingsbestämmelserna är rättvisa och relevanta. Dessa ansvar innebär också att tillse att utveckla och stödja den svenska domarkåren.

Internationella domare

SCF ska verka på alla nivåer där det bedrivs internationell verksamhet; ledare, spelare, ismakare och domare. Det är viktigt för den svenska tävlingsverksamheten att vi deltar i det internationella domararbetet för att säkerställa en smidig övergång för våra spelare när de spelar.

Kontakt

Telefon: 072 252 44 42
(På onsdagar samt under tävling)

E-post: tu@curling.se

Journummer under tävling

Ring 072 252 44 42

(Endast telefon, inte sms)

Publicerad: 2023-01-23