Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Teknik och anläggning

Ansvarsområde teknik skall ge svensk curling rätt förutsättningar för att säkerställa en hög kvalitet när det gäller spelets förutsättningar samt att vara rådgivande vid expansion av sporten och anläggningar.

Utskottet består av:

Jan Rydheim

t.f ansvarig

Johan Engqvist

Umeå CK

Fredrik Lindberg

Karlstads CK

Stefan Hasselborg

Sollefteå CK

Greta Aurell

Malmö

Kontakt:

teku@curling.se

 

Aktiviteter

Utbildning

Vi arrangerar ismakarutbildning i två olika steg. Kontakta teku@curling.se med era behov.

Internationell avstämning

Teknikutskottet skall i samverkan med tävlingsutskottet bedöma förutsättningarna för god iskvalitet vid fastställande av tävlingsprogram. Utse en samverkanspartner (för rådgivning om så önskas) från utskottet för varje förbundstävling samt besluta om medverkan vid utvalda arrangemang.

Vårt mål är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för goda is- och spelförhållanden med anpassning mot internationella förhållanden. Inför varje säsong görs en årlig översyn samt analys av de isförhållanden som varit under föregående säsong.

Rådgivande mot föreningar och medverkande vid arrangemang

Tekniska utskottet ger råd till samtliga curlinganläggningar, både befintliga och nya som efterfrågar detta. Prioritering på anläggningar som skall arrangera förbundstävlingar under året.

Forskning och utveckling

Teknikutskottet skall i samverkan med beprövad vetenskap och forskning söka kunskap och svara för utveckling av material, is- och spelförhållanden. Relationen till vetenskap och forskning skall ständigt utvecklas i syfte om att få vetenskaplig prövning av teknisk utveckling.

Vårt mål: Årligt seminarium för att finna/fånga upp alla olika pågående projekt centralt och bland de olika klubbarna för en gemensam översyn samt att erbjuda forskningsstöd

Anläggningars utformning (teknisk kvalitet och energieffektivitet)

Tekniska utskottet skall vara behjälplig mot kommun och klubbar med rådgivning då den efterfrågas. Detta i syfte att utveckla befintliga anläggningar samt skapa nya anläggningar som har de tekniska förutsättningarna för optimala spelförhållanden samt också vara så energieffektiva som möjligt.

Vårt mål: Tekniska utskottet skall kunna ge råd till samtliga curlinganläggningar, både befintliga och nya som efterfrågar detta. Prioriteras anläggningar som skall genomföra förbundstävlingar under året.

Publicerad: 2023-04-03